Het komt wel erg mooi samen vandaag. Op de dag dat de VVD aankondigt 262 miljoen te willen bezuinigen op sociale zekerheid – onder andere door de bijstand tot 27 jaar af te schaffen en mensen te laten werken tegen 50% van het minimumloon – brengt de Volkskrant het volgende bericht:

“Oud-politici vinden maar moeilijk een baan op hoog niveau. Met de volgende verkiezingen al in zicht zijn achttien ex-bewindslieden nog aangewezen op wachtgeld: negen ministers en negen staatssecretarissen. Ook 62 oud-Kamerleden krijgen wachtgeld. Dit blijkt uit gegevens van de Tweede Kamer en het ministerie van Binnenlandse Zaken.” Verder

Toegegeven, op zeventien miljoen stellen tachtig wachtgelders niet zo veel voor. Afgezet tegen het aantal politici wat samen kabinet en Tweede Kamer vormt is de werkeloosheid echter aanzienlijk! Bovendien heeft dit kabinet al vier jaar de bek vol met werk, werk, werk waarbij de burger niet moet zeuren maar moet aanpakken. Ook als het om hangertjes vouwen tegen minder dan het minimumloon gaat dus!

U mag de conclusie trekken …