Christelijke programmering in de maak?

Daar waar normaal gesproken gesteld wordt dat een christen altijd een stukje geloof mee zal nemen in zijn werk, wordt dat nu plots met de benoeming van Henk Hagoort tot de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting – alsof voorzitter van de publieke omroepen niet al een te lang woord is – hevig ontkent. Door onder andere ende nota bene de enige atheist die ons kabinet rijk is: minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Plasterk. Had hij nog bij Buitenhof gezeten, hadden we een scherpe column kunnen verwachten, nu als minister deed hij de hele handel af als ‘valt wel mee’ terwijl hij vooral veel naar de tafel staarde. Nou ja, hij vond wel dat hij ook niet hoefde te vragen naar de religieuze achtergrond van deze voormalig EO-voorzitter want dat was wat teveel privé nietwaar?

Niet waar als je het mij vraagt. Want het gaat niet om iemand die toevallig een religieuze achtergond heeft en een maal per jaar naar de nachtmis vertrekt, hij blijkt er aardig wat fundamentalistische meningen op na te houden. Om slechts een miniem stukje aan te halen

“Tegelijk ben ik onder de indruk van de trouw waarmee Bert [Dorenbos, dominee en baas van de extremistische anti-abortus club “Schreeuw om leven”] elke week voor de EO bidt en het geloof dat hij heeft in de betekenis van de EO in Gods Koninkrijk. Zijn manier van strijden is niet altijd de mijne, maar we behoren wel tot hetzelfde ‘leger’.”

Je kan je toch niet voorstellen dat iemand met zulke uitgesproken meningen géén invloed zal gaan uitoefenen op wat er wel en niet uitgezonden zal worden? Zeker nu de rel rond de film Deep Throat speelt waarvan onze vice-premier gisteren nog vond dat alles in het werk gesteld moest worden om uitzending te verbieden. Henk Hagoort is minstens drie maal zo vasthoudend aan zijn eigen christelijke moraal, zo niet zestien keer zo fanatiek diezelfde moraal op te leggen aan ieder die hij ‘andersdenkende’ noemt.

Nederland staat stijf van angst vanwege een film die wellicht in de toekomst ooit voor problemen zou kunnen zorgen maar net zo goed fictief kan blijven. Maar ondertussen timmert christelijk Nederland hard aan de weg ..

Comments (9)Previous

Nog meer, meer, meer commercie in de zorg

Next

Nieuwe taks op komst?

9 Comments

 1. het wordt hoog tijd om eens richting binnenhof te trekken en op een zeepkistje te gaan staan.. maar dan wel na de carnaval 😛

 2. De rel rond deep throat is weer een duidelijk geval van zinloos geld en tijd uitgeven (van de regering) aan iets wat sinds de jaren 60 (gelukkig) achterhaald is.

 3. renald

  Wat een lariekoek, een christen!!!! Alsof je meerdere personen over één en dezelfde kam kan scheren. Het is zo eenvoudig om een groep mensen een label te geven, alsof alle christenen evenals de heer Rouvoet pornografische content van de beeldbuis wensten weren. Dat is (een) slechts(e) een aanname die niet opgaat voor alle ‘christenen’. Een kokhalzende vrouw die een penis in de mond neemt, bij de vertoning alsof dat een groot menselijk goed zou zijn doet mij denken aan een act van de helaas overleden Amerikaanse stand-up comediant Bill B., die voor de verstokte rokers onder ons nog een aantal creatieve uitlatingen heeft gedaan om roken te rationaliseren. Hij stelde dat mensen zijn gemaakt om bij elkaar een orgasme te creeren, so why so much dragging the horseshit around. Plasterk mag kennelijk zijn gedrag, mening en opvattingen in zijn nieuwe rol niet aanpassen, want o jee hij verliest zijn scherpe tong die tijdens Buitenhof de boventoon mocht voeren. Een EO-man kan niet een goede algemene zijn….Waar is men bang voor, gesappigheid. De donor-show, niet goed. Over mijn lijk, niet goed. Deep throat, niet goed… Misschien uit naam van “zwarte kousen”, of “Staphorst”, of uit naam van de CU, maar niet namens alle Christenen. Het zijn enkel de woordvoerders die hierin bijzondere (media)aandacht krijgen. Allemaal haakjes in de Mitote, lekkere eenzijdige progressie, Maya. Zeker geen eenduidigheid, die past bij alle Christenen.
  Voor wat mij betreft is er niets mis met een voorzitter die een duidelijke voorkeur heeft. We proberen het een aantal jaar en concluderen over een aantal jaar of het ‘de (media)maatschappij’ bevalt, de programmering en goedkeuring daarvan door een Christelijk georienteerde voorzitter. Ook deze man kan weer van zijn plekje verplaatst worden.

 4. @Renald: waar zie jij iets staan over alle christenen of over “een” EO-man ? Volgens mij geeft Cin duidelijk genoeg aan dat het haar om specifiek deze christen en EO man gaat en zijn nogal fundamentalistisch christelijke opvattingen. En als je de eerste zin bedoeld: er staat “er wordt in het algemeen gestéld” niet “Het ís in het algemeen zo”. Cin brengt m.i. ruimschoots de nuancering aan die jij over het hoofd ziet om over het ontbreken ervan te kunnen vallen.

 5. @kurai: je hebt je prioriteiten op een rij 😀 (En de hamvraag is: kan je na carnaval nog wel recht op een zeepkistje blijven staan?)

  @GobboE: weet niet of dat nog steeds zo achterhaald is, inmiddels is het helemaal retro hip om zinloos geld uit te geven aan nog onzinnigere discussies (denk aan de commissie of homosexuelen wel een bestuursfunctie zullen, mogen gaan bekleden binnen de CU)

  @frans: laat los, laat los 😉

 6. Ik hou mijn hart vast. Er is denk ik dikke S**t onderweg is voor BNN…

 7. renald

  @frans: ik ben het absoluut met je comment eens. Ik begrijp dat de beste man er stevige opvattingen op na houdt. Ik vind het correct en genuanceerd te stellen dat Christenen in het algemeen hun opvattingen verweven met bijvoorbeeld arbeid. In domestisering is het volgens mij algemeen aangenomen dat je opinies, overtuigingen, etc. samen smelt met datgene waar je mee bezig bent.
  De achtergrond van diegene die de functie van voorzitter zal naar mijn opvatting ten alle tijde invloed hebben. Verder veronderstel ik dat bij het aanstellen van een nieuwe voorzitter niet enkel gekeken wordt naar zijn spirituele voorkeuren, maar dat er ook andere criteria meegenomen worden in de afweging. Dat er invloed uitgaat vanuit zijn persoonlijke opvattingen, waar je het niet mee eens hoeft te zijn, is mogelijk. Dat maakt nog niet dat deze man op grond daarvan een slechte keuze is voor de betreffende functie. Dat wordt dan alszodanig nergens geschreven, maar maak ik op uit de stelling dat de meningen van de heer Hartoog fundamentalisch van karakter zouden zijn. En fundamentalisme heeft in Nederland een negatief, afkeurend smaakje. Maar goed, verder is het precies wat Cinner noemt verstandig om los te laten want belangrijk is het niet.

 8. @Beeobee: BBrussen had al een mooie situatieschets ..

  @Renald: dat heb je juist geconcludeerd. Dit soort functies vraagt om enige neutraliteit in overtuigingen en dan is het een beroerde beslissing juist zo’n fundamentalist de baan te geven. Let wel, dit is de mijnheer die hoofd van de EO was toen die besloot de natuurserie van de BBC even fiks aan te passen en er delen uit te verwijderen voor uitzending en verkoop van DVD’s, waar de evolutieleer voor het gemak helemaal werd geschrapt. Dan mag het zonneklaar zijn dat zo iemand niet geschikt is ook maar enige bemoeienis te kunnen hebben bij alle publieke zenders.

 9. renald

  @Cinner: de classificatie die je meegeeft op basis van een artikel vanaf een “atheisten”-weblog en een verwijzing naar een artikel uit Elsevier, waar de handelswijze van de EO beoordeeld wordt vind ik als onderbouwing voor het diskwalificeren van Henk als nieuwe voorzitter niet juist.
  Het uitlichten van enkele uitspraken van Hartoog in een artikel dat start met betiteling “groep fundamentalisten onder leiding van…” heeft in aanvang en uitgangssituatie een gekleurd beeld over deze nieuwbakken voorzitter. Er zijn echter meerdere criteria waardoor iemand als goede voorzitter bestempeld kan worden.
  Elsevier verwijst naar de EO als organisatie en niet naar Hartoog. Op grond van het artikel kan ik geen enkele basis vinden hoe het besluit tot aanpassing van de documentaire tot stand is gekomen. Eveneens heb ik geen inzage in het besluitvormingsmodel van de EO.
  Kortom je beoordeling of deze man geschikt is voor de functie lijkt mij zich teveel te beperken op zijn religie. Daarnaast neem ik aan dat het besluit om deze man wel aan te stellen genomen is op basis van meerdere criteria. Daarom heb ik vooralsnog geen bezwaar tegen zijn aanstelling. Ik denk dat we redelijk genuanceerd niet met elkaar eens zijn:-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft