Ab Klink in verwondering

Goh, ineens is Ab Klink er ook achter: Fabrikanten van medicijnen kunnen indirect invloed uitoefenen op richtlijnen die voorschrijven hoe patiënten behandeld moeten worden.  Door ‘financiële banden’ met patiëntenverenigingen, belangenorganisaties en leden van commissies die de richtlijnen voor de behandeling van ziektes bepalen, kan “de farmaceutische industrie inderdaad indirecte invloed uitoefenen op de totstandkoming van behandelrichtlijnen”, aldus Klink. Verder ..

Als reden wordt genoemd “De terugtredende overheid, waardoor organisaties op zoek gaan naar alternatieve financieringsbronnen en het door de farmaceutische industrie zoeken naar andere wijzen van reclame of beïnvloeding.” Er zal nog vervolgonderzoek plaats vinden.

Dat kan onmogelijk nieuws zijn voor Ab Klink, immers het nieuwe zorgstelsel -  eveneens gestoelt op commercie – is toch echt zijn kindje en was hij niet groot voorstander van een terugtredende overheid? Hoe lang zal het duren eer hij er achter is dat ook zorgverzekeraars invloed hebben op op de behandeling van ziekte, een directe invloed zelfs? En zagen we niet dat tevens de politiek een flinke vinger in de pap der behandelrichtlijnen heeft, toen Hoogervorst besloot het bestaan van ME te kunnen ontkennen omdat ‘ze anders allemaal in de WAO belanden’?

Op zichzelf al een kwalijke zaak. Maar wellicht nog kwalijker is het dat de ontwikkelaar van ons huidige zorgstelsel en tevens minister van Volksgezondheid zeer voor de hand liggende consequenties niet weet in te schatten tot het te laat is …

Comments (13)Previous

Illusie van Gelijkheid

Next

Heeft u PAN?

13 Comments

 1. ja, het blijft een moeilijk ministerie, dat gezondheid…

 2. Ab Klink wil ook dat mensen met een gezonde leefgewoonte, minder eiegn risico gaan betalen. Complete waanzin noem ik dat..:x

 3. Lijkt me ook nogal lastig te controleren ..

 4. Leef jij wel gezond? x(

 5. mescaline

  Ik ben een beetje een leek op gezondheidsgebied want ik mankeer nooit wat serieus.
  Maar het is toch niet zo gek dat een verse minister 100 dagen nodig heeft om de visiepafjes en modellenmoertjes op het ministerie in een nieuwe stand te zetten ? Ik vind Klink zo gek nog niet.

 6. Klink, Klink, waar ken ik die naam van. Iets met een poster en een TV-show of zo…

 7. Y

  Tsk! Verdiep me niet echt in zorg. Heb het gelukkig (nog) niet echt nodig.
  Maarrr…
  Het nieuwe zorgstelsel zuigt!
  (Zoveel is zeker…)

 8. ik ben op een punt dat ik vooral veel en diep zucht bij dit soort dingen….

 9. De gieren vligen weer over ons heen. Maar afschieten mogen we hun niet. Dat past niet in ons leger. :)>-

 10. @Mescaline: dat heeft niets te maken met 100 dagen rondkoekeloeren. Als je een commercieel zorgselsel wenst dan moet je inzien dat de commercie voor belangenverstrengeling kan zorgen en invloed op de zorg krijgt. Of de man is achterlijk en dan kan hij beter ver weg van de politiek blijven. BTW, je hoeft geen leek op gezondheidspolitiek te zijn als je zelf nooit iets mankeert 🙂

  Beeobee: Boggle? (kan er niet op komen)

  @Y: Het zuigt zeker.

  @Paola: chocolaatje?

 11. Men doet net of men iets nieuws ontdekt heeft. De producenten van geneesmiddelen weten echter al heel lang dat patiënten verenigingen een mogelijkheid zijn om druk uit te oefenen als het om behandelprotocollen gaat en maken daar ook al heel lang gebruik van. Wat er veranderd is is dat door het terugtreden van de overheid voor veel van die verenigingen een groter gewicht aan de financiële steun van de fabrikanten is komen te hangen waardoor hun onbevooroordeelde kijk op een en ander onder druk kan komen te staan. De meeste verenigingen proberen echter toch echt zoveel mogelijk het belang van de (hún) patiënten voorop te laten staan bij het beoordelen welke behandelmethode/welk medicijn goed werkt en daarom nagestreefd moet worden. Ze baseren zich daarbij enerzijds op patiëntenervaringen, anderzijds op hun medisch adviseurs, het gevaar zit in mijn ogen vaak meer in de beïnvloeding van die medisch adviseurs dan in rechtstreekse beïnvloeding van de verenigingen zelf.

 12. @Frans: dat laatste is te bezien, zo’n belangenbehartiger kan ongemerkt toch nogal beinvloed raken (en sommige verenigingen is dat behoorlijk merkbaar). Bovendien is de sponsering nu eenmaal heel belangrijk en die zal je niet willen afstoten. Menig bestuurder zal dit dilemma verenigbaar maken in zijn/haar hoofd door het middel van de sponsor goed te vinden en zo het gevoel te houden zowel paienten als eigenbelang te dienen. Op dat moment is niet alleen de directe invloed van de medische adviseurs aan de orde (die er zeker ook is denk ik) maar doet de belangenbehartiger toch ook mee.

  Je ziet dat fenomeen ook bij organisaties die banden aangaan met specifieke artsen. Zo’n arts kan doorgaans niet meer stuk
  en wordt snel DE specialist in NL waar je je in sommige gevallen kan afvragen of dat daadwerkelijk zo is.

 13. inansn

  Wikipedia over Ad klink :-”

  ==Politieke loopbaan==
  Van 1999 tot februari 2007 was hij Directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Daarnaast was hij van 10 juni 2003 tot 22 februari 2007 lid van de CDA-fractie in de [[Eerste Kamer der Staten Generaal|Eerste Kamer]]. In de Eerste Kamer hield hij zich bezig met Onderwijs en was hij voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs.

  Voor de [[Tweede Kamerverkiezingen van 2006]] was hij secretaris van de programmacommissie van het CDA.

  Ab Klink is tevens de man die niet zelfstandig beslissingen kan nemen en daarvoor altijd zijn trouwe vriend cq ex meester ”Hirsche Balling” telefonische om een mening moet vragen.
  Tevens drijft hij zijn ambtenaren tot wanhoop vanwege zijn besluitloosheid en draaikonterij wat geresulteerd heeft dat de trouwe vaste persvoorlichters van VWS al de biezen hebben gepakt en de meeste ambtenaren de wanhoop nabij zijn. Als het voor Ab Klink allemaal te moeilijk wordt sluit hij zich op in zijn kamer met het licht uit. Rechtstreeks communiceren met sommige collega ministers is er helaas voor Ab ook niet bij omdat ze niet samen door 1 deur kunnen, vrij kinderachtig als je voor dat salaris ( schaal 17 a 18? ) het volk moet vertegenwoordigen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft