De Tweede Kamer is zwak, gewetenloos en zonder geheugen zegt het vroegere Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali.  In de ruim drie jaar dat ze zelf deel uitmaakte van de Kamer, heeft ze geconstateerd dat de “belangrijkste machtsbeslissingen genomen zijn in achterkamertjes”. De VVD-fractie waarvan Hirsi Ali deel uitmaakte, werd nauwelijks gekend in besluiten over zaken als het regeerakkoord, de oorlog in Irak en het sturen van militairen naar Afghanistan. “We praatten er wel over, maar dat sloeg verder helemaal nergens op. Dat was meer een vorm van groepstherapie”, zegt het vroegere Tweede Kamerlid. Verder ..

Dat kan allemaal best waar zijn hoor. Maar ondertussen vraag ik mij af, hoeveel invloed denkt Hirsi Ali dat zij via de American Enterprise Institute (denktank) heeft op de Bush Administration?