Wie weet toch nog wat hoopvol nieuws voor de mensen die nog in de orginele WAO-regeling vallen:

“WAO’ers die in de herkeuringsoperatie volledig worden afgekeurd, krijgen mogelijk net als nieuwe duurzaam arbeidsongeschikten een hogere uitkering. Na aandringen van de PvdA zegde het CDA donderdag in de Tweede Kamer toe de mogelijkheden hiertoe te willen onderzoeken als de herbeoordeling van 325.000 WAO’ers volgend jaar is afgerond.” Verder lezen