.. vandaag als skater besluit de rijbaan op te gaan bij gebrek aan stoep of fietspad, zou je dan geen bon krijgen?

Of worden we niet alleen geacht de wet maar ook de leutigigheden van 1 april te kennen?