(Amsterdam) Kansarme jongeren kunnen ook volgend jaar weer op vakantie op kosten van stadsdeel Zuidoost. Het stadsdeelbestuur vindt dat de reis naar Tunesië voor 75 probleemjongeren deze zomer voldeed aan de afspraken die zijn gemaakt toen de subsidie van 28.000 euro werd verstrekt. Tijdens de reis was het de bedoeling dat er ‘culturele en educatieve’ activiteiten zouden plaatsvinden en dat er contact zou worden gelegd met andere Europese jongeren. Verder

Het ‘probleem’ zou zijn dat de jongeren weinig cultuur of educatie meekregen omdat de oorspronkelijke organisator het op het laatste moment liet afweten. Mij lijkt het eerder een probleem dat juist probleemjongeren in feite beloond worden met een aangename vakantie op kosten van de belastingbetaler…