“De Paus heeft tijdens de ontmoeting met de ambassadeurs gezegd dat christenen en moslims alle vormen van geweld moeten verwerpen. Volgens de kerkvorst is de interreligieuze dialoog van vitaal belang voor de toekomst.”

Het verwerpen van geweld is een puik plan. Maar hoe moet ik een ‘interreligieus dialoog’ eigenlijk zien? Gaan ze elkaar tot in de eeuwigheid proberen te overtuigen dat die ene religie de ware is of is het doel te komen tot een compromisreligie?