Energierekening omhoog

Ondanks dat de MEP (milieuhefing) is afgeschaft, zal de energierekening alweer stijgen aankomend jaar. Deze keer omdat de transportkosten omhoog gaan. Maar anders was het vast wel geweest omdat er teveel sterren aan de hemel staan of er kabouters met paarse mutsjes rondlopen …

Comments (26)Previous

Verzekeraar op stoel arts

Next

Ontslag om sex

26 Comments

 1. Het is echt te gek voor woorden… weer 10% hoger.

 2. Transport kosten me reet 😉

 3. Het is heel eenvoudig: Elektra wekken we op met Gas. De gasprijs is gekoppeld aan de olie prijs. Gaat de olie prijs omhoog, gaat ook de gas prijs omhoog. Gaat de olie prijs omlaag, gaat de gasprijs omhoog. En zo uiteindelijk ook de prijs van elektra. Immers zij van elektra willen gewoon steeds meer verdienen. [-(

 4. Brillie heeft gelijk. Ik zie het namelijk ook zo. De managerlaag moet namelijk elk jaar weer meer verdienen.:x

 5. Renald Chi

  Wat gaan we heerlijk gesimplificeerd om met het berichtje dat de energienota omhoog gaat. “Immers zij van elektra willen gewoon steeds meer verdienen”, of “De managerlaag moet namelijk elk jaar weer meer verdienen”. Twee domme opmerkingen die weinig te maken hebben met prijsontwikkeling van energie. Een dagelijks tekort door grotere vraag dan aanbod, stijging van kosten van het logistieke proces van energie(her)verdeling, twee iets relevantere zaken, maar nee we houden het weer simpel bij het afgezaagde standpunt; ze willen meer verdienen. :-@

 6. @ Renald Chi: Zeker manager? :-w

 7. @Redstar: dus iemand heeft gelijk als jij het ook zo ziet, geweldig argument hahahaha :d:d

  @Renald Chi: nee we houden het bij de clichestandpunten zoals het uit het boekje komt, dat zet in alle gevallen zoden aan de dijk 😉

 8. @Renald: het feit dat de olieprijzen na de recordhoogte eind 2005 waarop de prijzen voor huishoudens in 2006 gebaseerd waren zijn de olieprijzen fors gedaald (om inderdaad de laatste tijd weer licht te stijgen, maar nog steeds beduidend lager te zijn dan eind 2005). Bovendien gaat de MEP er af, waarvan je normaal gesproken juist een verlaging zou verwachten.

  Als dan ondanks die punten de prijzen nu nog meer omhoog gaan dan ze vorig jaar al deden is het niet zo vreemd dat dat op zijn minst een verdenking van winstbejag oproept.

 9. Renald Chi

  @Brillie: Dat niet, maar ik verdien wel goed door overvloedig consumerende mensen die zichzelf door minste of geringste stimules laten verleiden tot nog meer van datzelfde.

  @Cinner: Ik ben het met je eens, de standpunten van Brillie en Redstar zijn inderdaad vanuit een boekje beredeneerd. Duidelijke afgezaagde cliches. Blij dat jij een enthousiaste bijdrage levert om de aanstaande prijsstijging door serieuze energiebesparingen probeert te compenseren.

  @Frans: Olieprijzen zijn bewegelijk, dat is echter niet één op één door te voeren in de prijs van electriciteit. De markt van olie (waar de prijs mede door het aanspreken van reserves omlaag gaat) heeft invloed op de prijsontwikkeling van electriciteit. De markt daarvan is echter een andere. De vraag naar elektriciteit daalt (helaas) niet, nee, de vraag neemt toe. Waarom zou de prijs dan moeten dalen?
  Als voor een gemiddeld huishouden de nota van electiciteit gekoppeld gaat worden aan de volatititeit van een markt, dan kunnen we volgens mij nog een interessante periode tegemoet zien.
  De verdenking van winstbejag vind ik een slecht punt, eerder iets van afgunst. Veel mensen schijnen te vergeten dat winst een veelvoud van doelen dient. Zoals het hier geponeerd wordt is het simplistisch.

 10. @ Cinner, Ik wil niet per defenitie zeggen dat iemand gelijk heeft omdat ik het ook zo zie. Mss zette ik het wat krom uit, maar het is toch hoogst merkwaardig dat de olieprijs daalt, de kosten voor energie blijft stijgen, en nu onder het mom van transportkosten die duurder worden.

  :x:d

  Renald Chi, Werkzaam bij een van de energie bedrijven mss?b-(

 11. @Renald: zie ik toch heel duidelijk dat jij uit gaat van de boekjes en de cliches van vraag en aanbod.

  Overigens gaat het niet om prijsstijging in verband met stijgende vraag maar een stijging wegens omhoog gooien van de transportkosten. En buiten wat Frans al heeft aangekaart is er nog iets eigenaardigs wat op winstbejag duidt. Essent heeft bv vorig jaar teveel geheven en bleek behoorlijke overschotten te bezitten die de consument teveel betaald heeft. Dat zou teruggegeven worden, vervolgens zouden mensen iets ‘leuks’ krijgen en daarna hebben we er maar helemaal niets van gehoord. We spekken in elk geval bij Essent wel degelijk heel onduidelijke zakken. Daarnaast duidt het toch op oplichting als er continue beloftes van verlaging langsrollen die in praktijk gezet worden door elk jaar verhogingen.

  @Redstar: daar ben ik het zeker mee eens, kon het geintje alleen niet laten liggen 😉

 12. Hij was ook erg leuk meid 😡

 13. Renald Chi

  @Cinner: Ieder boek dat de juiste actuele status omschrijft van de huidige oliemarkt, nl. dat er een tekort is en dat de vraag hoog is, beschrijft volgens mij juistheden (van het moment). Wat jij dan als cliches bestempeld, tsja, je doet maar. “Winstbejag”, geen enkel “going concern” bedrijf kan volgens mij zonder. Eigenaardig dat je transparantie in de boekhouding relateert aan winstbejag. Volgens mij voldoet het bedrijf van je voorbeeld aan alle wettelijke voorwaarden, krijgt verklaringen van daartoe beëdigde personen. Cinner, ik vind dat je het speelveld van bedrijven te beperkt benaderd. Naast klanten zijn er meerdere groepen die belang hebben bij het goed presteren van een bedrijf, met ieder eigen belangen en daaraan gerelateerde doelen.

 14. @Renald: door de privatisering van de energiemarkt is het mogelijk om een hoop dingen te doen als energieleverancier die volkomen binnen de wettelijke mogelijkheden vallen, maar dat betekent nog niet dat het dan ook maatschappelijk gewenst is dat deze dingen gebeuren.

 15. Wimmie

  Aardig wat mensen hebben hun gas-/ elektra tarieven laten “vast zetten”. Ondanks dat men meer zal verbruiken, zal er dus minder geld binnen komen, ongeacht of de olie/gas prijs stijgt.
  Hoe makkelijker te compenseren dan door de transportkosten te verhogen. Inderdaad “gezond” winstbejag.

  Trouwens nog nooit gehoord van een tariefsdaling, omdat de olie-/gasprijs is gedaald…

 16. Renald Chi

  @Frans: over clichés gesproken:”>, laat ik dan een andere context kiezen. De tarieven moeten extremer verhoogd worden, wellicht dat overmatige consumptie van energie dan valt in te perken, want het huidige is maatschappelijk onverantwoord.
  Oh wacht, nee, het is natuurlijk een recht om elektriciteit te kunnen verbruiken (ook al zijn we voor het realiseren daarvan op dit moment redelijk afhankelijk van andere landen). Zonder elektriciteit is natuurlijk maatschappelijk onverantwoord.
  Ps. Frans, heb jij al veel gedaan om je elektriciteitsnota te beperken (of vind je het net als vele anderen gemakkelijker om lagere prijzen van je leverancier te verlangen).
  Ondanks de marktwerking heeft een individueel energiebedrijf weinig tot geen invloed op de transportkosten. Deze worden centraal per netbeheerder bepaald. Transportkosten bestaan 5 onderdelen waarvan systeemdiensten er één, deze worden mede bepaald door Tennet. De andere worden door bv. DTe in Den Haag vastgesteld. Dus voor de goede orde, winstbejag van een energieleverancier door verhogen van de transportkosten is een kort door de bocht redenering. Dat laat onverlet dat een bedrijf winst voor meerdere doeleinden nodig heeft.

 17. @Renald: dat energiebesparing goed zou zijn ben ik helemaal met je eens. In dat licht bezien vind ik de afschaffing van de MEP dan ook ongewenst. De reden van deze verhogingen is echter niet het verlagen van de vraag naar energie.
  Dat de transportkosten nu omhoog moeten is voor een belangrijk deel een gevolg van juist de privatisereng en het vrijgeven van de energiemarkt en van het afsplitsen van het netwerk. Waar een energiebedrijf voorheen kon volstaan met het als transportkosten in rekening brengen van de variabele kosten per jaar van een en ander en de kosten van vervanging, uitbreiding e.d. uit de winst kon dekken is dit nu niet meer mogelijk omdat hij van de andere aanbieders dan ook alleen die variabele kosten ontvangt en die in het geheel geen bijdrage leveren aan de dekking van de andere kosten. Dat er een verschuiving naar de transportkosten optreedt vind ik dus nog niet zo vreemd. Maar als je de dekking van kosten verschuift van de opbrengsten van het produkt naar een specifiek in rekening gebrachte post zonder de tarieven voor het produkt te verlagen verhoog je daar dus heel simpel de winst fors mee. De kosten zijn immers niet gestegen, er wordt alleen een specifiek bedrag voor in rekening gebracht. Simpel voorbeeld: als ik altijd 15 euro rekende voor een belastingaangifte inclusief papier,pennen etc. en ik ga nu voor datzelfde papier, pennen, etc. een afzonderlijk bedrag in rekening brengen van 2,50 euro per aangifte terwijl ik verder nog steeds 15 euro blijf vragen ga ik zonder een klap extra te doen fors meer verdienen.

  Dat de energiebedrijven winst moeten maken en streven naar maximalisering van de winst is voor een private onderneming ook geheel normaal, het probleem is dat hoe zeer je ook bezuinigt je toch energie van ze af zult moeten nemen. Je kunt moeilijk zeggen “die energie wordt me te duur, die koop ik niet meer” want er zijn weinig alternatieven en die die er zijn zijn maar voor een beperkte groep mensen haalbaar.

  Daarom ben ik van mening dat de energiebedrijven overheidsbedrijven hadden moeten blijven. Dan hadden ze misschien dezelfde prijzen als nu berekend maar was de winst niet in de zakken van bestuurders en private aandeelhouders gevloeid maar had die gebruikt kunnen worden om de belastingen te verlagen of om extra maatregelen tbv het milieu te financieren. (van een aantal energiebedrijven zijn de aandelen ook nu nog vooral in handen van overheden, maar al die nieuwe bedrijven en bedrijfjes als Oxio, Greenchoice etc. zijn volledig particuliere bedrijven)

 18. @Renald Chi: ergens ontspoor je volledig. Je zit op de kast dat jouw theorieen rechtstreeks uit de boekjes lijkt te komen. a. waarom is dat erg? En b. als dat zo mooi op zou gaan was de energieprijs inmiddels gedaald en zitten we terecht te zaniken over telkenmale stijgende energieprijzen. Dan zeg je nog “Eigenaardig dat je transparantie in de boekhouding relateert aan winstbejag.” Oftewel indien een bedrijf teveel in rekening brengt, de belofte moet doen dat terug te geven en vervolgens dat geheel niet doet is dat prima zolang ze transparant zijn, want dat laatste is toch maar netjes? Zou een fijne tactiek voor fraudeurs zijn, ‘ik fraudeer me te pletter maar hee daar lieg ik toch zeker niet over, dus ik ben heel okee’??

  Dan ga je er ook nog totaal bevooroordeeld vanuit dat we allemaal niet milieubewust wensen te zijn (in een discussie die geen zak met milieu vandoen heeft nota bene).

  Je behoefte aan discussie overstijgt weer eens elke redenering.

 19. Renald Chi

  @Cinner: tadaa, daar is ie weer, de vooringenomenheid. Lekker zeuren en vooral niet lezen. Nee, de overgesimplificeerde mening van redstar en brillie zijn onterechte clichés. Daarnaast is je slechte verhaal over hoe jij denkt over marktwerking al lang uitgelubberd. In dat opzicht kun je wellicht nog een lichtje op steken bij Frans, hij waagt nog een interessante, welgewaardeerde poging.

  @Frans: Het verhogen van winst door het accent op transportkosten is een mening. Daar heb je volgens mij geen gelijk. Als kosten stijgen, en in deze situatie de doorberekening daarvan aan klanten, kun je niet stellen dat daarmee de winst toeneemt. Energiebedrijven stellen in brede zin dat deze kosten zijn gestegen en het gevolg daarvan is dat de gemiddelde nota voor het huishouden gaat stijgen. Jij stelt dat de transportkosten er altijd al waren, de energiebedrijven stellen dat deze kosten wel zijn gestegen. Jij stelt dat hun winst toeneemt, zij stellen dat hun kosten zijn gestegen. You do the math (so far you’re doing it wrong) Je simpele voorbeeld gaat voorbij aan het gegeven dat je de kosten voor pen, etc. altijd maakte. Je was echter niet slim genoeg om hier rekening mee te houden, want de kosten zijn wel degelijk. Waarschijnlijk zijn de pennen, papiertjes, etc. gesubsidieerd door de overheid en vergat je derhalve dat het gebruik ervan kosten met zich meerbrengt. Een punt dat vaker voorkomt als niet een markt maar een overheid beheert.
  Dat je een voorkeur hebt voor overheidsvoorzieningen ipv. marktwerking is een eigen keuze. Evenals het vinden dat winst niet ten goede mag komen aan bestuursleden en aandeelhouders. Maar je mening over dat winst automatisch toeneemt omdat de transportkosten verhogen is volgens mij niet juist gefundeerd.

 20. @Renald: als boekhouder vergeet ik echt niet dat die pennen en papiertjes geld kosten, die kosten dek ik echter gewoon uit de opbrengsten. En de overheid subsidieert mij op dat gebied absoluut niet, die incasseerd in tegendeel vrolijk ook een deel van het bedrag dat ik in rekening breng.

  En dat mijn stelling dat die kosten er altijd al waren maar tot nu toe uit de opbrengsten werden gedekt bij gebrek aan het betreffende cijfermateriaal niet onderbouwt is geef ik toe. Dat geldt echter net zo goed voor de bewering van de energiebedrijven die jij blindelings wenst te geloven: ik hoor wel de kreet dat die kosten gestegen zijn (en dat moet dan een heel forse stijging zijn, er zijn alleen al ruim 6 miljoen huishoudens die die verhoging gaan betalen) maar heb nog geen duidelijke verklaring voor, nog een cijfermatige onderbouwing van, die stijging kunnen vinden: jouw aanname dat het wel waar zal zijn is dus net zo goed of verkeerd als mijn aanname dat die kosten er altijd al waren en dat het onwaarschijnlijk is dat de stijging zo fors kan zijn als de stijging in de tarieven suggereert en dat het waarschijnlijker is dat er sprake is van een verschuiving van dekking uit de opbrengst naar dekking uit een afzonderlijke doorberekening. (wat op zich gezien het feit dat een maatschappij niet meer het enige bedrijf is dat het betreffende (deel van) het netwerk gebruikt redelijk is: als dat niet gebeurde zou de concurrent die geen reserve voor vervanging etcetera op hoeft te bouwen een oneigenlijk voordeel hebben en zou het bedrijf dus zijn eigen concurrenten helpen om goedkoper aan te kunnen bieden).

  De tarieven voor levering van gas resp. electra zijn met 18,5 resp 10,6% gestegen, (terwijl recentelijk nog een netwerkbeheerder werd beboet omdat hij teveel berekende). Deze percentages staan in geen enkele verhouding tot de inflatie, loonstijging of wat dan ook wat mij in de mening sterkt dat hier meer sprake is van een verschuiving in de toerekening dan van een feitelijke kostenstijging.

 21. Renald Chi

  @Frans: als boekhouder zou je dan kunnen weten dat de winst voor menig energie bedrijf de afgelopen jaren te laag is geweest. Als boekhouder zou je dan ook kunnen weten dat een procentuele stijging van kosten en de doorberekening daarvan niet automatisch betekent dat de winst van een onderneming stijgt. Het sentiment van winstbejag kan ik begrijpen, zeker als je daarvoor nog een verklaring zoekt. De vraag of dit sentiment terecht is, kun jij als kundig boekhouder met grootst mogelijke zekerheid beantwoorden als het eindresultaat bekend is. Waarbij je dan nog steeds oplettend moet zijn, daar waar de winst eigenlijk vandaan komt kunnen nog steeds verschillen. Dat hoef ik jou als boekhouder toch niet uit te leggen.
  Je standpunt dat ik energiebedrijven blindelings wens te geloven vind ik reinste kolder. Nergens stel ik dat ik het eens ben met deze toename van kosten. In dat opzicht kun jij als boekhouder je nauwkeurigheid verbeteren.
  Je standpunt over toeschrijving ipv. feitelijke stijging is deel ik met je.

 22. @ Renald: misschien komt het doordat ik het nieuws volg dat ik een en ander niet zo zie. b.v. 30 augustus vorig jaar: “DTe, de toezichthouder op de energiemarkt, bekijkt de winstcijfers van de Nederlandse energiebedrijven nauwkeurig. De toezichthouder wil weten hoe het de bedrijven lukt zoveel winst te maken.

  Als uit het onderzoek, dat eind dit jaar afgerond moet zijn, blijkt dat de winsten voor een te groot deel komen uit het netbeheer, waarop Nuon, Essent, Delta en Eneco een monopolie hebben, dan zou de toezichthouder kunnen ingrijpen”.

  Waarbij een duidelijk vermoeden is dat die winst inderdaad vooral een belangrijk deel uit het netbeheer komt en niet voor niets een netbeheerder beboet is voor het rekenen van te hoge tarieven (overigens niet voor het maken van overmatige winst/misbruik monopolie maar omdat hij gewoon veel meer dan het geldende maximumtarief rekende)
  En de winst te gering? In het eerste halfjaar van 2006 steeg de omzet van Essent met 18%, de winst met 32%. De halfjaar winst was 402 miljoen, bij Nuon 339 miljoen.

 23. Overigens was de winst over HEEL 2001 van de vier groten (Nuon, Essent, Delta en Eneco) samen 1 miljard, nu is van alleen Nuon en Essent de winst al 3/4 miljard in een HALF jaar.
  De winst van Nuon was het eerste halfjaar 2006 zelfs verdubbeld tov van het eerste halfjaar van het voorgaande jaar.

 24. Sorry, was 1 miljard voor de grootste 3, excl. Delta. Maakt voor de rest van het verhaal echter niet echt veel verschil.

 25. laten we inplaats van klagen actie ondernemen.
  De BVVU en de Stichting S.O.S. bieden aan de 2.000.000 Lage inkomens in Nederland (off. norm tot 120% van de bijstand) een KYOTO energie besparing doos.

  Momenteel benaderen we bedrijven, woningbouwcooperaties, gemeenten en provincies en vragen om voorfinanciering.
  Terugbetaling geschiedt na 6 maanden door de Energie Leverancier.

  Reduceert jaarlijks de co2 uitstoot met 993 kg, besparing: 2 ledig, verbruiksvermindering door 19 energie besparende artikelen en milieuvriendelijk energie collectief (grootzakelijke tarieven per m3 gas en per kWH)circa € 600 tot €700 op de energiekosten.

  We gebruiken de doos ook om werkgelegenheid te creeren voor jeugdwerklozen, de kansarme en oudere werklozen de bijstandsmoeders etc. etc.

  De KYOTO kun je ook bestellen, zie http://www.bvvu.nl

  Goed nieuws toch??

  Anja

 26. FARANG

  :(([-( hello best mensen
  ik denk omdat mensen hun aan eigen energiebedrijvenvast gezet
  hebben is een grote gevaar om dit bedrijven misgebruiken van royaliteit van hun klantten.mensen als nietbang van switchen zijn kunnen bedriven die duur zijn voor niets niet meer laten hun winst maken.prijzen stablizeren door bevrizing vind ik ook een goei oplossing tegen prijsschommeling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft