Worden buitenlandse opa’s de oorzaak van de toekomstige Nederlandse ontbossing? (8,7)

…….. …….

(Om iedereen enig puzzelplezier te gunnen, wil ik u vragen niet meteen de oplossing te melden maar een cryptische omschrijving of een leuke hint te plaatsen)