God bestaat niet

Voor een christen is Jezus Christus de belangrijkste Persoon die er is. Men mag ervan uit gaan dat de programmamakers hiervan op de hoogte zijn. Gelovigen hebben een diepe eerbied voor Hem. Daarom raakt deze schaamteloze godslastering hen diep. Het gaat kortweg niet om lange tenen, maar om Gods eer.

Niet eens recht uit een kerkenblad gequote maar de motivatie van de Bond tegen Vloeken om na drie jaar nog steeds wakker te liggen van het programma God Bestaat Niet van Muntz en Van de Wint. Want god bestaat niet, maar mensen die dol zijn op censuur zijn er in overvloed ..

Voor degenen die de bumperfilmpjes al lang en breed vergeten zijn: een fotootje lijkt al wat rest ..

Met dank aan christinA: God doesn’t exist

Comments (41)Previous

Koffie 'verkeerd'

Next

Loze politiek

41 Comments

 1. christinA

  Ik denk dat deze wel herinnert.

 2. Wel aan de serie ja, zal hem even bijplaatsen, tnx! Jammer dat het bewuste filmpje nergens te vinden is en de herhalingen bij de RVU niet lijken te werken.

 3. Gaaf filmpje, christinA. Ik had er wel van gehoord, maar nimmer gezien.

  “Wij zijn onze hersenen”.

 4. Ik ben tegen de vormen die religie met zich mee brengt..
  De verering van een f’ictief opperwezen’ gaat me iets te ver..
  Maar er is wel meer tussen hemel en aarde, dat geloof ik wel. niet wezenlijks zoals religie beschrijft maar wel iets van een soort kracht.Ik noem het natuurkracht.

 5. @Erwin: was naar mijn mening een erg goede serie en nog leuk ook.

  @Feex: Het is het opdringen aan anderen wat zo stoort. Omdat mensen geloven dat er een of ander opperwezen rondhobbelt, moet ieder ander zijn mening maar voor zich houden. Totaal bezopen gewoon. Wat dat aangaat kunnen we nog leren van Amerika, daar is vrijheid van meningsuiting tenminste echt een groot goed (hoewel ze wat betreft religie dan weer in extremen zitten).

 6. Als god bestaat, waarom klaagt hij zelf die programma’s niet aan wegens laster? :d

 7. Maar er is wel meer tussen hemel en aarde, dat geloof ik wel. niet wezenlijks zoals religie beschrijft maar wel iets van een soort kracht.Ik noem het natuurkracht.

  Ik noem dat onzin.

 8. God bestaat wel…

  Mooi, zijn we weer terug bij af:-)

 9. Achterlijken houd je altijd.

 10. @Jaco: wacht maar, het ging morgen onweren geloof ik 😉

 11. Evenals mensen die hun eigen wijsheid overschatten.

 12. Nee verkondigen dat iemand of iets bestaat omdat je het zo graag wilt geloven, dát is wijsheid. Vinden dat iedereen zijn smoel maar moet houden omdat anders je fictieve figuur fictief beledigd kan raken, dát is wijsheid. Mensen willen laten vervolgen omdat zij hun eigen mening geven onder het mom van respect, dát is wijsheid.

 13. Evenals mensen die hun eigen wijsheid overschatten.

  Als jij staande houdt dat geloof in een god of iets zweverigs waarvan waarvan het enige bestaansrecht de fantasie van de gelover is wijsheid betekent, dan mag jij best vinden dat ik mijn wijsheid overschat. Per slot van rekening deed de kerk vroeger ook wijze mensen in de ban. Tot men toe moest geven dat de aarde toch niet het middelpunt van het heelal is. Tot men moest toegeven dat de zon niet om de aarde draait. En kijk! De aarde is ook niet plat! Die schepping, dat is toch wel wat vreemd, zo in vijf dagen. En wie schiep de schepper?

  Doe jij maar lekker slim, Renald. Gewoon doen.

 14. Renald

  Steve Johnson heeft in zijn boek Emergence nog een naar mijn idee belangwekkende zienswijze op hoe ‘dingen’ kunnen ontstaan en bestaan. Verder attendeer ik jullie (Cinner en Robert) op het ‘Anchoring Effect’ om enkel aan te geven dat een discussie over het gegeven dat God (of een god) wel of niet bestaat naar mijn idee volstrekt zinloos is.

  Beste Robert, omdat er wellicht dingen zijn die wij (mensen in het algemeen) niet begrijpen of kunnen aantonen wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Los van je eigen standpunt, denk je dat het mogelijk is ooit een sluitende conclusie te krijgen in de discussie of God (of whatever the name) zal ontstaan?

  Ik vind niet dat jij je wijsheid overschat, ik vind dat er mensen zijn die hun eigen wijsheid overschatten evenals dat er mensen zijn die jij achterlijk noemt die wel geloven dat er een god bestaat.

 15. Renald

  Ik vergat de laatste zin aan te vullen met: omdat jij dat vindt wil niet zeggen dat ze dat zijn evenals mijn mening dat mensen hun eigen wijsheid overschatten dat niet wil zeggen dat het zo is.

 16. christinA

  hoe ‘dingen’ kunnen ontstaan en bestaan

  Zolang jij met jouw ideeen gelukkig bent en mij niet lastig valt, maakt het niet uit welk sprookje jij of een ander aanhangt.
  Problemen komen bij mij pas als anderen hun sprookje of ideeen op mij of een ander dwingend willen loslaten.

 17. Renald

  ChristinA, aannemelijkheid is voor mij een mooi begrip. Zodra een idee, sprookje of elk ander willekeurig gedachtenconcept volgens mijn redenering, overtuigingen, aannames etc. logisch (of passend equivalent) is, is het betreffende voor mij aannemelijk.

  Ik ben het met je eens dat het opdringen van ideeen niet wenselijk is. Dat geldt ook voor wat mij betreft ook voor overtuigingen, dogma’s, religies, whatever… Opdringen vindt naar mijn smaak plaats wanneer het een en ander botst met wat aannemelijk is voor mij.

  Ik verwerp het standpunt dat God niet bestaat. Van het bestaan ben ik echter ook niet overtuigd. Ik sluit het niet uit en accepteer het eventuele bestaan niet onvoorwaardelijk. Het bestaan is voor mij aannemelijk, het niet bestaan vind ik minder aannemelijk. Dat is mijn standpunt, als iets wat je eenvoudig kunt verkondigen en val je enkel lastig als jij iemand bent die zich daaraan stoort. Nimmer zal ik mijn standpunt aan anderen opleggen als de enige juiste.

  Voor zover wat ik een bijdrage vindt aan een in mijn opvatting nutteloze discussie.

 18. @Renald: een discussie die je dan wel zelf bent gestart. Punt was immers dat de christelijke medemens al drie jaar poogt twee programmamakers aan te klagen die eveneens niet meer doen dan hun mening en visie verkondigen.

 19. Er is geen sluitende conclusie nodig om aan te tonen dat god bestaat, want god bestaat niet. De conclusies tonen immers aan dat hij niet bestaat. Als je al het bewijs bij elkaar optelt dat gelovigen leveren, dan is al dat bewijs ontkracht. God bestaat dus niet. Dat heeft niks te maken met het feit dat ik denk dat het zo is, de wetenschap onderschrijft mijn mening volledig. Als je toch van lezen houdt: the god dellusion van Richard Dawkins. Daarin wordt elk bewijs van de christen voor een god ontkracht.

  Als je bovendien stelt dat een god volgens jou aannemelijk bestaat, behoeft dat een nader betoog. Anders moet je niet doen of de discussie nutteloos is. Niet poneren en je omdraaien.

 20. @Cinner: laat ik je statement nuanceren, niet de christelijke medemens, maar enkele mensen met een christelijke overtuiging. Je generaliseert teveel, al is jouw dat niet vreemd.

  God bestaat niet, god bestaat wel, welles, nietes…..dat is het nutteloze karakter.

  @Robert, je openingszin in comment 19 onderschrijft het anchoring effect. Je noemt het ‘de conclusies’ maar dat zijn niet algemeen geldende, door iedereen geaccepteerde. De wetenschap weet veel, maar nog niet alles. Daarom geef ik aan dat noch het bestaan noch het niet bestaan van ‘een god’ voor mij twee opties zijn. Ik kan niet komen tot een conclusie, zeker niet op basis van het boek van Richard Dawkins omdat William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente daar anders over denken en naar mijn smaak een wetenschappelijk beter onderbouwde zienswijze op na houden. Kennelijk is je inzicht in wetenschappelijke kennisvergaring over de betreffende bewijsvoering geplaatst binnen de voor jouw meest wenselijke context. Daar is niets mis mee, maar onderdeel van de wetenschappelijke methode is ook het vormen van theorie om deze vervolgens grondig en gedegen te testen totdat er een herhaalbaar resultaat is. Op dat front zijn er zeer, zeer veel uitgevoerd met ook andere conclusies. John Hagelin stelt dat er in de fysica een domein onthuld wordt door de snaartheorie (onderwerp van wetenschappelijke discussie). Een geheel aparte wereld, het is overal in onze ruimte en we lopen er doorheen. Hij stelt dat dit waarschijnlijk is wat wij ‘geest’ noemen. Er verblijven daar gedachtelichamen en gedachten zoals fysieke wezens hier verblijven, aldus Hagelin. Radin onderzoekt dit, evenals dat de betreffende theorie door andere wetenschappers onderzocht wordt.
  Dus Robert, dit kan een aanvulling zijn voor je waardevolle wetenschapsinformatie.
  De eenduidigheid van je conclusie is naar mijn oordeel dus niet terecht. Goswami (ph.d) geeft toe dat het moeilijk is om in ons denken los te komen van de alledaagse ervaring. Hij stelt dat er niets anders is (in de fysieke wereld) dat mogelijke bewegingen van het bewustzijn… Mogelijke bewegingen. F.A. Wolf hanteert een uitgangspunt waarmee ik kan instemmen nl. dat alles wat is, eerst in het bewuste is gekomen. Joe Dispenza stelt dat wij werkelijkheid producerende machines zijn. Maar dan wel een ieder met z’n eigen.
  Kortom voor mij genoeg redenen om aan te nemen dat jouw conclusie voor mij niet de juiste is.
  Om dan eenvoudig weg te stellen dat mensen die aannemen dat god bestaat voor over één kam te scheren en voor achterlijk te verslijten vind ik betreurenswaardig.

 21. @Renald: je meent het ..

 22. Als ik lees dat iemand eerst stelt dat Dawkins een minder wetenschappelijke onderbouwing geeft dan de scenaristen van de film What the bleep do we know, dan tellen de rest van de argumenten niet meer. Enige conclusie van jouw kant leg ik naast me neer, zoals ik dat ook doe met die van de apologeten van het geloof, mystieke en andere zweverige zaken. Niet serieus te nemen, zo’n Renald.

 23. Renald

  @Robert: Het is duidelijk dat je in ieder geval niet begrijpt dat er naast de onnodige beperking van wetenschap die je jezelf oplegt andere zienswijzen zijn.

  Bekijk het eens anders van dezelfde kant. Een wetenschapper die constateert dat iets is en vervolgens andere mogelijkheden uitsluit is volgens Bohm iemand die de essentie van wetenschap niet begrijpt. In zijn optiek, en die mening deel ik, is één conclusie nimmer te rechtvaardigen.

  Duidelijk is verder dat je je eigen opvattingen en standpunten te serieus neemt. Je doet alsof alle vragen die gesteld worden door de betreffende scenaristen door het heilige groepje van wetenschappers beantwoord kunnen worden en tracht door te drukken dat Dawkins zijn werk grondig heeft gedaan. Nu vind ik dat er veel vragen openstaan en onduidelijkheden zijn. Zolang deze er nog zijn, ben ik van mening dat een conclusie (ook die van Dawkins) onderwerp mag zijn van discussie. Benard Lievegoed, Robert Steiner, Helena Blavatski, ook mensen die waarheidsvinding hoog in het vandel hadden, houden er ieder een geheel eigen zienswijze op na. Ook zij voerden discussie met creationisten, maar stelden daar andere theorieën (dan die van Dawkins) aan ten grondslag.

  Omdat Robert Engel een boekje heeft gelezen waarin atheïsme als enige juiste wereld visie wordt geëtaleerd (wenselijke context), is een ander inzicht zweverig, achterlijk en zeker niet serieus te nemen (onwenselijke context). Mijn compliment, een echt wetenschappelijke benadering op afstomping met kenmerken van sunk cost fallacy.

 24. Stefan

  is één conclusie nimmer te rechtvaardigen…

  Behalve dan dat God niet bestaat, die is namelijk wel te rechtvaardigen. Vandale zegt namelijk ‘conclusie = gevolgtrekking = wat men uit gegevens afleidt’.

  Er zijn echter geen gegevens waaruit is af te leiden dat God zou bestaan, enkel theorieën. De enige conclusie die dan overblijft is: God bestaat niet.

 25. @stefan: je vergeet daarbij dat gaat om alle gegevens, niet enkel gegevens en/of informatie die geplaatst zijn binnen het kader van wetenschappelijk onderzoek.

  Oftewel de observatie van de wetenschapper die volgens sommige onder hen invloed heeft op het onderzoeksresultaat = verzamelde gegevens = gevolgtrekking = conclusie.

  Bohm stelt kort samengevat dat subatomair niveau neigingen en tendensen heeft (dit in relatie tot bijvoorbeeld de snaartheorie, membraamtheorie, etc.) Verder stelt hij dat een deeltje meerdere toestanden tegelijk kan hebben.

  Ook Stephen Hawkin heeft dergelijke bevindingen en stelt in zijn populaire boek “Brief History of Time” dat uiteindelijk een essentie van dat wat God is zal worden ontdekt. Toch wordt het onterecht aangenomen dat er dus een God zou bestaan (waar creationisten nogal eens misbruik van maken), evenals dat ik het niet juist vind om aan te nemen dat een God niet bestaat.

  Het werk van Dawkins is goed, bejubeld en bekritiseerd. Vanuit wetenschappelijk perspectief zou de conclusie die Robert Engel ondersteunt naar mijn idee passender zijn als hij stelt dat op basis van beschikbare informatie er een voorlopige conclusie naar aanleiding van het werk van de beste man gemaakt kan worden, want er zijn voldoende wetenschappelijke collega’s die bij de juistheid ervan twijfelen en verder gaan met hun zoektocht naar waarheidsvinding.

  Dus Stefan, wat men uit gegevens afleidt heeft altijd de neiging slechts een weergave te zijn van de werkelijkheid (niet de werkelijkheid zelf), daar gevolg uit te trekken zelfs met een statisch hoge waarschijnlijkheids- en betrouwbaarheidswaarde zoals goede wetenschappers dat doen. Dat laat altijd, hoe minimaal het moge zijn, binnen de context van dat specifieke wetenschappelijke onderzoek, ruimte voor variatie, analomie, etc. Een conclusie kan dus ook een verkeerde zijn. Dit mede omdat wetenschappers theorie testen en theorie is naar mijn idee meestal niet perfect, hoe is het dan mogelijk dat resultaten perfect kunnen zijn?

 26. Stefan

  @Renald: Waar hoor je mij ergens zeggen dat wetenschappers gelijk hebben? Daar heb ik het helemaal niet over gehad, dus waarom je met deze argumenten komt is mij een compleet raadsel.

  Zoals je zelf zegt, een conclusie kan dus ook een verkeerde zijn. Behalve dan de conclusie dat God niet bestaat. Ik vergeet juist helemaal niet dat het bij mijn stelling gaat om alle gegevens (en niet enkel gegevens en/of informatie die geplaatst zijn binnen het kader van wetenschappelijk onderzoek).

  Mijn stelling is simpel genoeg om te begrijpen. Het ontbreken van gegevens dat God bestaat laat één conclusie over: God bestaat niet.

  Het heet ook niet voor niets GELOOF, je moet er namelijk in geloven: er vast van overtuigd zijn dat iem. of iets niet alleen in de verbeelding, maar in werkelijkheid bestaat (volgens het woordenboek).

  Ik heb ook nog nooit een gelovige op zoek zien gaan naar het bestaan van God, zoals wetenschappers dat wel doen om het tegendeel te bewijzen. Waarom zou dat zijn denk je? Ik weet het antwoord wel…

 27. @Stefan: Dawkins, een persoon die door Robert Engel wordt aangekaart als grote bewijzer dat God niet bestaat wordt aangedragen, zegt zelf dat vanwege het ontbreken van bewijs dat God bestaat niet betekent dat het daadwerkelijk zo is.

  Je stelling is te simpel, aldus Dawkins. Je redenering klopt naar mijn idee niet. Alle conclusies kunnen verkeerd zijn, behalve de jouwe, nl. dat god niet bestaat. Dat standpunt mag je aanhouden en als prettig ervaren, dat betekent in ieder geval dat je niet alle gegevens bij je gevolgtrekking betrekt (bv. uit het werk van Dawkins e.a.).

  Verder laat je enkel zien dat je het idee hebt dat wetenschappers enkel bezig zijn met het aantonen dat God niet bestaat. Er is ook een grote groep die zich bezig houdt met de aanname dat God bestaat en nieuwsgierig zijn hoe deze zich manifesteert.

  Daarnaast zijn er religieuze stromingen waar studeren, onderzoeken, etc. een belangrijk onderdeel vormt van hun dagelijkse praktijk, bv. Kabbalisten.
  Daarmee is ook je laatste antwoord op z’n minst discutabel.

 28. Stefan

  @Renald:

  Wie zegt dat Dawkins gelijk heeft, of dat ik dat vind? De ene keer gebruik jij Dawkins in je verweer tegen Robert Engel en zeg je dat er andere zijn die (in jouw ogen) betere theorieën hebben. De andere keer gebruik je juist het ‘gelijk’ van Dawkins in je verweer tegen mij. Ik heb zelf nergens over Dawkins gesproken.

  Ik heb nergens laten zien dat ik het idee heb dat wetenschappers enkel bezig zijn met het aantonen dat God niet bestaat, enkel dat ik nog nooit een gelovige heb gezien die het tegenovergestelde doet op de manier zoals wetenschappers dat doen.

  En jezelf bezig houden met een aanname en nieuwsgierig zijn naar hoe iets zich manifesteert, zonder daarbij op zoek te gaan naar enigzins concrete bewijzen om die theorie te kunnen staven noem ik geen wetenschap.

  Ik ben ook wel eens nieuwsgierig, maar daarmee nog geen wetenschapper.

  Dat er religies zijn waarbij studeren en onderzoeken een belangrijk onderdeel vormt van de dagelijkse praktijk vind ik niet meer dan logisch. In mijn dagelijkse praktijk vormt dat ook een belangrijk onderdeel, maar daarmee geloof ik nog steeds niet.

  Mijn inziens is onderzoeken / studeren / etc. gewoon een onderdeel van het leven, de mens is nu eenmaal van nature nieuws/leergierig.

  Zo ga ik straks onderzoeken of er nu echt 33 cl. in een flesje bier zit. Helaas wijken hierbij de onderzoeksresultaten telkens zeer sterk af, waardoor ik steeds opnieuw moet beginnen.

 29. @Stefan: Dawkins hanteert een theorie, zoals ik in een eerdere comment aangaf goede en bekritiseerde. Ik vind zijn werk eenzijdig en gefixeerd op één kant van de medaille. Dat neemt niet weg dat ik zijn bijdrage goed vind.

  Ja, er zijn wetenschappers die er een andere naar mijn idee betere visie op na houden (ook al is Robert het daarmee niet eens).
  Ja, ik gebruik Dawkins als door hem wordt aangegeven dat het ontbreken van enig bewijs dat God bestaat nog niet betekent dat God er niet is.

  Wel vermoed ik dat enig bewijs na de consumptie van enkele malen circa 33cl. niet meer gevonden zal worden, of misschien juist wel.

  De fixatie op het vinden van bewijs voor het wel of niet bestaan en de veelheid aan voorlopige conclusies brengt mij nog niet tot een eenduidig antwoord. Ik weet het niet, en zal ook nooit claimen dat ik het antwoord weet of God wel/niet bestaat. Ondertussen houd ik de mogelijkheden in allerlei richtingen open en zoek daarvoor mogelijke antwoorden.

 30. @Renald: Wat bedoel je met bestaan?

  (In zekere zin bestaat Sint Nicolaas ook. En God kan ook worden beschouwd als Sinterklaas voor volwassenen.)

 31. Stefan

  @ Nirvana: Sint Nicolaas bestond, maar al enkele honderden jaren niet meer…
  Overigens de enige Turk die elk jaar met veel plezier wordt binnen gehaald. En Rita Verdonk notabene klagen dat ze dit feest af willen schaffen.

 32. Ben ik zo onduidelijk als ik zeg dat ik niet verder discussieer? Nogmaals: het heeft geen zin met lieden die stellen dat gevoel of persoonlijke overtuiging belangrijker dan bewijs is. Had ik al gezegd dat Renalda een tumor in zijn hoofd heeft?

 33. @Robert: Om te beginnen vind ik het van weinig goede smaak om mensen ziekteverschijnselen toe te dichten op een weblog van een chronisch zieke.
  Ik hoop dat je constatering of besmadende bewering geen wederkerig karakter heeft.
  Wat u niet wilt dat u geschiedt, zeg dat over een ander niet (alhoewel???)

  Daarnaast vind ik het getuigen van een sterke eigen dunk te veronderstellen dat je de enige bent die ergens een streep onder deze discussie kan zetten, lichtelijke arrogantie.

  Als je infantiele brein tevens een uitgangspunt hanteert waarbij je met een bron schermt die je eigen stelling niet onderschrijft ben jij deze discussie inderdaad niet waardig. Mensen zoals jij denken dat hun mening en uitgangspunten te prefereren zijn boven die van anderen. Als anderen het daar niet mee eens zijn is de discussie voor het grote gemak van jezelf, een discussie die in essentie al nutteloos is, niet meer relevant. Als je bovendien stelt dat wat jij bestempelt als overtuiging en gevoelens niet te vergelijken zijn met je eigen ondermijnde bewijsvoering, dan denk ik dat een aantal interessante psychische hiaaten of liever tekortkomingen nader onderzoek nodig hebben. Temeer omdat je de eenvoud van een andermans standpunt ten opzichte van die van jezelf niet kunt relativeren.

  Je noemt Dawkins als bewijs dat God niet bestaat, deze stelt echter zelf dat hij met zijn gevoerde bewijsmateriaal het niet bestaan niet kan uitsluiten. Als deze persoon volgens jou dan een beter wetenschappelijke methodiek hanteert dan anderen, ben je wel een beetje kort door de bocht ten opzichte van je bron. Dat is niet zweverig, dat is concreet. Gelukkig is je bron in dat opzicht wijzer dan jij dat bent.

 34. @Nirvana: je hebt helemaal gelijk, dat kan ook.

 35. Toch vermakelijk om te zien hoe types die het gelijk pertinent niet aan hun kant hebben, verkrampt vasthouden aan dat gelijk. Ik wil Renald slechts meegeven dat ik niet in discussie ga met types die een gelijk baseren op een geloof, of dat nou religie is of niet. Die discussies zijn niet te voeren. Verder geef ik mee dat scheldpartijen mij hoegenaamd niets doen, en dat die poging hierboven daarom wat pathetisch aandoet.

  De uitleg van die tumor en het gebruik daarvan geef ik op mijn eigen site. Boos, Renald? Mooi. Geef ik je nog een uitleg. Ik wens je niks toe. Ik maak slechts een opmerking. Daarmee toon ik aan dat je niet goed leest. Zegt genoeg over de rest van je argumentatie en de gronden daarvan.

  Had ik al gezegd dat Renald een manke poot heeft?

 36. Stefan

  Mensen zoals jij denken dat hun mening en uitgangspunten te prefereren zijn boven die van anderen.

  Vreemd Renald, dat idee heb ik ook altijd bij jouw reacties.

 37. @Robert Engel is een zielig mens.(overigens is dit slechts een opmerking).

  Grappig hoe je vasthoudt aan de juistheid van je eigen redenatie met een bron die alszodanig ruimer en beter denkt. Het geeft mij aan dat je van zijn werk letterlijk opvat, als een soort bijbel en gelooft in datgene wat er geschreven staat.

  @Stefan: dat kan en dat mag. Zelf vind ik het een mooi uitgangspunt dat er meerdere naast elkaar kunnen bestaan. Mogelijkheden zijn andere facetten dan conclusies (dat wat is). Het is dus mogelijk dat God niet bestaat, evenals dat God wel bestaat. Voor de eerste statement is inmiddels veel onderzocht, we weten dus een heleboel en met enige mate van zekerheid wat geen manifestatie van God is. Echter, er is nog veel meer wat ontdekt kan en waarschijnlijk gaat worden. Daardoor blijft voor mij de tweede statement eveneens in stand en vind ik het voorbarig één van beiden als absolute waarheid te stellen. Dat doet niets af van wat andere mensen denken en vinden.

 38. @Renald: “Dat doet niets af van wat andere mensen denken en vinden.”

  Dat zou je niet zeggen als je de lappen tekst leest waarin je vooral vertelt dat de ander het verkeerd ziet.

 39. @Cinner: wellicht mag de laatste zin zijn, “Dat zou ik niet zeggen als ik de lappen tekst lees waarin jij vertelt dat de ander het verschillend ziet.” 😉

  Natuurlijk vind ik dat jij gelijk hebt.

 40. @Renald: Welnee, jouw correctie zie ik in je reacties niet terug hoor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft