Month: May 2008 Page 1 of 3

De auteur versus de gebruiker

Op aanvraag van verscheidene auteurs:

De gebruiker wil meer, wat rest de auteur? Moet informatie vrij gedeeld en hergebruikt kunnen worden of moet het copy-pasten maar eens afgelopen zijn?

Update: In de reacties zag ik dat iemand voor iemand anders aan het discussieren sloeg. Nou kan hier van alles, maar ongevraagd het woord voeren voor iemand anders, daar ben ik weer niet van gediend. Met excuus voor de zijdelingse off-topic discussie die daardoor is ontstaan. Ik zal binnenkort een ‘schoon’ ander vergelijkbaar topic openen.

Comments (17)Swordstone vs Fok! afgedaan

Het is weer eens wat anders. Waar Fok op een dagvaarding van Swordstone zat te wachten, heeft Swordstone ineens besloten de zaak af te doen. Op zich logisch, in dit geval was het immers een forumgebruiker die auteursrecht had geschonden en daar kan een forumhouder niet verantwoordelijk voor gehouden worden.

Op Fok wordt meteen gedacht dat elke claim de prullenbak in kan. Daar zou ik weer mee uitkijken. Een andere partij is wel gedagvaard en voor de rechter verschenen namelijk. Daar ligt de jurisprudentie minder duidelijk en is het afwachten hoe geoordeeld gaat worden…

Comments (4)Een claim, wat te doen?

Momenteel krijg ik via verschillende kanalen van zeer uiteenlopende sites telkens dezelfde vraag binnen: er ligt een claim op mijn mat, wat moet ik nu doen?

Ten eerste kan ik geen sluitende adviezen geven. Ik ben geen juriste, ik probeer slechts zoveel mogelijk informatie te vergaren over claims rond auteursrechtschendingen, met name de claims met exorbitante bedragen. Bovendien zijn er wel rechtzaken geweest tegen weblogs, maar is zijn de uitkomsten sterk wisselend. Het enige wat ik dus op dit moment kan doen is een paar tips geven en mijn mening spuien, in de hoop dat u er iets aan heeft. Daarnaast hoop ik dat u vragen of problemen in de reactiemogelijkheid wil plaatsen. Zo kunnen meer mensen zich er van op de hoogte stellen en wellicht een helpende hand bieden. U kunt mij ook mailen op info[at]cinner.com met vragen of tips. Maar de meer transparantie de beter het is voor alle partijen die hier mee te maken krijgen.

U heeft een eigen website waar alleen u kan publiceren

Indien u een claimbrief ontvangt, houdt u vooral in het achterhoofd dat iedere Nederlander een claim mag versturen. Een claimbrief is niet meer dan een vragen om geld. Zoals ik u nu zou kunnen vragen tien euro op mijn rekening te storten omdat u dit leest. Zo’n brief kan dan vol staan met juridische termen en/of verwijzingen naar wetten, dat maakt zo’n brief niet meer ‘waard’. Wordt er een boetebeding genoemd of oplopende kosten voorspelt, ook dat is niet rechtsgeldig. Alleen een rechter kan veroordelen, claims toewijzen, bedragen vaststellen of boetes uitdelen.

Met dat in uw achterhoofd, is het dus van belang dat u allereerst nagaat of de ontvangen claim überhaupt legitiem is. Is de foto of het artikel waar recht op geclaimd wordt, bijgevoegd als bewijs? En kijk uit, is dat ook écht bewijs? Dus niet een print die iedereen kan maken vanaf een openbare site, je moet kunnen zien dat het om een bewijsstuk gaat. Claimt de briefschrijver op te treden voor een derde partij, is er een machtiging van die derde partij bijgevoegd? Immers iedereen kan zeggen dat hij voor Jantje of Pietje geld wil zien.

Zijn deze bewijsstukken niet toegevoegd, ga daar als eerste – schriftelijk – om vragen. U wilt immers niet opgelicht worden. Laat dat ook de enige eerste stap zijn. U hoeft verder nog niets te ondernemen, de bewijslast ligt bij de claimer en voor u die binnen hebt, weet u nog niet eens waar u mee te maken heeft.

Heeft u (vervolgens) de indruk dat het om een serieuze claim gaat of denkt u inderdaad iemand’s auteursrecht geschonden te hebben, verwijder dan het materiaal.

Vervolgens hangt het van u zelf af welke beslissing u neemt.

  • U kunt menen dat de claimer een punt heeft. In dat geval kunt u in overleg treden met de claimer en kijken of er een normaal, redelijk bedrag onderhandeld kan worden. Ga daarbij niet uit van het bedrag van de claimer, maar van de ingeschatte waarde van het materiaal waar het om gaat. Ter illustratie: Indien een foto 50 euro waard is en er wordt een bedrag van 1000 euro geëist, dan is een schikking van 500 euro nog steeds niet redelijk. Opnieuw geldt ook daar weer: iedereen kan geld vragen zoveel als hij/zij wil. Dat wil niet zeggen dat het gevraagde ook redelijk is.

Komt u overeen over een bedrag wat in uw ogen redelijk is, laat deze afspraak schriftelijk bevestigen voor u overgaat op betaling.

  • U kunt menen dat u geen recht geschonden hebt of het geëiste bedrag veel te hoog is. Dan is het verstandig het op een rechtsgang aankomen. In dat geval schrijft u kort een brief waarin u aangeeft het gewraakte werk verwijderd te hebben en de claim verder af te wijzen. Laat het daar verder bij, alles anders is onnodig bijzaak om u te intimideren. De claimer mag beslissen of hij u gaat dagvaarden of niet. Laat u verder niet intimideren door omvangrijke kostenplaatjes. Een rechter kan een uitspraak doen over de claim, niemand anders.

Bovenstaande kunt u zelf ondernemen zonder het raadplegen van een advocaat. Immers een advocaat inhuren zal u in het algemeen al op kosten jagen voor er ook maar iets wezenlijks gebeurd. Krijgt u een dagvaarding, dan is het waarschijnlijk wel raadzaam een advocaat te raadplegen.

U heeft een forum waar gebruikers kunnen posten

Bij een middelmatig tot groot forum is het voor forumhouders niet mogelijk alle bijdragen te scannen op eventuele schendingen. Wel heeft u de plicht actie te ondernemen zodra blijkt dat er iets niet in de haak is. Ontvangt u een claim over een bijdrage van een gebruiker, verifieer of er inderdaad sprake is van een overtreding. Zo ja, verwijder de bijdrage en waarschuw de gebruiker hier in vervolg op te letten. Stel de claimer op de hoogte van ondernomen actie, dat zal voldoende moeten zijn. Wijs de claim af, u bent immers niet degene die een overtreding heeft begaan. Hier is reeds jurisprudentie over, forumhouders zullen zelden verantwoordelijk gehouden worden voor schendingen die begaan zijn door gebruikers, mits u wel de nodige actie onderneemt zodra u op de hoogte bent gebracht.

Lopende zaken

Momenteel zijn er zover ik weet drie rechtzaken in gang gezet. Twee met betrekking tot beeldmateriaal, een met betrekking tot een geschreven artikel. Helaas is er rond deze zaken niets anders bekend dan dat een rechter zich erover buigt. Zodra er meer nieuws is te melden met betrekking tot de rechtsgang of eventueel gerechtelijke uitspraken, zal ik deze hier melden.

Overige tips

  • Handel zoveel mogelijk schriftelijk (brief/e-mail) af. U heeft dan altijd bewijs van hetgeen gecommuniceerd is. U loopt bovendien niet het risico overlopen te worden aan de telefoon.
  • Houdt uw weerwoord kort, bondig en to the point. Alles wat u zegt zou in theorie tegen u gebruikt kunnen worden, mocht het toch tot een rechtzaak komen.
  • Laat u niet intimideren door bedreigingen met deurwaarders of incassoburo’s. Er is geen sprake van een contract of overeenkomst, het enige wat deze buro’s kunnen doen is hetzelfde als de claimer doet: u een brief schrijven.
  • Check de gegeven bewijslast goed. Er is een geval bekend waarbij een andere foto werd geclaimd dan daadwerkelijk was gebruikt. Elders werd een zelf gefrabiceerde machtiging afgegeven zonder handtekening en soms worden stukken opgestuurd die door moeten gaan voor origineel maar uitgeprint zijn van een openbare site.

Deze pagina zal regelmatig geupdate worden met nieuwe informatie, tips en adviezen. Daarnaast zal binnenkort een uitbreiding volgen met de huidige wetgeving, verschillende jurisprudentie en alle gevallen waarover gepubliceerd is. Heeft u een uitbreiding, correctie of advies, plaats deze dan in de reactiemogelijkheid of stuur een mailtje naar info[at]cinner.com.

Comments (30)Moviemeter en Swordstone

Opnieuw heeft iemand een claim van Peter Vincent Schuld’s Swordstone ontvangen, opnieuw zou het gaan om een – blijkbaar nogal populaire – foto van Johan Cruijff. Toch is dit geval nog vager dan voorgaande gevallen. Bij Moviemeter zou het namelijk gaan om een gebruiker die een avator van 54×54 van betreffende foto op het forum gebruikte. Schuld wil echter geld zien van de forumhouder, maar liefst 2400 euro. Moviemeter.nl heeft simpel de avator na sommatie meteen verwijderd en dat is zo’n beetje het meeste wat je als forumbeheerder dient te doen. Zij maken zich dan ook niet bijzonder druk.

Het zal me benieuwen hoeveel gevallen er nog op gaan duiken. Immers een portretfoto van zo’n bekend figuur als Johan Cruiff zal onnoemelijk verspreid zijn geraakt via google en aanverwante zoekmachines. Velen hebben geen idee wie de maker is. En als er nu zelfs ingezet wordt op avators, houdt Swordstone zichzelf voorlopig nog wel even van de straat …

Update: het lijkt er op dat Guus de Jong momenteel de enige klant van Swordstone is en er alleen gericht wordt op één Johan Cruijff foto. Uithaal.nl zou inmiddels de volgende brief ontvanger zijn en ook emkvoetbaldagen.nl (site) zag een claim in de brievenbus.

Comments (16)Hamer bouwt image op rug WAJonger?

Ook de PvdA wil als stok achter de deur de mogelijkheid om te korten op de Wajong, de WAO-uitkering voor jonggehandicapten, als ze een ‘passend aanbod om te werken’ of andersoortige dagbesteding weigeren.

Mariette Hamer heeft als verse voorzitter van de PvdA een plan nodig om haar imago te vestigen. Je zou denken dat ze zou gaan voor een eerder gedane verkiezingsbeloftes zoals het overbodig maken van voedselbanken of verbeteren van de zorg. Maar nee, ze besloot tegen alle verkiezingsbeloften te gaan voor een stelselherziening: ingrijpen in de WAJong.

Populistisch gezien een goede strategische zet natuurlijk. Menig politieke partij staart zich al tijden totaal blind op werk, werk en nog meer werk dus daar is weinig weerstand van te verwachten. Menig WAJonger wilde al graag aan het werk maar ziet zich tegengehouden, dus de weerstand daar zal ook niet al te groot zijn. En onze maatschappij is niet dol op arbeidsongeschikten dus in een tijd dat er al amper nog ergens voor gestaan wordt, gaat men alzeker niet staan voor de jonggehandicapte. Appeltje-eitje, iedereen kan voorzitter worden…

Jammer is dan weer wel dat de arbeidsongeschikte opnieuw wordt weggezet als onwillende burger die een financiele stok achter de deur nodig heeft want anders ‘doet ie niks’. Feitelijk zijn er meer voorbeelden van jongeren die met handicap en al wél willen, basis van vrijwilligheid zou waarschijnlijk al prima uitpakken. Maar dan zonder dat mensen gedupeerd raken die echt niet kunnen maar mee moeten in de stroming. Jammer is ook dat opnieuw de arbeidsongeschikte de negatieve consequenties krijgt en de werkgever volop gesubsidieerd zal worden. De eeuwige onwil van werkgevers gehandicapten in dienst te nemen wordt extra beloond door geld bij te leggen. Het heeft nooit gewerkt en zal nu ook ongetwijfeld niet gaan werken.

Persoonlijk vind ik het vooral jammer dat zelfs de ‘dagbesteding’ er aan moet geloven. Een jonggehandicapte die niet serieus meer kan werken, mag geen postzegels verzamelen, een kabouter punniken of leren gitaarspelen met de tenen maar moet verplicht een door de staat uitgekozen ‘hobby’ nemen. Verplicht therapeutisch je dag besteden of halvering van je toch al schamele uitkering. Waarom zelfs dát verplichten?

Ongetwijfeld omdat Mariette Hamer nu eenmaal aan image building aan het doen is …

Comments (9)Bestaat echt: interdepartementale werkgroep cartoonproblematiek

Na de onlusten over de Deense Mohammedcartoons – begin 2006 – is volgens de minister een ‘interdepartementale werkgroep cartoonproblematiek’ in het leven geroepen. ‘Die was al heel lang bezig met cartoons’, aldus Hirsch Ballin. ‘In de zin van anticiperen op Deense situaties.’ 

Goed, dat had ik even gemist gisteren. Een ‘interdepartementale werkgroep cartoonproblematiek’ bestaande uit  vertegenwoordigers van verschillende ministeries én het OM.  En niet om vrijheid van meningsuiting te verdedigen. Welnee, om deze in te perken vanwege elke potentiele spook dreiging die alleen onze overheid vreest. Had Balkenende al niet eerder verklaard dat kritische beelden de terrorist enige legitimatie verschaft. En storte niet juist alléén onze overheid dit land in een zelf verklaarde ‘crisis’ vanwege het aankomende knutselwerkje van Geert Wilders. Blijkbaar is ook elke cartoonist bestempeld tot potentieel gevaar voor de staat. Wie weet blijkt volgende week dat er al jaren een interdepartementale werkrgoep blogproblematiek bestaat.

Alsof dat nieuws op zich niet al te griezelig voor woorden is, blijkt dan bovendien nog maar eens duidelijk dat de zaak Nekschot een vreemd luchtje heeft:

Het OM liet Hirsch Ballin toen ook weten een aantal andere cartoons niet aan te pakken. ‘Ik heb geen aanwijzingen gegeven, maar wel aangedrongen op consistentie’, zei Hirsch Ballin, ‘en gevraagd waarom die cartoons wel en andere niet.’

Helaas wordt die vraag vooralsnog niet beantwoord. En wast Hirsch Ballin zijn handen schoon, een minister kan immers niet zomaar een beetje strafzaken gaan beïnvloeden. Dat politiek en strafzaken al zwaar verenigd zijn in de werkgoep, laat hij voor het gemak maar buiten beschouwing.

En zo moddert Nederland rustig terug de tijd in ..

Comments (8)De negatieve burger het zwarte schaap

Vanzelfsprekend hebben wij een politiek leider die bij het kijken naar de zelf doodleuk tegen zijn burgers aanschopt. Want ach, voedselbanken, bejaarden in poepluiers, achteruit hollende koopkracht en meer, meer, meer misere moeten we gewoon niet zo negatief over doen.

Gewoon een beetje om lachen, dan is het net of het kabinet het heel goed doet ..

 

Comments (7)Spoeddebatje Nekschot

Over de beschuldiging van onnodige intimidatie zei hij dat er vorige week weliswaar tien man de woning van de man binnengingen, maar dat onder hen geen geüniformeerde agenten waren. Bovendien ging dat hele gezelschap niet binnen om de man aan te houden, maar om de woning te doorzoeken.

Aldus Hirsch Ballin. Die zelf natuurlijk geheel niet geïntimideerd zou zijn als tien mijnheren even zijn gehele woning van onder tot boven fotograferen, alles doorzoeken, computer en telefoon in beslag nemen en en passant dreigen wat precaire dossiers op straat te gooien. Hij trakteert ze ongetwijfeld op koffie met een kaakje voordat hij fluitend mee gaat om dertig uur in de cel door te brengen. Normaalste zaak van de wereld nietwaar? Daar houdt toch elke publicist rekening mee?

Enfin, het debat heb ik helaas gemist maar de samenvatting op Nova en in verschillende kranten zegt wel genoeg. Met tegengestelde beweringen en/of gedragingen probeert Hirsch Ballin zich overal onderuit te wurmen. Op zich lijkt het niet erg te slagen, oppositiepartijen in de Tweede Kamer waren en bleven de pest in hebben. Maar toch, hebben we die showdebatten niet al veel vaker gezien? Nog een weekje erbij en dan is het voor iedereen mosterd na de maaltijd en gaat de poltiek weer over tot de orde van de dag.

Overigens is het opvallend dat juist de Volkskrant enorm veel aandacht blijft besteden aan de zaak Gregorius Nekschot en ook stevig stelling heeft genomen. De verboden cartoons zijn inmiddels op vele krantenpagina’s en actualiteitenprogramma te vinden. Wie weet gaat de media deze keer niet zomaar over naar de orde van de dag.

Jammer genoeg roert de weblogwereld zich dan weer weinig. Het viel me op dat menig collega logger er geen woord over geschreven heeft. Zou de gemiddelde weblogger zijn vrijheid van meningstuiting niet willen behouden?

Comments (13)Gedachtengoed boven de wet (2)

En zo kan coalitiepartij ChristenUnie van belastinggeld een half jaar brainstormen hoe homosexuelen uit partijfuncties te weren en wordt in ons zogenoemde seculiere staat de oplossing gevonden in het woord god’s.

En dan maakt Hirsch Ballin zich druk om een cartoonist die misschien wel zou kunnen aanzetten tot discriminatie???

Comments (5)Big Brother en uw GSM

Toen mijn vader en ik vanmiddag voor het ziekenhuis met gsm’tje in de zak een sigaretje gingen roken, zagen we nog geen vijftig meter verderop een rel losbreken tussen jongeren en politie. Nog geen vijftig meter. Dus de kans is groot dat we opgeroepen worden om te bewijzen dat wij daar legitiem stonden te roken en geen kwaad in de zin hadden.

Klinkt paranaoïa? Lees dan ook even dit artikel

Comments (7)Page 1 of 3

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft