Blauw op straat arm?

Zo krijgen vuilnismannen een rottig ratelend standbeeld omdat we toch verdorie wel eens waardering mogen hebben voor mensen die zwaar werk doen, zo heeft 10 tot 15% van de politiemannen een bijbaan nodig om rond te komen en is het blijkbaar niet gek als een 50-jarige hoofdagent met drie kinderen 1500 euro netto krijgt. Dat is inclusief vergoedingen voor overwerk en andere toeslagen dus.

Kan dat blauw op straat nou niet óók een standbeeld krijgen?! 

Comments (27)Previous

De Ratelaar

Next

Mis

27 Comments

 1. 1500 netto per maand is zo ongeveer het netto modaal inkomen. Het inkomen dus dat in Nederland het meest verdiend wordt, het overgrootte deel van Nederland moet het doen met dit inkomen van ca. 30.000 euro(bruto, ruim 66.000 ouderwetse guldens)of minder.

  Dat daar niet van rond te komen is zonder bijbaan geeft eens te meer aan dat het in Nederland bijna onmogelijk is geworden van een normaal salaris rond te komen en dat een tweede inkomen in gezinnen niet alleen in de ogen van de regering wenselijk is voor de economie en de financiering van de vergrijzing maar dat het hebben van twee inkomens in veel gevallen zelfs bittere noodzaak is. Veel politie agenten hebben daarbij het nadeel dat het door de wisselende diensten nog eens extra moeilijk wordt om beiden te werken als je nog iets van een gezinsleven over wilt houden. (dat geldt dus ook voor andere beroepen waarin sprake is van wisselende diensten)

 2. Waarom eerst mopperen over een standbeeld voor vuilnismannen en er vervolgens wel een willen voor politie-agenten? 😉

 3. Lennard

  Meteen doen. Een blauw standbeeld ook nog. En dan het liefst hier in het winkelcentrum waar de overlast van kwajongens het grootst is. Zodat ik dat blauw ook op plekken zie waar het gewenst is, niet alleen op de parkeerplaats waar ze op parkeerschijven controleren…

 4. 1500 euro netto, daarvoor gaat manlief niet de deur uit, laat staan een agent met die verantwoordelijkheid.

 5. Dat inkomen verklaard waarom de gemiddelde agent, tenzij hij/zij een roeping heeft, niet zo bijster intelligent is 😉

 6. Omkopen die zooi!:-$

 7. desiree

  En de verpleging? (het witte uniform)
  De postbode die in weer en wind 12 km per dag loopt die 15% inkomens achteruitgang gepresenteerd krijgt over de komende 4 jaar?
  De electriciteitsmonteur en aanverwante beroepen, mensen die ook flink aardig een vak verstaan en verregaande expertise vaak hebben.
  Die komen ook allemaal niet met meer thuis, en die werken ook allemaal pittig door op een dag.
  Vuil werk, fysiek werk en geestelijk belastend werk, allemaal weinig loon als het al gauw geen kader functie betreft.
  En dan halen ze Polen Nederland binnen omdat die het ook nog eens voor minder willen doen.
  De vraag is mijn inziens waaraan we precies tekort komen en waaraan die leningen precies besteed worden.
  Niet dat ik het wil bagatelliseren, mijn jaarinkomen voor ons tweeen is ook 16.000 duizend euro (bruto) op basis van flexwerk, en ik laat heel veel staan wat ik allemaal best zou willen en in een aantal gevallen eigenlijk ook echt wel nodig heb.
  Aan de ene kant zou ik me hardop willen uitspreken over de enorme achteruitgang van de sociale situatie in Nederland wat ik Jan Peter B. en zijn partij zeer kwalijk neem.
  Aan de andere kant zou ik momenteel met geen ander Europees land willen ruilen laat staan erbuiten…

 8. Vinden ze het gek dat agenten met geheime info gaan leuren 😉

 9. Eerlijk gezegd vind ik het een beetje weinig voor iemand die zoveel moet kunnen als een agent. Verhoog alles maar en laten Balkenende/Bos maar uitzoeken waar we dat van betalen.

 10. Ronald

  Frans, 1500 euro netto = zo’n 2000 euro bruto = 24k op jaar basis, is dus ruim onder modaal hoor.

  En idd in Amsterdam e.d. kom je voor 1500 euro niet zo ver, in het noorden des lands kan je echter nog prima rondkomen van 1500 euro hoor.

 11. @Frans: maar het gaat hier om een hoofdagent met cariere meer achter dan voor zich en het is bovendien inclusief overwerk, onregelmatigeheidstoeslag etcetera. In context gezien vind ik het gezien de verantwoordelijkheden niet om naar huis te schrijven.

  Heb het verder opgezocht en een agent die van opleiding afkomt verdient 1235 bruto per maand. Ben het verder met je eens, het geeft ook maar weer aan dat het niet meer de bedoeling is dat er sprake is van een kostwinner maar het gehele egzin aan de slag moet.

  @Greetje: dat heet sarcasme 😉

  @Lennard: zijn ze bij jou daar zo bleu dat ze onder de indruk raken van een blauw standbeeld op straat? 😀

  @Chantal: het is toch al bijna tweemaal zoveel dan ik binnenkrijg en ik ken er veel die het niet binnenhalen hoor. Voor die specifieke functie met alles erop en eraan vind ik het te weinig maar om te verdienen is het zo slecht nog niet.

  @Henk: of waarom sommige problemen maar gewoon blijven liggen 😉

  @feex: LOL

  @Desiree: inderdaad, er zijn meer beroepsgroepen die het zwaar hebben (hoewel de witte uniformen die ik hier ken meer verdienen dan de hoofdagent in het voorbeeld terwijl ze half de leeftijd zijn. De postbezorger wordt dan weer genaaid waar hij bij staat)

  @Mannie: 😀

  @Mack: ministers krijgen nu een salarisverhoging van 10% plus nog eens 20% in de komende vier jaar. Daar is vast wat beter te verdelen 🙂

  @Ronald: dat zal ook van je situatie afhangen. Een gezin met drie kinderen zal het een stuk lastiger hebben dan een persoon alleen neem ik aan.

 12. En dan vinden ze het raar dat criminelen zo makkelijk aan informatie kunnen komen.

 13. citrientje

  geef iedereen met modaal maar standbeeld.

 14. Cinner, hoeveel ministers zijn er? 15? Die gaan er 30% op vooruit, dat is in totaal ongeveer 400.000 euro, gedeeld door 50.000 agenten, eens kijken…allemaal 8 euro erop vooruit. Hoppakee…ik ben voor.

 15. @Ronald: ik heb om op 1500 netto uit te komen toch echt een modaal inkomen van 30.000 nodig. Nu heb ik het met mijn situatie vergeleken en ik heb geen arbeidskorting, maar ook als je die meerekend kom ik bij 2000 per maand niet aan 1500 netto.

  Ik ga er van uit dat die 1500 excl. vakantietoeslag is. Dan is het totale netto per jaar ca. 19.500. Die 30.000 is het belastbaar inkomen, daarin zit wel de werkgeversbijdrage begrepen voor de ziektekosten verzekering, maar daar is de inkomensafhankelijke premie nog niet af. Dat is 1850 euro, aan belasting premie is verschuldigd 11.076, blijft over 17.074. Tel ik daar de algemene heffingskorting (2043) bij dan kom ik op 19.117 (dus zelfs nog onvoldoende voor 1500 per maand plus vakantietoeslag), tel ik er ook de arbeidskorting nog bij dan kom ik op 20.509. Daar zit dan inderdaad wat ruimte in, maar zeer zeker niet de 6000 die jij lager wilt gaan, bovendien is in deze berekening de ww premie nog niet eens meegenomen.

 16. PS: als je er van uitgaat dat die 30.00 het bruto loon is wordt het zelfs nog minder: dan is weliswaar de ziektekostenpremie een nihil post (gaat er af maar wordt ook door de werkgever vergoed) maar wordt het belasting bedrag hoger omdat je over die bijtelling nog steeds wel belasting moet betalen, bovendien gaat er dan ook nog de pensioenpremie af die bij een dergelijk inkomen toch snel boven de 200 per maand bedraagt.

  De kinderkorting heb ik buiten beschouwing gelaten omdat deze afzonderlijk uitbetaald wordt en ik de indruk heb dat het genoemde bedrag daar ook geen rekening mee heeft gehouden en slechts het netto onderaan de maandelijkse loonstrook weergeeft.

 17. @Cin: ik wilde daar ook geenszins mee zeggen dat die hoofdagent als hij modaal verdiend nu zo’n beste beloning heeft, slechts aangeven dat dat die hoofdagent lang niet de enige is met dit probleem en dat het in Nederland wel erg moeilijk wordt van een doorsnee inkomen rond te komen.

 18. @Mack: Niet alleen de ministers maar ook het parlement en de minister-president gaan er op vooruit. En natuurlijk zal het dan niet voldoende zijn om echt het verschil te maken. Het gaat me meer om het idee dat zij zichzelf een flinke loonsverhoging toedichten als redelijk (wat wellicht waar is) waar de gemiddelde politieman nogal laag wordt ingeschat.

  @Frans: Modaal zou dit jaar zijn gesteld op 30.164 bruto pj, ca. € 2.513 bruto per maand. Maar:
  – in dit voorbeeld zit daar meer in verwerkt dan alleen sec salaris (overigens inc. vakantiegeld), daar zit ook onregelmatigheidstoeslag, overwerk en meer in. Haal dat eruit en je komt onder modaal terecht. (kinderkorting en kinderbijslag niet meegerekend)
  – het betreft niet bepaald een gemiddelde baan maar wel een gemiddeld salaris.

  Denk dat het aangeeft dat vele mensen het niet redden als er een kostwinner in het gezin is maar ook dat een baan bij de politie behoorlijk beroerd betaald wordt.

 19. @Cin: ook voor modaal geldt dat daarin eventueel overwerk, onregelmatigheidstoeslag e.d. verwerkt zit, het is het bruto jaarinkomen incl. alle eventuele “extra’s”, die ca 2513 per maand die je noemt is dan bovendien zoals je zelf ook al aangeeft incl. vakantietoeslag. Ik beweer geenszins dat dat dik betaald is in verhouding tot de zwaarte van het beroep, slechts dat die hoofdagent niet de enige is waarvoor dit geldt, en zelfs niet de enige met een zwaar beroep.

 20. @Frans: een verpleegkundige verdiend meer in het laatste jaar van de opleiding voor 32 uur exclusief toeslagen en vakantiegeld dan een agent als de opleiding is afgerond inclusief de toeslagen. Mij lijkt nog steeds dat er een extra verschil te bespeuren is, naast het feit dat er velen zijn die niet geheel rondkomen van een salaris.

 21. Stefan

  @Frans: Volgens mij zit in modaal niet de toeslagen voor onregelmatigheid en dergelijke. Ik heb in fabrieken gewerkt waar dit de basis was (destijds nog in guldens maar met inflatie meegerekend), exclusief zaken als onregelmatigheidstoeslag en gevarengeld. En dan sta je weliswaar tussen gevaarlijke machines te werken, ook ‘s nachts maar toch denk ik dat politie een zwaarder en gevaarlijker beroep is waar best wel meer tegenover mag staan.

 22. @Stefan: het CBS baseerd zich voor zover mij bekend bij de vaststelling van het modaal inkomen op wat er daadwerkelijk verdiend is (hun bron zal daarbij waarschijnlijk het belastbaar loon zijn zoals dat door de werkgever aan de belastingdienst moet worden opgegeven, dat is immers een al vastgelegd gegeven).

  Dat is inclusief toeslagen, overwerk, vakantietoeslag etc en na aftrek van de pensioenpremie. Het is niet het het modaal basisinkomen maar het modaal (totaal) inkomen. Dat veel mensen in het spraakgebruik alleen kijken naar hun bruto loon en op basis van 12x dat bedrag stellen dat zij meer of minder dan modaal verdienen maakt dat nog niet correct.

  Dat er tegenover de zwaarte van het beroep van politieagent best iets mag staan ben ik met je eens, ik wilde zoals ik al eerder aangaf slechts duidelijk maken dat dit voor meer mensen geldt.

 23. Even begrippenlijst erbij gezocht. Voor de (inkomens)politiek (en daardoor in de media) wordt niet het statistisch modaal aangehouden maar een “geprikt” modaal dat op het niveau ligt van de premiegrens voor de ziektekostenverzekering (voorheen de premiegrens van de ziekenfondswet, hierdoor is bij invoering van het nieuwe stelsel het modaal inkomen lager geworden). Het blijft echter het totale jaarinkomen, hoe ook verkregen (anders zou je ook het vreemde effect krijgen dat iemand die 2513 inclusief VT verdiend en verder niets modaal is maar iemand die hetzelfde loon heeft maar daarnaast nog veel overwerkt of b.v. provisie inkomsten heeft en daardoor aan het eind van het jaar een inkomen van b.v. 45.000 op zijn jaaropgave heeft staan net zo goed, waarmee het modaal inkomen een onwerkbare – want niet vaststaande – grootheid zou worden voor b.v. de bepaling van inkomenseffecten.

 24. @frans: ongetwijfeld zal de man cijfermatig gezien modaal verdienen, maar dat lijkt me niet helemaal het punt. Denk dat het er meer om gaat dat zo iemand zijn carriere grotendeels achter zich heeft en als dit het resultaat is van wat hij heeft opgebouwd gezien het werk wat hij heeft, is dat nogal bedroevend. Juist omdat het inclusief extra toeslagen en alles is. Het is geen extra meer, het is nodig om de man op eenmaal modaal te brengen.

  Waarbij we het volkomen eens zijn dat dat in meer beroepsgroepen plaats vind. Alleen ben ik onder de impressie dat menig beroep met zoveel verantwoordelijkheid en onregelmatigheden, de toeslagen ook dat zijn, iets wat er bovenop komt. Zoals het voorbeeld van verpleegkundigen in het laatste jaar van de opleiding die met wat toeslagen op hetzelfde bedrag uitkomt.

 25. Cin: helemaal mee eens, de dicussie over modaal was meer een gevolg van Ronalds opmerking dat 1500 per maand 24.000 zou zijn, het ging mij met het aangeven dat dat ongeveer modaal is in mijn eerste reactie vooral om het feit dat het dat is en dat er nog niet zo lang geleden van uit werd gegaan dat modaal een heel behoorlijk inkomen is terwijl er nu (of het nu met of zonder overwerk etc. bij elkaar gehaald wordt) niet of nauwelijks meer van rond gekomen kan worden. De politiek rekent echter nog steeds dat dus behoorlijk uitgeholde modaal als zijnde een heel aardig inkomen. Daarbij voor het gemak ook nog eens vergetend dat onder het oude ziekenfondsstelsel modaal ook nog eens ca. 10% hoger lag.

 26. Ja daar zijn we het wel eens, stiekem is modaal welliswaar gemiddeld maar geen vetpot meer waar dat vroeger een goed te doen salaris was.

 27. Robert

  @Mack: Ga weg communist, als het te weinig verdient gaan vanzelf te weinig mensen het doen. En dat is niet het geval dus het verdient voldoende.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft