Testproblemen, kennisgebrek, of kortweg laks, meldt dat dan aan de volledige versie. (8,5,7,10)

…….. ….. ……. ……….

(Om iedereen enig puzzelplezier te gunnen, wil ik u vragen niet meteen de oplossing te melden maar een cryptische omschrijving of een leuke hint te plaatsen)