Gerrit Zalm draagt zijn optimisme wel weer erg ver. Volgens hem zal Ayaan Hirsi Ali gewoonweg Nederlandse blijven of worden want ‘daar is de motie heel helder over’.

Gekke Gerrit toch! De motie is helder over de te volgen procedure maar er zou zomaar uit kunnen komen dat er geen bijzondere omstandigheden zijn. Heeft Ayaan dan geen papieren voor een nieuwe naturalisatieprocedure, zal het heel ver ophouden. Daar zal geen motie – en terecht – tegenop kunnen …

Hij dacht zeker ‘kom, ik breek de geloofwaardigheid van de partij nog even wat verder af’?