Het gebeurd de laatste tijd bar weinig maar zojuist hoorde ik op het NOS-journaal eens iets positiefs langskomen:

Woningcorporatie Woonbron gaat korting geven aan huurders die meer dan 30 procent van hun inkomen kwijt zijn aan huur. Welliswaar onvangen zij huurtoeslag maar volgens Woonbron is dit te weinig. Woonbron heeft 50.000 woningen in Rotterdam en omstreken. De VVD is niet bepaald voor dit plan. Woordvoerder Hofstra wil de huurtoeslag nog wel eens bekijken, maar zijns inziens wonen veel mensen gewoon in te dure woningen. Bron

De woningcorporatie doen dit niet zozeer uit liefdadigheid. Zij hoopt hiermee een politiek signaal af te geven dat de huurtoeslag tekort schiet en er meer huishoudens in de problemen raken met hun huur dan de politiek voorwend. Een positief en hulpvaardig signaal als je het mij vraagt …