Aanklacht tegen God

De justitie in Timisoara heeft een klacht tegen God niet in behandeling genomen, immers is God geen rechtssubject en heeft hij geen adres, liet het parket in de Roemeense stad weten aan Mircea Pavel. De 40-jarige Roemeen had God van onder meer oplichting en misbruik van vertrouwen beschuldigd, omdat het opperwezen niet op zijn gebeden reageerde. Verder ..

Nou zit Pavel voor een slordige twintig jaar vast wegens moord en wil hij de schuld daarvan blijkbaar doorschuiven richting God. Maar er zijn toch wel wat aanklachten te bedenken tegen deze almachtige lijkt me. Van tsunami’s tot hongersnood en lange lijsten aards ellende meer.

Ongeacht of u gelovig bent, waar zou u God voor aan willen klagen?

Comments (26)Previous

Skimming

Next

Opstand binnen de SP

26 Comments

 1. Nee beter: pyramidehandel.

 2. Debbie

  Niks eigenlijk.
  Alles wat door mensenhanden gebeurt is een gevolg van vrije wil. Dat heeft Hij ons gegeven. De mogelijkheid om keuzes te maken.
  De rest ik denk ik Zijn manier om aandacht te trekken, “hey jongens…Ik ben er ook nog!”.

 3. Voor de Nederlandse Spoorwegen.

 4. Voor het scheppen van de mens zonder wat stevige remmingen op het gebied van b.v. bezitsdrang/territoriumdrift en voortplanting in te bouwen. Die vrije wil en zelf kunnen beslissen is namelijk best leuk maar de mens is kennelijk niet geschikt om die vrijheid correct te gebruiken. Niet voor niets worden b.v. in snelle auto’s toerenbegrenzers ingebouwd: dat beperkt tbv de rest van de weggebruikers de vrijheid tot aanvaardbare normen.

 5. Gewoon verantwoordelijk nemen als mens. Niet af schuiven op God ook niet op anderen. Waarom willen mensen altijd geen verantwoordelijkheid nemen voor de eigen daden?

 6. Nergens voor, ik denk dat de mens ZELF zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor zij acties en daden en niet op God of wie dan ook afschuiven.

 7. Lennard

  God en de goddelijkheid zit in de mensen zelf. Da’s mijn mening.

  Mircea Pavel heeft gebeden? Zeker omdat hij zelf door had dat wat hij deed niet deugde. Dan is het makkelijk om de verantwoordelijkheid af te schuiven. Hij zou zichzelf moeten aanklagen. Oh nee, wacht, hij zit al vast.

 8. @Jaco: de grootste pyramidezwendel ooit vertoond 😉

  @Debbie: met de rest bedoel je dan dingen als natuurrampen bv?

  @Adriana: LOL

  @Frans: dat vind ik wel een mooie. Hoewel, dan werd de wereld wel een saaie boel 😉

  @Pascal: ik ben atheist en denk eigenlijk dat de meesten mensen religie aanhangen uit angst (zinloosheid van het leven) en euh, wat is makkelijker dan afschuiven wat je zelf mis doet 🙂

  @Chantal: ook wat betreft natuurrampen, mislukte oogsten, grote droogtes etc?

  @Lennard: hij zou over zichzelf milder geoordeeld hebben vermoed ik 😉

 9. Hij was gewoon aan het verkeerde adres. In Vaticaanstad zit iemand die zich uitgeeft voor de vertegenwoodiger op aarde en door verrassend velen ook als zodanig wordt erkend. Hij had gewoon die Duitser-in-soepjurk moeten aanklagen. Vertegenwoordiger, rechtssubject en voorzien van een adres, wat wil je nog meer…

 10. Kan dat eigenlijk, de Paus aanklagen? Of wordt die beschermd?

 11. Ik zou hem wel willen aanklagen voor het persoonlijk leed wat hij mij heeft aangedaan , 23 juli is het alweer 4 jaar geleden dat ik mijn dochtertje verloor
  ze zou nu 17 zijn

 12. @Hans: kan me heel goed voorstellen dat dat je aanklacht zou zijn. Ook al hoort dood bij het leven, gevoelsmatig is het alleen maar zo onrechtvaardig. Heel veel sterkte de komende dagen.

 13. Uhm. Voor het feit dat hij een engel heeft laten vallen.

 14. Hij. Excuses edelachtbare.

 15. LOL Had hij daar niet een bedoeling mee?

 16. mescaline

  Licht bizar, jaja. Is er niet ook een roman over geschreven ? Maar in WO2 is er zeker eenmaal een rechtszaak tegen God aangespannen door joden in een kamp. Weet niet hoe het afliep.

 17. Debbie

  Ik bedoel inderdaad natuurrampen, maar ook de mooie dingen zoals een bloeiende bloem. Ik geloof dat Hij op allerlei manieren (ook door mooie dingen te maken) aandacht probeert te vragen. Alleen wij zijn te blind om dat te zien.

 18. CiNNeR: ongetwijfeld zul je paus kunnen aanklagen. Iedereen kan aangeklaagd worden. Of hij ook in deze zaak succesvol aangeklaagd zou kunnen worden is een tweede. Maar van mij mogen ze ‘m eerst aanklagen voor zijn eigen wandaden en die van z’n club, het verzwijgen van misbruik bijvoorbeeld.

 19. @CiNNeR
  Dank je

 20. Toen geschiedde het woord van JAHWEH tot mij, zeggende:
  Zal Ik u niet kunnen doen, gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls? spreekt JAHWEH; ziet, gelijk leem in de hand van de pottenbakker, alzo zijt gij in Mijn hand, o huis Israëls! In een ogenblik zal Ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat Ik het zal uitrukken, en afbreken, en verdelgen; Maar indien dat volk, waarover Ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal Ik berouw hebben over het kwaad, dat Ik het dacht te doen. Ook zal Ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat Ik het zal bouwen en planten; Maar indien het doet, wat kwaad is in Mijn ogen, dat het naar Mijn stem niet hoort, zo zal Ik berouw hebben over het goede, waarmee Ik gezegd had het te zullen weldoen.
  Nu dan, spreek nu tot de mannen van Juda* en tot de inwoners van Jeruzalem*, zeggende: Zo zegt JAHWEH: Ziet, Ik formeer een kwaad tegen u, en denk tegen u een gedachte; zo bekeert u nu, een ieder van zijn boze weg, en maakt uw wegen en uw handelingen goed. (Jeremia 18:5-11)

  * Juda & Jeruzalem
  In Lukas 21:20-22 lezen wij: Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan, dat haar verwoesting nabij gekomen is. Alsdan die in Judea zijn, dat zij vlieden naar de bergen; en die in het midden van dezelve zijn, dat zij daaruit trekken; en die op de velden zijn, dat zij in dezelve niet komen. Want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worde, dat geschreven is.

  In deze verzen, “Jeruzalem” en “Judea” verwijzen naar de plaatselijke kerken. De “bergen” naar Christus. De wáre eeuwige Kerk bestaan uit al die God heeft zalig gemaakt en deze zullen leven met Hem eeuwig in de Hemel. De “legers” zijn satan (de antichrist), als hij komt met zijn valse profeten met kracht, tekenen en wonderen der leugen. Dit is Gods oordeel in de kerk. Zie ook 2 Thessalonicensen 2:1+. Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods, …(1 Petrus 4:17)

  Het kerktijdperk is voorbij, maar de gemeenschap leeft voort: http://www.ebiblefellowship.com

  De Bijbel zegt, dat áán het einde van de wereld al de goddeloze een eeuwige straf moeten ondergaan in een plaats genaamd Hel, en deze tijd kan zeer nabij zijn. Er is veel Bijbels bewijsmateriaal dat wijst op het najaar van 2011 als het einde van de wereld. Contact Family Radio alstublieft voor het gratis boek: “Time Has An End” A Biblical History of the World 11.013 BC – AD 2011, dat ‘n grote hoeveelheid Bijbelse informatie bevat aangaande het tijdschema voor het einde van de wereld. http://www.familyradio.com

  En de engel, dien ik zag staan op de zee, en op de aarde, hief zijn hand op naar den hemel; En hij zwoer bij Dien, Die leeft in alle eeuwigheid, Die den hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, DAT ER GEEN TIJD MEER ZAL ZIJN;

  Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft. Openbaring 10:5-7

 21. Nu hebben wij van de Bijbel geleerd dat de “Rapture” van de ware gelovigen van Jesus Christus op 21 Mei, 2011 AD zal gebeuren, dat is vijf maanden vóór het eind van de wereld op 21 Oktober 2011 AD.

  “En hun werd macht gegeven, niet dat zij hen zouden doden, maar dat zij zouden van hen gepijnigd worden vijf maanden; en hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen, wanneer hij een mens gestoken heeft.” (Openbaring 9:5)

  De Bijbel is een Boek dat absoluut waar en betrouwbaar is. Het is de stichting en sleutel van deze studie

  Website: http://www.timehasanend.org/
  Een boek van Family Radio: “Time Has An End – A Biblical History of the World 11.013 BC – AD 2011”.

  Bent U Bereid God te Ontmoeten?

 22. Wij Zijn Bijna Daar !!!
  We Are Almost There !!! by Harold Camping. New Publications – Family Radio Literature Online: http://www.familyradio.com/graphical/literature/frame/
  May God have mercy upon you and save you from His final destruction.

 23. Ga je nu steeds reclame maken hier Kees? Heeft weinig zin hoor.

 24. Mr. Droog,

  RE: ( May God have mercy upon you and save you from His final destruction. )

  Do you not think you should say ” May God have mercy upon us and save us from His final destruction. ”

  You always say on you as if you do not need to be forgiven ??????????

  I wonder Why ?

  But yes, Thank God We are almost there,

  no more tears : ( no more sorrow : (

  V E S : (

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft