Winst in de zorg

Brillie gooide onlangs het volgende op:

In 2008 zou een experiment moeten worden gehouden waarbij enkele ziekenhuizen winst uitkeren. Wel zou de overheid eisen moeten stellen voordat er een winstuitkering komt, bijvoorbeeld wat betreft de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. ,,In een concurrerende markt waarin zorgaanbieders risico lopen hoort ook een premie in de vorm van winstuitkering.” De premie zou het voor banken en andere investeerders interessanter maken geld te steken in een zorginstelling.

Hoe denkt u hier over, is mijn man bijt hond vraag?

Onder het mom dat een concurrerende (zorg) markt lagere prijzen en hogere efficiency zouden opleveren, is onder andere het CDA erg voor dit plan. Niet zo gek want commercialisering van het zorgsysteem kwam ook al uit die koker. In mijn ogen is het echter een belabberd plan. Nu merk je al dat zorgverzekeraars op de stoel van de arts plaatsnemen omdat niet de patient maar de commercie voorop staat. Nu is al vast te stellen dat de prijzen niet omlaag gaan maar ludiek verder stijgen. Nu zien we kwaliteit wijken voor kwantiteit. Willen we straks dat ook de aandeelhouders en financiers plaats mogen nemen aan het buro van de arts om over de rug van de patient de winstuitkeringen te verhogen? Is het wenselijk dat de farmaceutische industrie meeschrijft aan de recepten?

Zorg moet zorg zijn, geen gouden handel …

Comments (11)Previous

ADHD, geen ME

Next

Live nestdrama

11 Comments

 1. Er zijn nu al mensen die aangepaste voorwaarden krijgen van de zorgvergoeders. Omdat anders de premie niet meer te betalen is. Dat is al een slechte zaak. Immers alleen zij die veel geld bezitten, kunnen zo hun gezondheid kopen.

  Daarnaast heb je cola en je hebt cola. Der is een prijsverschil, maar je proeft het ook. En dat mag in de zorg niet ggebeuren.

  Je kan niet een kunstknie krijgen bij A voor 1000 euro die slechts maar 2 jaar mee gaat. En bij B eentje voor 2000 euro die 10 jaar mee gaat. Dat past niet in de gezondheidzorg. Maar dat speelt straks wel een rol. Een gezond mens, gaat iedereen aan. Arm of rijk, of wel geloof dan ook.

 2. De vraag van Brillie was waarschijnlijk geïnspireerd door hetzelfde idee van de Nza dat ook tot dit logje van Rob Hamilton leidde. Ik kopiepasta mijn reactie daar dus hier ook maar neer.

  “De zorgauthoriteit ziet, zoals de regering ook al vele malen gedaan heeft, even over het hoofd dat er eerst al een aanzienlijke besparing nodig is om die aandeelhouders het hun voor ogen staande rendement te kunnen uitkeren. En nog verdere besparingen zullen (buiten de vraag of dat nu wel zo goed is voor de zorgkwaliteit) met een grote mate van waarschijnlijkheid ook in de zakken van diezelfde aandeelhouders verdwijnen. De klant (de patiënt) kan immers toch niet weglopen. Ik heb altijd geleerd dat in een markt waar de vraag niet of minder prijsafhankelijk is vrije marktwerking niet of niet goed werkt. Om diezelfde reden kan de regering b.v. ook de accijnzen op drank, sigaretten, brandstof e.d. steeds verder opvoeren zonder dat de stijging tot een zodanige terugloop van de vraag leidt dat het uiteindelijke effect op de totaal opbrengst negatief is.”

  De kans dat de zorg hierdoor goedkoper wordt acht ik dan ook zo goed als nihil, in eerste instantie zal die zelfs duurder worden omdat de door de investeerders gewenste winst erbij komt. De kans dat dat door verbetering van de efficiency wordt terugverdiend acht ik niet bijster groot: de zorg moet al lang efficient werken omdat de tijd dat alles wat ze aan kosten maakten toch wel vergoed werd allang achter ons ligt en er dus op dat punt niet echt veel meer te winnen zal zijn. En de kans dat een eventuele toename van de winst door meer efficiency ook in de zakken van de investeerders verdwijnt acht ik zeer reëel aanwezig. Enige dat dan nog overblijft is snijden in voorzieningenniveau en service en ook dan geldt weer het bezwaar dat de kans dat dat voordeel aan de patiënt/klant wordt doorgegeven beperkt is.

  Lijkt mij dus geen goed plan: de kans dat we uiteindelijk meer moeten betalen voor minder lijkt mij zeker op dit gebied onacceptabel.

 3. Eens dat een winstuikering niet een juiste is want dan is de winst van een ziekenhuis belangrijker dan de zorg zelf. Dat er wat kan veranderen in ziekenhuizen vind ik wel nodig. Het voorbeeld van de kunstknieen is er zo een. Ja het ziekenhuis moet gaan voor de kwaliteit van bijvoorbeeld een kunstknie maar door de kwaliteit is er geen echte concurentie meer. Wat misschien een idee is, is om een regelmatige check/aanbesteding van (weer als voorbeeld) kunstknieenen. Eisen waar een kunstknie aan moet voldoen is bijvoorbeeld een levensduur van x jaar. Het is ook denkbaar dat oudere mensen een kortere levensduur-kunst-knie krijgen. Maak de aanbestedingen openbaar en hopla je hebt op die manier een gezonde concurrentie in mijn ogen. Je laat dan niet de klanten kiezen op basis van geld (arts beslist) maar de klanten krijgen dan wel het gevoel dat de prijs een juiste is. Het is maar een idee 🙂

 4. Alles is handel.

  Groetjes Chantal.

 5. Als zorg handel wordt, gaat de zorg verloren…

 6. Tja. Ik heb nu al het idee dat die artsenbezoekers van de farmaceutische industrie de artsen vaak verleiden met mooie aanbiedingen over de rug van de patient.
  En zie hoe er enerzijds de handen aan het bed worden wegbezuinigd en anderzijds hoeveel geld er wordt weggegooid in de zorg.
  Mijn mening is dat er wel geld genoeg is…maar verkeerd verdeeld..
  Het doorvoeren van dit soort eh, ‘concurrentie’ leidt m.i uiteindelijk tot wantoestanden.

 7. Winst en marktwerking kan de kwaliteit verhogen. Met een bedrijsmatige aanpak kun je ook hogere eisen stellen aan het personeel.

 8. @Pascal: zoals “je moet 25 patiënten in een uur wassen”??

 9. @Gerard: maar waarom moet er concurrentie zijn in een ziekenhuis? Elk ziekenhuis zou dezelfde kwaliteit zorg moeten leveren in mijn ogen. De concurrentie in de markt van hulpmiddelen is er dan weer wel, juist op prijs/kwaliteit.

  @pascal: terwijl er toch telkens blijkt dat de eisen die aan het personeel gesteld worden, te hoog zijn. Lijkt me een ramp om dat nog eens op te voeren.

 10. Denk dat er meer fouten gemaakt worden (in te calculeren met een verzekering) en die fouten ook niet zo te traceren zijn in de statestieken.
  Kortom America here we come?
  Zucht..
  *ziet het zwaar in*

 11. @feex: hoewel nu net de lijn voor anonieme tipgeving over blunders is geopend (kan personeel bellen). Hopelijk komt daar iets goeds uit voort.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft