Het UWV blijkt een ‘foutje’ gemaakt te hebben, door een misrekening ontvingen 180.000 mensen een te hoge ziektewetuitkering. Schadepost: een slordige 13 miljoen. Voor een deel van de mensen dat nu nog genoodzaakt is gebruik te maken van een ziektewetuitkering, daalt deze uitkering net voor kerst. Plotseling blijkt het UWV de beroerdste niet:

Om te voorkomen dat die groep in de financiële problemen raakt zal het UWV een coulanceregeling treffen, zo liet het uitkeringsinstituut vrijdag weten. Vanaf 12 december daalt voor 6500 mensen onder 57 jaar de wekelijkse uitkering gemiddeld met 30 euro. Zij krijgen voor de feestdagen eenmalig 120 euro. Circa negenhonderd personen van 57 jaar en ouder ontvangen straks gemiddeld 40 euro minder. Voor hen bedraagt de compensatie voor Kerstmis 160 euro. Verder ..

De teveel verkregen bedragen zullen niet teruggevorderd worden, UWV zal proberen de kostenpost via de inkomstenbelastingen terug te krijgen. Desondanks zal er een schadepost van enkele miljoenen euro’s overblijven.

Oftewel: de staat zet structureel ex-WAOers letterlijk en figuurlijk in de kou waar de zieke werkenden gecompenseert wordt op wegvallen van een bedrag waar zij feitelijk al geen recht op hadden. En het geheel aan schade wordt verhaalt op de belastingbetaler.

Begrijpt u het, begrijp ik het?

Toevoeging: na wat nalezen en enkele commentaren zie ik dat het geheel overkomt alsof ik het die groep mensen niet gun dat zij gecompenseert worden vanwege een aardige inkomensterugval. Dat is zeker niet zo. Ik gun het die mensen zeer dat er enige compensatie is ivm de feestdagen en waarschijnlijk krijgen zij het moeilijk genoeg als er een belastingaanslag volgt. Waar het bij mij meer wringt is het feit dat allerlei andere groepen een stuk beroerder behandeld worden, van te lange WW-procedures tot mensen met bijstand die een uitkering later krijgen vanwege kerst en van alles er tussen in. Dat de overheid nu nog even mooi weer speelt met ‘kijk ons eens coulant zijn’ terwijl zij op alle andere gebieden keihard zijn, juist voor de groepen die het niet makkelijk hebben. En dat er gedaan wordt alsof het allemaal niet makkelijk invorderbaar is terwijl elke andere groep menig fout van willekeurige instanties tot op de cent moet terugbetalen, problematische gevolgen ten spijt. In elk geval wil ik niet minder couleance voor deze groep mensen zien, wel meer tegenover andere groepen mensen…