Voor het geval u door niet aflatende herhaling bijna gelooft dat Balkenende II vruchten aan het afwerpen is, leest u dit even:

Beleid van de kabinetten-Balkenende heeft economisch herstel tegengewerkt en niet bevorderd, zo zegt hoogleraar Internationale Economie Harry Garretsen woensdag in dagblad Trouw. Volgens hem heeft minister-president Jan Peter Balkenende (CDA) de economie alleen maar verder de put ingepraat. Verder denkt mijnheer Garretsen dat het onterecht is te stellen dat de harde maatregelen van dit kabinet zijn economische uitwerking krijgt. “Dat het consumentenvertrouwen helemaal inzakte, is een direct gevolg van sombere verhalen van het kabinet.”

Volgens Garretsen hebben beleidsmakers sowieso weinig invloed op de ecomomie, eerder liften we mee met de wereldeconomie. Bron

En inderdaad, hoe fijn het ook is dat de economie aantrekt en dat wel de eerste vruchten af aan het werpen is, zijn er weinig economen over die denken dat dat door overheidsbeleid komt. Niet onbelangrijk zo met de verkiezingen bijna voor de deur …