Zag ik net toch alweer een bizar ‘ik-wil-lijsttrekker-worden-dus-dan-komen-we-maar-hard-uit-de-hoek’ voorstel van Rutte langskomen.

Kandidaat-lijsttrekker Rutte van de VVD wil de bijsstandswet sluiten voor iedereen die niet arbeidsongeschikt is. Hierover moeten in de komende kabinetsformatie afspraken worden gemaakt, zegt hij deze week in een interview met het weekblad Elsevier.

Volgens Rutte zal de werkloosheid verdwijnen door de economische groei en de vergrijzing. Daarom moet de bijstandswet worden aangepast. ‘We sleuren iedereen de arbeidsmarkt op. Om te beginnen krijgen jongeren tot 27 jaar géén bijstand meer. Uiterlijk over vier jaar sluiten we de bijstandswet voor iedereen die niet arbeidsongeschikt is, want dan is er letterlijk werk voor iedereen.’

Natuurlijk. En tegen die tijd staan we nooit meer in de file, is huisvesting gratis en blijkt de Betuwelijn plots intens winstgevend te zijn geworden. De wereld is prachtig, als je maar positief denkt en de bevolking wegredeneert nietwaar .. En er is over nagedacht hoor, let maar op:

‘Let op: ze krijgen géén Melkertbanen tegen 120 of 140 procent van het
minimumloon. Voor maatschappelijk nuttig werk ontvangen ze de helft tot 70
procent van het minimumloon: 50 euro per dag. Zo haal je die mensen uit de
cultuur van achteroverleunen.’

Zo schop je ze ook de armoede in maar een kniesoor die daar op let waarschijnlijk. Hoe zou Rutte zelf zijn� maatschappelijk nutteloze proefballonnen� vinden als hij nog maar de helft van het minimumloon op zijn rekening bijgeschreven krijgt? Hij zal zichzelf wel hoger achten dan die werkelozen die natuurlijk allemaal maar achterover geleund bij de voedselbank profiteren. Gelukkig heeft hij wel oog voor de iniatiefnemer, al is het wat lullig uitgedrukt.

Rutte wil ook stimuleren dat mensen die nu in de bijstand zitten eerder een eigen bedrijfje starten. Hij wijst erop dat veel allochtonen nu al een eigen kapperswinkeltje beginnen.

Dat is spijkers met koppen slaan he. Elke allochtoon een kapperswinkeltje! Met nadruk op het verkleinende ‘tje’ geloof ik. Ben ik de enige die een denigrerend toontje bespeurd?

Enfin: De VVD’er denkt met zijn aanpak circa 300.000 mensen aan het werk te helpen. Slechts 25.000 tot 30.000 personen zullen er ook dan niet in slagen aan de slag te komen. ‘Voor hen treffen we een nette regeling.’

Die zetten we met een crimineel op een cel vermoed ik. Heeft zo’n werkeloze toch nog nut, reclasseringsgewijs gezien ..

Nu maar hopen dat Rutte de lijsttrekker wordt, dan zal het resultaat van de Tweede Kamer verkiezingen waarschijnlijk ruk zijn ..