Gelooft u het nog?

SGP-kiezers verdeeld over Islam kopt NU.nl maar helaas, we komen bedrogen uit. De SGP bestaat nog wel degelijk en het artikel verhaalt alleen over de mening van de ene godsdienst over de andere.

Wat het verhaal niet minder absurd maakt overigens. In een land wat propageert kerk en staat gescheiden te houden, kan een politieke partij zich niet alleen vormen vanuit religieuze overwegingen maar ook nog filsoferen of deze reiligie meer bestaansrecht heeft dan een andere religie. Ondertussen weert de SGP nog steeds vrouwen in bestuursfuncties en roept de Christen Unie nota bene een commissie in het leven om te bepalen of homosexuelen misschien ook maar geweerd moeten worden te ja of te nee. (Wie heeft er tegenwoordig nog een grondwet nodig?). De aanhang van een leven lang perioxide op je harses laat alleen nog maar zien dat dat spul toch enigzins schadelijk is voor de hersenen.

Maar goed, in feite kunnen we ook niet beter verwachten met een minister-president die in verre buitenlanden tussen neus en lippen door meld dat Nederland welliswaar tolerant is maar zijn partij tégen het homohuwelijk heeft gestemd hoor. Of waar coalitie-partijen rustig kunnen beweren dat ze niet tegen de abortus- of euthanasiewet in zullen gaan maar ondertussen in elke talkshow verkondigen dat het not done is en we maar massaal af moeten staan voor adoptie en ons leven toch maar moeten rekken met pijnstillers omdat andermans God dat zo schijnt te willen. Dat ons aller koningin sinds hernieuwd aantreden van het CDA in de troonrede vertelt dat ‘wij allen’ zullen ‘bidden’ voor dit kabinet geeft ook al een clue weg.

Scheiding kerk – staat … Gelooft u het nog?

Comments (16)Previous

Happy song

Next

Hersenspinseltje

16 Comments

 1. Ik heb het nooit gelooft. Alleen al de in de wet opgenomen zondagsrust (zeker nu er geen zaterdagsrust geldt vanwege andere geloven waarvoor dat de rustdag is) laat al zien dat die scheiding nooit zo strikt is geweest als je op grond van de grondwet zou verwachten.

 2. Godslastering staat in het Wetboek van Strafrecht.

  Artikel 147

  Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft:

  1°. hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, door smalende godslasteringen op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uitlaat;
  2°. hij die een bedienaar van de godsdienst in de geoorloofde waarneming van zijn bediening bespot;
  3°. hij die voorwerpen aan een eredienst gewijd, waar en wanneer de uitoefening van die dienst geoorloofd is, beschimpt.

  Lees ook 147a (zie bijv. http://wetten.overheid.nl/)

  Bidden lijkt me reuze verstandig vanuit de optiek van Hare Majesteit. Het is mogelijk te kwalificeren als geweldloos verzet tegen het kabinet. Dat mag. Ook het weren van vrouwen en homoseksuelen uit een vereniging, ook religieus of politiek, mag.

  @Frans54: Ik heb niks tegen zondagsrust, ook al heb ik niks met het christendom.

 3. @Nirvana: verschil met de door mij genoemde zondagsrust is dat dit artikel geen uitzondering maakt voor andere godsdiensten (hoewel het in de praktijk in de zeldzame gevallen dat het toegepast wordt vrijwel uitsluitend om de christelijke god gaat), de zondagsrust richt zich nogal nadrukkelijk op bescherming van de rustdag van de christenen terwijl andere geloven die de zaterdag als rustdag kennen hun rustdag niet beschermd zien worden terwijl ze zich wel verplicht zich aan de zondagsrust van de christenen moeten houden.

  Overigens het ik ook niets tegen een verplichte niet-werkdag per week, maar mag ieder op grond van zijn eigen geloof (of het ontbreken daarvan) uitmaken wanneer hij die wil houden en hoe hij die in wil vullen? (nog niet zo lang geleden kreeg ik hier commentaar als ik op zondag in het voorbijlopen wat onkruid in de voortuin lostrok: voor mij is dat tuinwerk anders zeer rustgevend).

  Ik vind trouwens ook dat het geen kwaad kan als er tegen al te grof taalgebruik kan worden opgetreden. Waarom echter in een apart wetsartikel? Het zou ook ingebed kunnen in een algemener artikel tegen smaad/belediging en dergelijke.

 4. Ach, De Sgp moet wat mij betreft maar álle vrouwen bannen uit hun leven, vraag me af hoe lang ze nog kunnen blijven.. bestaan.
  En in de geloofsgordel worden de meeste blanco pornopostorderpakketjes rondgebracht, heb ik me laten vertellen.
  Van oudsher staat tegenover de kerk meestal een kroeg, niet voor nix, want na de kerk kon je handelen of ff de vergeten boodschappen alsnog doen.
  Tja artsen verpleging horeca zijn dus verboden beroepen, maar het huishoudelijk werk ,eten, zorgen voor,gaat gewoon door..
  In Extreme islamlanden kreeg een journalist de meest onzedelijke voorstellen van de Taliban..
  Snap jij het nog?
  Raar alllemaal, achter gesloten deuren wordt juist hetgene gedaan, wat men min of meer verafschuwt en onkent..
  Zondigen , om daarna des te meer te bestrijden..
  Staat en kerk gescheiden houden. Ik geloof dat ook Westerse landen steeds meer rekening houden met de Sharia..
  Ik denk dat Religie júist zorgt voor onbegrip , verstoting, vervolging en oorlog …gezien de geschiedenis.

 5. Een beetje god zou alle religies verbieden 😉

 6. Sterker nog: ik denk dat de scheiding zeer belangrijk is in een democratie

 7. HKH

  Ik heb dat stuk van Bea gemist. Bidden voor dit kabinet? * proest * …

 8. @frans54: zit wat in ja. Maar de laatste jaren gaat het wel erg hard achteruit.

  @Nirvana: dat iets ‘mag’ wil niet zeggen dat het behoorlijk discutabel zo niet achterlijk is. Het gaat niet alleen meer om politieke partijen maar om coalitiepartijendie hun religieuze overtuigingen te pas en te onpas rondstrooien. Zo is de scheiding kerk en staat alleen nog een officiele.

  Bij de weg, de koningin kan bidden tot ze een ons weegt maar om het te melden dat ‘we’ als volk zullen bidden vererp ik ten zeerste.

  @feex: niet voor niets heet dat ‘katjes knijpen in het donker’

  @Henk van S:is dat ook niet wat de verschillende godsdienten tegenover elkaar beweren 😉

  @GobboE: dat denk ik ook, maar ik geloof dat de scheiding nog werkelijk bestaat.

  @HKH: zo eindigd de troonrede.

 9. @Frans54: Dat artikel tegen smaad is er al. Dat is Artikel 261 van het Wetboek van Strafrecht.

  http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/261.html

  Artikel 147 uit het WvS is een christelijke wet.

  Het taalgebruik zou de laatste jaren grover geworden zijn. Dat is althans de mening van zowel H.J.A. Hofland als Eric Hobsbawm. Ik heb daar twee citaten van op mijn weblog staan.

  Wat vind jij het nut van een wet tegen belediging? Volgens mij kun je mensen beter afleren snel beledigd te zijn. Dat ontmoedigt mensen die graag beledigen het meest, denk ik. Ik vind het ook wat te subjectief. Het artikel tegen smaad vind ik wel nuttig.

  In de praktijk is die vrijheid er vaak wel om te kiezen op welke dag van de week je rust. Het is wel werkgever/beroepsafhankelijk. En afhankelijk van de familiesituatie.

 10. @CiNNeR: Die scheiding religie en staat is nog niet volledig doorgevoerd.

  Ik ben ook van mening dat ik niet aan religieuze gebouwen hoef mee te betalen, tenzij die gebouwen monumenten zijn. Ook wil ik al jaren af van religieus onderwijs dat door de overheid wordt gesubsidieerd, d.w.z. al die aparte scholen voor verschillende religieuze signaturen. Het brengt ook extra kosten met zich mee.

  Overigens ben ik een republikein, maar ik doe er al jaren weinig aan. Ik waardeer in Hare Majesteit met name de Koninklijke Comedie. Die krijg ik bovendien gratis. Maar misschien maak ik nu een denkfout.

 11. @Nirvana: dat die wet tegen smaad (en tegen belediging) er is weet ik, wat ik me afvroeg was wat het nut was van nog een afzonderlijk artikel voor “godsdienstige beledigingen”.

  Waar hem mij eigenlijk om ging is dat dit artikel een minder goed voorbeeld is van ontbreken van scheiding tussen kerk en staat: het geeft alle geloven dezelfde rechten en trekt niet een bepaalde godsdienst voor. Waarmee de staat zich hier dus op een neutrale positie stelt. Met de verplichte zondagsrust ligt dat anders. Je kunt zelf dan wel kiezen op welke dag jij rust maar je kunt op zaterdag niet de politie erbij roepen als de buurman met zware machines aan het klussen slaat. Dat kan de christen wel als iemand op zondag aan de slag gaat, en zelfs al om minder dan het gebruik van zware machines. Hier wordt dus duidelijk een bepaald geloof voorgetrokken en dat lijkt mij duidelijk(er) strijdig met die scheiding.

  Afleren lange tenen te hebben kan nooit kwaad, daar ben ik het helemaal mee eens.

 12. @Frans54: Dat is eigenlijk niet zo. Het trekt mensen die geloven in één of meer Goden voor. (Men spreekt in de wet ook over godsdienst, niet over religie.) Ik vind dat Goden en erediensten mogen worden bespot. Net zoals men de spot mag drijven ongelovigen, met Hare Majesteit of met politici. Ik vind dat onderdeel van een wenselijke vrijheid van meningsuiting. Het kan zelfs een vorm van kunst zijn.

  Het is ook afhankelijk van in welke gemeente je woont, hoe sterk de invloed is van christenen. Ik woon zelf in een grote stad. Zaterdag ligt inderdaad anders.

 13. @Nirvana: volledig eens, behalve dat ik vrees dat de comedie die Hare Majesteit heet niet geheel gratis ende vrijblijvend is 😀

  @frans: eigenlijk is de scheiding kerk – staat er zodat de kerk geen zeggenschap over staatszaken heeft wat formeel ook zo is. Je zou kunnen zeggen dat de zondagsrust een cultureel, historisch fenomeen is, al is het oorspronkelijk vanuit het christelijke geloof ontstaan. Dat vind ik van de wet op godsdienstlastering dan weer niet.

 14. Het socialistisch geloof van Wouter of Jan is nu bepaald ook niet alles.

 15. @Nirvana/Cin: duidelijk. Als je het ziet als voortrekken van geloven in algemene zin heb je gelijk.
  Over de zondagsrust ben ik het mindr eens, dit is overduidelijk een reliek uit tijden dat Nederland overwegend christelijk was en beschermd nadrukkelijk de christelijke kerk in haar verschillende verschijningsvormen. De afdwingbaarheid van stilte (en op sommige plaatsen nog altijd: van stilzitten en duimen draaien) terwijl de kerk wel op de onmogelijkste tijden mij met klokgelui het uitslapen onmogelijk mag meken staat mij behoorlijk tegen.

 16. Renald

  Als een partij vanuit religieuze uitgangspunten een mening heeft over hoe een land geregeerd kan/moet worden, is het een goed democratisch principe om deze mening te laten gelden. Wellicht is de scheiding tussen staat en kerk zoals dat benoemd wordt in de grondwet niet acceptabel voor een partij als de SGP, evenals enkele andere thema’s die zij graag ventileren naar hun achterban. Neemt niet weg dat er plaats moet zijn voor in een parlementaire democratie, evenzo dat er plaats kan worden gecreeerd voor een partij met een islamitische grondslag. Het is en blijft per slot van rekening een volksvertegenwoordiging. Hoeveel de persoonlijk afkeer aanwezig kan zijn, Christendom, Islam, en vele andere zijn deel van onze maatschappij en hebben allen naar mijn smaak het recht op inspraak al deel ik de vertegenwoordigde standpunten niet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft