De problemen met hangpeuters zijn blijkbaar groot dus wil JP de leerplicht eerder in laten gaan (ipv vanaf vijf jaar in het vervolg vanaf drie jaar). Om in de lollige sfeer der verkiezingen te blijven noemt hij het dan ‘speelplicht’. “Kinderen zouden vanaf hun derde op school met elkaar moeten spelen, om zo te leren fatsoenlijk met elkaar om te gaan en voor zichzelf op te komen. “Spelenderwijs krijgen ze allerlei sociale vaardigheden mee die essentieel zijn in hun latere leven”, aldus premier Balkenende.” Verder..

Ik vraag me af waaruit in hemelsnaam blijkt dat deze maatschappij ten onder gaat aan het gebrek aan leerplicht voor drie- en vierjarigen. Sterker, ik denk dat de maatschappij eerder hinder heeft van het feit dat steeds meer kinderen hun opvoeding op school krijgen in plaats van thuis.

In elk geval lijkt het mij dat mensen hun leven lang wel voldoende dingen ‘moeten’ en ‘verplicht’ zijn. Laat die kinderen lekker vrij van leerplicht tot hun vijfde en stimuleer het samen spelen dan door meer aandacht te besteden aan speelruimte en groen in de stad.

Of bent u voorstander van een vroege leerplicht?