De naakte waarheid

Afgelopen vrijdag lanceerde de SP een confronterende film over de uitholling van de thuiszorg. Voor veel gebruikers van thuiszorg zijn de gevolgen van meer marktwerking schrijnend. Zij verliezen hun vaste hulp en de kwaliteit van de zorg gaat achteruit. Duizenden ervaren medewerkers zijn of worden ontslagen, krijgen slechtere contracten of moeten ander werk zoeken. Anderen verliezen het plezier in hun werk en verlaten de zorg. Verder ..

In het filmpje vertelt een zeer oude dame dat ze vroeger een vaste hulp had om haar uit te kleden, dat ze nu telkens een andere hulp krijgt en dat ze zich dus wel kan uitkleden voor heel Nederland, wat ze ondertusen ook doet. Ik ben niet kapot van het filmpje, ik vrees dat mensen nogal afgeleid raken van alles wat rimpelt en hangt. Welliswaar bedoeld om een shock effect te verkrijgen maar het is de bedoeling dat mensen schrikken van de schrijnende taferelen in de thuiszorg, niet van de oude dame op zich zelf.

Tweede Kamer en kabinetspartijen zijn ook niet kapot van het spotje, maar dan om de meest imbeciele redenen:

CDA:  “Ik vind het ongepast om op deze manier anstgevoelens bij ouderen aan te wakkeren” (Volkskrant) en “Het vergroot incidenten uit. Het schept een beeld dat niet aansluit op de werkelijkheid. De film is een belediging voor mensen in de zorg die met veel passie en grote inzet hun werk doen.” (De Pers)

VVD: Hier herken ik de thuiszorg in Nederland totaal niet in. Mensen die deze beelden zien en daarna terecht komen in de thuiszorg, zullen verbaasd zijn over de kwaliteit die ze aantreffen (Volkskrant)

PvdA: Het is de PvdA’er een doorn in het oog dat de SP steeds spreekt van marktwerking in de thuiszorg. Wolbert stelt de meeste Nederlanders niet weten hoe de thuiszorg is georganiseerd en dat de socialisten hier misbruik van maken. “Je moet een onderscheid maken tussen de schoonmaakhulp en het personeel dat verpleegt en verzorgt. Bij die laatste groep is geen sprake van marktwerking, die wordt gefinancierd vanuit de AWBZ.” (Nieuws.nl) en “De SP gaat bijvoorbeeld volkomen voorbij aan het feit dat ouderen het merendeel van het vrijwilligerswerk doen.” (De Pers)

Het is maar weer eens overduidelijk, politici hebben werkelijk geen flauw benul hoe beleidslijnen in realiteit uitpakken of wat er speelt. Sterker, het interesseert ze werkelijk minder dan niets!! Liever maken ze zich druk over een spotje en imago-schade dan over de totale afbraak van wat een mooi sociaal stelsel was en het leed wat achter de SP-campagne schuil gaat. Het pluche zit lekker en de burger kan hardstikke kapot vallen.

Waarbij ik wel wil opmerken dat de SP er nu heel florrissant van afkomt. Mocht u in uw handen staan te klappen van zoveel mooie actie, bedenk dan even dat de WMO al lang en breed is ingevoerd en de consequenties zich al lang in gang hebben gezet. En toen was ook de SP niet bijster hard aan het roepen. Pas nu het hele systeem finaal op zijn gat ligt, komt er eindelijk een actie van de grond. Dat is echter voor veel voormalig thuiszorgmedewerkers als clienten ruimschoots te laat. En zoals het er nu uit ziet zal de situatie nog lang schrijnend blijven…

Comments (17)Previous

What's in a name?

Next

Angst regeert

17 Comments

 1. Deze actie is te laat, maar beter laat dan nooit.
  Ik vind dat de hoge heren politici zich niet zo geshokeerd moeten voelen; zij hebben het geld om hun naasten (en zelf) naar een particuliere instelling te sturen

 2. mosterd na de maaltijd.
  Ik vind het filmpje heel mooi, juist omdat het geen geperfectioneerd jong botoxlijf is ,maar een realistisch oud lijf.
  Een afspiegeling van de werkelijke maatschappij.
  Ik krijg steeds meer het idee dat wat we niet willen zien, zoals een oud naakt lijf, we het liefste zo ver mogelijk wegstoppen of afschuiven.
  Het is niet trendy, om imperfect te zijn, oud worden mag niet niet voor nix geven we massaaal geld uit om maar zo lang mogelijk jong te willen blijven.
  Oud worden wordt je vanzelf!
  En dan wordt je afgedankt, weggeschoven.
  Het is een schande dat we zo met senioren, gehandicapten zwakkeren . ja dus ook kinderen omgaan!
  Sex sells,blijkt wel, maar een oud lichaam roept angst op.

  * Alhoewel ik moet toegeven dat ik ook liever naar een strak gespierd mannenlichaam kijk, met sixpack enzo..*

 3. Het is te wensen dat juist al die politici die aan het WMO gedoe hebben meegewerkt en de zorg daardoor hebben ontmantelt (en mantelzorg daar dwingend voor in de plaats hebben gestelt) meteen in die afhankelijke en mensonterende positie zitten zoals die mevrouw uit het SP spotje.

 4. Duidelijk dat ze er alleen voor zichzelf zitten en niet voor het volk.

 5. ‘k wou zeggen wat GobboE al deed:
  beter laat dan niet…
  En Jan stuurt mij altijd persoonlijk bericht.
  Dus ja, hij heeft mij wel ‘n beetje om…
  😉

 6. Ze zien een aantal zaken gemakshalve over het hoofd. In het vragenuurtje van gisteren kwam dit onderwerp ook ter tafel en daarbij riep de degene die voor het kabinet het woord voerde dat er helemaal geen sprake was van duizenden ontslagen maar van honderden(alsof dat in een toch al onder (werk) druk staande sector al niet erg genoeg is). Daarbij vergeet ze dat in het algemeen bestaande beschikkingen gerespecteerd worden en dat de volle omvang dus pas na vijf jaar te zien is. Bovendien heb ik de indruk dat in bij honderden niet degenen meegeteld zijn die onder druk van geen werk meer en geen ww uitkering omdat er immers ander werk is aangeboden de omzetting van hun contract naar alfahulp maar geaccepteerd hebben.

  Bovendien vergeet men dat de huishoudelijke hulp heel wat meer taken heeft dan de ramen lappen en de vloer stofzuigen: ze doet ook boodschappen, haalt indien nodig medicijnen op, gaat (alleen of met de cliënt) naar de bank, houdt een oog op de lichamelijke en geestelijke toestand en houdt een oogje op correct medicijngebruik, gevaarlijke of voor verbetering vatbare situaties in en rond de woning etc. Dat zie ik een alfa hulp niet doen, bij de laatste punten al helemaal niet al was het maar omdat die geen organisatie achter zich heeft staan met de deskundigheid om in te kunnen grijpen. En als het steeds wisselende hulpen zijn bouw je daar niet snel een vertrouwensband mee op en komt men dus veel minder snel tot het meegeven van geld voor boodschappen of het op laten halen van geld.

  Maar dat maakt volgens het kabinet absoluut niet uit hoor: de ramen blijft echt wel gelapt worden.

 7. Oh, en dan vergeet ik nog helemaal een toch wel belangrijk aspect: de sociale functie die de huishoudelijke hulp bij nogal wat (meestal oudere en vaak in meer of mindere mate vereenzamende) cliënten heeft en die ik een alfahulp (en zeker niet als de hulp regelmatig wisselt) ook niet zo snel zie overnemen.

 8. Ik heb het gewraakte filmpje / reclame nog niet gezien…

 9. @GobboE: hoewel beter laat dan nooit, wilde ik het toch opmerken. Al is het maar omdat het nu veel moeilijker is een maaregel teruggedraaid te krijgen dan toen de problemen nog aanstaande waren. En de SP heeft net als het kabinet een soort van sabatical year genomen om zich daarna populair te gaan maken als actie-partij.

  @feex: je komt tegemoet aan mijn vrees eigenlijk, je gaat in op het filmpje en de actrice en het doel: de misere in de zorg komt er niet goed meer in boven. En het zal misschien lomp klinken maar ik vind er niets moois aan. dat hoort net zo goed bij het leven 🙂

  @Leibele: yep, maar het zal de meesten bespaard blijven waarschijnlijk (alleen al het verschil tussen de WIA en de WAO voor parlementariers is totaal absurd)

  @Mannie: dat geloof ik niet eens. In de politiek wordt je niet bijzonder rijk of bijzonder machtig, je draait onnoemelijk veel uren en je leven staat ter display. Ik denk dat er best enig idealisme te vinden is. Alleen raakt dat in de vergetelheid zodra de billen het pluche raken blijkbaar (macht corrumpeert?)

  @Anders: de beruchte Jan M.?

  @frans: niets aan toe te voegen..

  @Pascal: het staat op de voorpagina bij de SP

 10. Ik weet hoe het is in de zorg, en een oud lichaam zie ik vaak genoeg.
  In het filmpje was die dame nog vrij zelfredzaam, dus zou ze praktisch gezien dus geen indicatie krijgen voor de Pv (persoonlijke verzorging)
  Aan de andere kant, mensen die wel dingen zelf kunnen, in eigen tempo etc ..worden ook vaak maar gewassen omdat het sneller gaat, omdat om 10 uur alles klip en klaar moet zijn…( praat over instellingen)

  Aan de andere kant.. zie ik deze dame niet meer haar ramen lappen.. of ander zwaar huishoudelijk werk doen, boodschappen sjouwen e.d.( sluit me compleet aan bij Frans)
  Zelfredzaamheid is een groot goed..

 11. Kennelijk heeft Wolbert nog niet meegekregen dat er momenteel ernstig wordt overwogen om de hele AWBZ op de schop te gooien en over te hevelen naar de verzekeraars. Een ordinaire bezuinigingsoperatie omdat de kosten voor de verzorging van bejaarden en invaliden niet meer beheersbaar zijn….

  Hoop dat die ouwe dame nog wat aan dat filmpje heeft overgehouden…

 12. @feex: maar het blijft over de dame in kwestie gaan terwijl dat de boodschap niet is, het gaat om een geheel aan problemen waar deze dame is ingehuurd om dat te symboliseren. Je ziet in veel discussies dat het nu alleen om de dame gaat en dat is dan weer erg jammer, zo mist het spotje (deels) zijn doel.

  @Suffie: ja de onderlinge afstemming laat blijkbaar ook voldoende te wensen over, ze weten ook nog niet wat er binnen de club van 150 speelt

 13. renald

  Naar mijn idee is de essentie van het financiële probleem in deze sector gelijk aan zovele andere, het gebrek aan middelen voor het primaire proces omdat de “overhead” bepaald waaraan het besteedt gaat worden. De aandacht van de SP voor de problematiek vind ik goed, een oplossing beter. Oplossing, meer handjes die wapperen en minder mondjes die over het werk lullen. Oplossing, meer mondjes die lullen met de eindgebruiker en minder overleggen met “de chef”. Kortom meer voor het primaire proces, de echte verzorging.

 14. @Renald, in dit geval bepaalt niet de overhead maar de overheid waar geld en vooral geen geld aan besteed zal worden. Waarbij het huidige personeel al zo door de mangel wordt gehaald, dat er niets meer te wapperen valt bij grof gebrek aan handen of het inzetten van de verkeerde handen.

 15. Wolvin

  ik wil het toch ook even over die dame hebben, want de boodschap is duidelijk en ik sluit me er bij aan, er wordt inderdaad wat afgesolt met de hulpbehoefende mens. Maar wat ik me afvroeg…. is ze nu zo zelfredzaam dat ze een brazillian bij zich zelf heeft gedaan, de schoonheidspecialist het heeft laten doen, de thuiszorg haar heeft geholpen, of… ehhhh worden we uiteindleijke allemaal… ehhh…. overal kaal? 😮

 16. Wolvin

  ps dank voor je intresse. Me is soso. Maar onkruid vergaat niet :d

 17. @Wolvin: we worden uiteindelijk allemaal kaal daar heb ik ooit begrepen. Moet wel lachen dat het je opviel, het viel mij per ongeluk ook op hahahaha

  Enne, sterkte met opkrabbelen denk ik?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft