Het CDA wil het lerarentekort aanpakken door de inzet van studenten. Via stages voor de klas in het voortgezet onderwijs willen de christen-democraten de studenten warm maken voor een baan in het onderwijs. Verder ..

Dit idee ligt wel helemaal in de tegenwoordige lijn van het CDA: wie interesseert het nog hoe de kwaliteit is, als het maar goedkoop en makkelijk kan. Net als het voorstel schoolkinderen stage te laten lopen in verzorgingstehuizen, het voorstel bijstandsmoeders te verplichten thuishulp te verlenen (met de beruchte ‘iedereen kan toch schoonmaken’) of dezelfde moeders ongeschoold de kinderopvang in te sturen.

Een deel van dat beleid is ook al lang en breed zichtbaar. WAOers die niet aan het werk komen maar dat geeft niets, ze zijn tenslotte massaal de statistieken uitgeschopt en dat bezorgd De Geus telkens weer vreugde gevoelens. De zorg die hevig bureaucratiseerde door een nieuw declaratiesysteem. En waar ze nu zelfs handig gebruik van maken door hun eigen beleid aan te vallen onder het mom ‘meer handen aan het bed, minder knieen onder het buro’. Wat te denken van voedselbanken? Uitkomst van armzalig armoedebeleid is Balkenende allenig stiktrots op de charitas-voorzieningen. Inderdaad, allemaal makkelijk en goedkoop.

Christelijk? Normen en waarden debat?