De Amsterdamse politiek wil het woord ‘allochtoon’ schrappen uit de Nederlandse taal. Het mag niet meer opduiken in welk gemeentelijk stuk dan ook.

(…) De PvdA-politica Manon van der Garde vindt het hard nodig het vocabulair aan te passen. ”Het begrip allochtoon leidt tot discriminatie en misverstanden. Vaak gaat het om derdegeneratieimmigranten die nog steeds allochtoon genoemd worden. Hun ouders zijn hier geboren, zij zijn gewoon Amsterdammers zoals ik. ” Verder ..

Tot zover ben ik het wel met haar eens in de zin dat ik denk dat de term allochtoon nogal vaak onterecht gebruikt wordt. In mijn optiek is de derde generatie gewoonweg Nederlands. Het woord schrappen uit de Nederlandse taal lijkt me dan weer een absurde oplossing. Tenslotte is het niet zo dat de allochtoon niet meer bestaat maar dat er mensen zijn die hier geboren worden, een Nederlands paspoort bezitten en nog altijd aangeduid worden als zijnde allochtoon. Het ligt meer voor de hand om simpel de definitie wat te vernauwen dan de term te veranderen in iets anders.

Uiteindelijk ontkracht ze overigens haar eigen argument als je het mij vraagt: “Moeite om alternatieven te vinden heeft ze niet. ”Relletjes in West? Dat zijn dus Amsterdamse rotjongens. Als het nodig is, moet je mensen maar aanduiden met de omgeving waar ze vandaan komen. Zoals Irakese Amsterdammers.”

Ja hoor eens, als ze zo nodig het woord allochtoon wil schrappen, waarom dan wel iemands verre achtergrond vermelden? Dat was toch niet meer nodig? Bovendien lijkt ze zelf een aardig vertekend beeld te hebben, blijkbaar is haar eerste associatie met derdegeneratie-immigranten ‘relletjes in West’.

Anyhoe, wat denkt u: schrappen of bewaren?