Vanavond was dan het tweede spoeddebat over stopzetting van uitzettingen en bereikte de absurditeit van minister Verdonk en dit rompkabinet werkelijk haar hoogtepunt. Watskebeurt?

Een nieuwe uitgeklede motie waarin alleen nog verzocht werd om de tijdelijke stopzetting van het uitzetten van asielzoekers – zoals dat afgelopen week is gebeurd in afwachting van het debat – werd ingedient en aangenomen door de Kamer. Hoewel Rita mandaat had om de motie wel of niet meteen naast zich neer te leggen, gaf ze aan de motie met de ministerraad te willen bespreken morgenochtend. So far zo good. Echter kon zij de stopzetting tevens niet handhaven tot het debat de volgende ochtend?!

Alsof ze van plan was om na vannacht voor tien uur morgenochtend nog snel een paar honderd mensen de grens over te zetten, kon ineens de stop voor slechts elf uurtjes in afwachting van het slotdebat op geen enkele manier doorgang vinden. Verdedigd alsof de Kamer haar vroeg naakt op het Binnenhof te gaan slapen was iedereen flabbergasted.

Gevolg: de Kamer eiste in dat geval schorsing met onmiddelijk erna het kabinetsstandpunt aangaande de motie. De wandelgangen stroomden vol, Ferrie kreeg het er maar druk mee en de geluiden van moties van wantrouwen vlogen door de lucht. Het kabinet keerde terug en deed wat iedereen had verwacht: zij legden de motie naast zich neer. Er volgde veel onduidelijk gewauwel waaruit opnieuw maar eens bleek dat Jan Peter op elke manier mogelijk zijn beleid zo lang mogelijk wil doortrekken waarbij voor de zoveelste keer onterecht werd gesteld dat het demissionaire kabinet meer te vertellen zou hebben dan de vers gekozen Kamer.

Opnieuw schorsing en dan het moment supreme. Met spanning wachte iedereen op de motie van wantrouwen. Het werd echter een motie van afkeuring! Waarom is mij een raadsel. De speeches waren in klare taal, het wantrouwen droop van het catheter af maar toch een motie van afkeuring. Een motie die welliswaar als een van wantrouwen gezien kan worden, maar dat hoeft niet per se.

De voorzitter sloot het debat en Ferrie bleef beduusd over. Het wachten is nu op vanmiddag. De verwachting is inmidels dat Verdonk zal opstappen en de VVD-ministers mee zullen gaan waarbij de koningin ontslag van de laatste groep nog zou kunnen weigeren of er een half rompje over blijft van de demossionaire puinhoop. Maar de motie van afkeuring laat ruimte, theoretisch kan het kabinet nog even doen alsof de neus bloed. En gezien de kronkels van Rita in het verleden zou het niet eens meer vreemd zijn als dat gebeurde ..

Buiten de absurditeit van mevrouw Verdonk blijft het ook onbegrijpelijk waarom het kabinet – en dan met name het CDA – haar blijft beschermen alsof de kamer tien procent belastingverlaging poogt door te drukken. Niet alleen maakt het de puinzooi die kabinet Balkenende III heet compleet, ook drijft het de formatie frustratie reeds naar de top voor de nieuwe informatieronde zelfs maar goed en wel van start is gegaan. Wellicht leeft Jan Peter onder de impressie dat hij nog verkiezingscampagne aan het voeren is?