De normen voor de definitie van armoede in Nederland moeten strenger worden. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een nota over de armoedegrens, die vandaag wordt gepubliceerd. Het aantal armen zal daardoor sterk afnemen.

(…) De nieuwe armoedegrens bedraagt 758 euro per maand voor een alleenstaande. Het aantal arme huishoudens in Nederland zou volgens de nieuwe definitie dalen van 9,8 procent naar 6,4 procent. De cijfers zijn gebaseerd op de situatie in het jaar 2000. Verder …

Eigenlijk wordt er gesteld dat de ‘oude’ definitie van de armoedegrens te hoog lag, deze is gebaseerd gebaseerd op het uitkeringsniveau van 1979, gecorrigeerd voor inflatie. De voorgestelde grens zou gebaseerd zijn op wat mensen nodig hebben aan basisbehoeften. Volgens het SCP zou dat in 2000 neerkomen op 758 euro voor een alleenstaande voor voeding, kleding, wonen, recreatie, lidmaatschap van een bibliotheek, één vereniging, een huisdier, een krant en een tijdschrift.

Een ander artikel in dezelfde Volkskrant verhaalt:
De armoede is de laatste jaren toegenomen, constateerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vorig jaar. Het aantal huishoudens met een laag inkomen was tussen 2002 en 2005 gestegen met 100 duizend. Meer dan 10 procent van de huishoudens viel in de categorie âââ?šÃ‹Å“laag inkomenâââ?šÃ¢â??¢ en zou âââ?šÃ¢?Å“ volgens de definitie van het SCP âââ?šÃ¢?Å“ naar Nederlandse begrippen arm mogen worden genoemd.

Dat was slecht nieuws voor het sociale gezicht van het kabinet- Balkenende. Voor minister Zalm van Financiën was het zelfs aanleiding de boodschapper de schuld te geven. Het probleem zit in de definitie, zei hij. âââ?šÃ‹Å“Zoals wij armoede definiëren is het een onoplosbaar probleem. Alleen met nul procent mensen in de bijstand zal het verdwenen zijn, en dat zal nooit gebeuren.’Ãâ?šÃ‚ Verder …

Het SCP is tenminste nog zo realistisch te stellen dat er ook zonder bijstand armoede zal zijn. Maar verder heeft dit toch alle schijn van een politiek truukje. Verander met terugwerkende kracht wat definities en hopsakee, het loopt met de armoede wel los en dit kabinet heeft plots een iets socialer gezicht…