Het is (proef)ballonnetjesdag vandaag� geloof ik. Zo gaven de sociale partners in de Sociaal-Economische Raad (SER) het volgende advies aan de Geus:

Werkgevers en vakbonden vinden dat mensen die incidenteel werken, niet langer verzekerings- en premieplichtig moeten zijn voor werkloosheid (WW), arbeidsongeschiktheid (WIA) en ziekte (ZW). Daarbij gaat het bijvoorbeeld om seizoensarbeiders, vakantiewerkers, scholieren en studenten die in een periode van twaalf maanden maximaal drie keer niet langer dan dertig dagen in dienst zijn bij verschillende werkgevers. Verder ..

Briljant!!!! Balen dat nederlanders maar niet aan het seizoenswerk te krijgen zijn en onderwijl de rechten maar af blijven breken. Dat maakt het natuurlijk exra aantrekkelijk om tijdelijk, onderbetaald klotewerk te gaan doen.

Maar goed, ook Wouter Bos liet een bos ballonen los door onder andere te wensen dat men langer gaat doorwerken, minder ontslagbescherming krijgt, wil dat AOWers die een pensioen hebben opgebouwd zelf gaan meebetalen aan de AOW, de hypotheekrente wil afschaffenÃ� en de levensloopregeling wil laten ophouden bij 55 jaar omdat mensen anders mischien wel stiekem vervroegd met pensioen gaan. Ã�Â

Typische hier is dat alle kabinetspartijen selectief reageren op de plannen van Bos. Zo hoor je vrijwel niemand over de verminderde ontslagbescherming maar gaat men stijgeren bij het afschaffen van de hypotheekrente voor de hoogste inkomens. De VVD laat meteen zien niets en niemand serieus te nemen:

“Onder het mom van rijk betaalt mee aan arm wordt de hypotheekrenteaftrek en de AOW aangepakt. Dat kun je niet anders zien dan jaloeziebelasting”, vindt Tweede Kamerlid De Vries.Ãâ?šÃ‚ Verder

Enfin, zelf heb ik ook een proefballonnetje in de aanbieding. Laat de politiek het eens wat rustiger nemen met alle veranderingen in de sociale zekerheid en eerst de puinhopen van Balkenende onder de loep nemen …