Koppel die bejaarden los van de chinees en je hebt de oplossing voor de vergrijzing. (11)
………..

(Om iedereen enig puzzelplezier te gunnen, wil ik u vragen niet meteen de oplossing te melden maar een cryptische omschrijving of een leuke hint te plaatsen)