Er is weer eens onderzoek gedaan en deze keer gaat het over schaamtegevoelens onder jongeren. Best aardige uitkomsten ook:

Meisjes schamen zich op de middelbare school meer dan jongens. Maar moslima’s schamen zich minder dan hun niet-gelovige klasgenotes: hun geloofsovertuiging geeft hen trots, waardoor ze zich minder onderdanig gedragen. Dit blijkt uit onderzoek van psychologiestudente Lida Hoogendoorn, die op dinsdag 9 mei afstudeert aan de Universiteit Twente. Hoogendoorn is de eerste student die de masteropleiding psychologie in Enschede afrondt. De UT-opleiding psychologie startte in 2002.

Lida Hoogendoorn onderzocht gevoelens en reacties van schaamte onder middelbare scholieren en onderzocht of schaamte samenhangt met bijvoorbeeld geslacht, culturele of religieuze achtergrond. Uit het onderzoek blijkt dat meisjes op de middelbare school meer schaamte ervaren dan jongens. Ook vertonen meisjes meer onderdanig gedrag en voelen zij zich schuldiger, angstiger en depressiever.

Gelovige meisjes schamen zich echter net zo veel als gelovige jongens. Bij de christelijke
jongeren komt dit doordat de jongens zich juist meer schamen dan de niet-gelovige jongens, waardoor het sekseverschil wordt opgeheven. Moslimmeisjes schamen zich minder vaak dan hun niet-gelovige vrouwelijke klasgenoten. Zij geven aan dat zij trots zijn en oprecht leven naar de regels van de Koran. Dit hangt samen met hun lager aangegeven karakterschaamte en hun minder onderdanige opstelling.”

So far so good zou je denken. Maar vervolgens raak ik toch iets in de war van het volgende:

“Moslima’s ervaren wel meer depressieve gevoelens dan andere jongeren. Dit hangt waarschijnlijk voor een deel samen met het feit dat zij aangeven niet voldoende respect te ontvangen en zich ook vaker vernederd te voelen dan anderen.”

Je zou toch denken dat een en ander elkaar wel zou beinvloeden toch?