Weet u het nog? Dat dit geen volwaardig kabinet maar een rompkabinet is? Die zich vanzelfsprekend op de vlakte zou houden en geeeeeen omstreden beslissingen zou nemen.

Vanmiddag kwam het tussen neus en lippen langs in het nieuws: “Tijdens de laatste vergaderdag voor de verkiezingen heeft de Tweede Kamer bij enkele omstreden agendapunten de knoop doorgehakt.” (Verder ..) Zo wordt het openbaar vervoer in vier grote steden geliberaliseerd, volgt er lastenverlichting voor bedrijven en … “Verder kreeg minister Winsemius van Volksgezondheid en Huisvesting groen licht om het huurbeleid vrij te geven. Door de huren vanaf volgend jaar te liberaliseren hoopt het kabinet dat er meer beweging in de woningmarkt komt.”

Natuurlijk, alleen in Nederland vertoont. Een kabinet wat reeds twee keer is gevallen en waarvan negen bewindslieden het veld moesten ruimen, krijgt het met hulp van shitpartijtjes die na de 22e uit de kamer verdwijnen voor elkaar groen licht aan een invallend minister te geven een zeer omstreden besluit er door te drukken. En dat haalt vervolgens amper het nieuws of de krant ..

Het is trouwens maar de vraag hoe blij invallend minister Winsemius is met dit besluit. In een interview in de Volkskrant geeft hij aan dat 140 wijken in Nederland problematisch zijn waarbij hij vreest dat in veertig daarvan elk moment de vlam in de pan kan slaan. Oplossingen daarvoor zoekt hij onder andere in woonbeleid. Je kan je echter afvragen of liberalisering van de woningmarkt de huren niet dusdanig laat stijgen dat probleemwijken alleen maar problematischer zullen worden.

Pikant detail: Het schijnt dat Winsemius tevens opbiechte dat hij ‘gemist’ had hoe beroerd dit kabinet het heeft gedaan en hoe weinig zijn eigen partij aan dit probleem wil doen …