Schade na het nemen van die trede kan een paar centen kosten. (11)

………..

(Om iedereen enig puzzelplezier te gunnen, wil ik u vragen niet meteen de oplossing te melden maar een cryptische omschrijving of een leuke hint te plaatsen)