De politie en het Trimbos-instituut maken zich zorgen over de stoffen die telers aan wiet toevoegen, zoals oase, ijzervijlsel, fijngemalen glas en bakmeel. Verder..

Inderdaad wordt er steeds vaker zooi aan toegevoegd om het zwaarder te maken of het er mooier uit te laten zien en dat is zeker geen beste ontwikkeling. Aan de andere kant lijkt de toename van totale prutwiet evenredig gelijk te lopen met de toename van invallen en in beslagnames. De meer kwekerijen verdwijnen, de meer wiet terugzakt in het criminele circuit tenslotte. En dat is in meer dan een opzicht merkbaar. Dus valt de overheid en daarmee de politie misschien ook wel een deel te verwijten.

Daarnaast is er moeilijk wat tegen te doen momenteel. Je kan moeilijk een boete opleggen omdat er gerommeld is met teelt die al als illegaal te boek staat. Het is de coffeeshophouder wat lastig te verwijten dat zij het steeds meer moeten hebben van hufterige telers. Ook hier geldt dat de politiek wel een en ander te verwijten is.

De oplossing ligt toch zo voor de hand …