Ow ow ow ow ow, weet u wat Donner heeft geschreven? Natuurlijk weet u dat, we worden er bij elk willekeurig actualiteitenprogramma mee om de oren geslagen. ‘Als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan? Donner noemt dat ‘de essentie van democratie’.

De gehele politiek besloot ter pekke over de term ‘sharia’ te vallen en welja, vanmiddag wordt er een spoeddebat over gevoerd.

Verbazingwekkend. Sowieso omdat de uitspraak van theoretische aard was met de nadruk op het feit dat we geregeerd worden bij gratie van de meerderheid. Maar zeker verbazingwekkend als je bedenkt dat er onlangs een rel in de EU losbrak over de grondwet. Niet over de inhoud, mind you! Over het toevoegen dat de EU mooi op christelijke grondslag gestoeld zou zijn (zal Turkije kunnen waarderen), was de reden om elkaar de politieke haren uit het hoofd te trekken. Oftewel: weg scheiding kerk en staat maar je denkt toch niet dat daaaar een spoeddebat over gevoerd wordt?

Of vind u de persoonlijke mening van Donner belangrijk genoeg om een debat te volgen?