Sla een regenput

Van kinderopvang tot thuiszorg, volgens Balkenende IV kunnen we niet genoeg bezuinigen. Vanzelfsprekend is er dan wél geld zat om gesubsidieerd een regenput in elke tuin te slaan.

Want het CDA weet wel waar de prioriteiten liggen in dit land …

Comments (10)Previous

Alsof is goed genoeg

Next

Nederlandse vrouw relaxed

10 Comments

 1. Wie had dat gedacht trouwens, de eerst volgende nieuwe belastingmaatregel: de waterputbelasting.

 2. Arlo

  Ik begrijp dat je regenwater kunt opvangen en in droge tijden weer kunt gebruiken. Op het eerste zicht een prima idee, maar… om dat water weer uit die put te krijgen heb je een pomp nodig en die verbruikt energie, wat weer mileubelastend is (of je moet lekker ouderwets met de hand gaan pompen). En het is sowieso maar de vraag of het de moeite waard is omdat er maar kleine hoeveelheden water mee bespaard worden.

  Het CDA wil dat we het opgevangen regenwater gaan gebruiken om de tuin mee te besproeien en de auto te wassen. Maar daar valt maar heel weinig winst mee te behalen. Even een rekensommetje: een kubieke meter kraanwater kost gemiddeld €1,52. Voor de €1000,- die zo’n put volgens schatting gaat kosten heb je dus 658 m3 water. Het waterverbruik van het sproeien van de tuin is gemiddelde 0,9 liter per dag, het wassen van de auto 0,7 liter per dag. Samen is dat 1,6 liter per dag, ofwel 584 liter per jaar, iets meer dan een halve m3. Als je 658 m3 deelt door 0,584 m3/jaar kom je aan zo’n 1127 jaar voordat het break-evenpunt bereikt is. Kortom, als het alleen om de tuin besproeien en de auto wassen gaat, kun je beter gewoon je water uit de kraan halen.

  Zijn ze gek geworden in Den Haag? Of sla ik nu gewoon de plank compleet mis?

  Bronnen:
  De prijs van kraanwater
  Rapportage watergebruik thuis 2007 (TNS nipo)

 3. Iets zegt me dat het plan wel geen doorgang zal vinden dan 😀

 4. Dennis

  Ario,

  Volgens mij sla je de plank niet volledig mis, maar ga je, door alleen naar de directe kosten van kraanwater te kijken, te kort door de bocht.

  Om nut en noodzaak van dergelijke maatregelen te bekijken spelen er meer zaken mee, ondermeer:
  -De kosten van verdrogingsbestrijding in oost- en zuid Nederland.
  -De kosten van het waterbeheer, met name in West nederland voor het bemalen van polders. Regenputten zorgen er mogelijk voor dat er minder polderwater uitgeslagen hoeft te worden. Maar goed, effecten van regenputten zijn waarschijnlijk marginaal.
  -Prijs drinkwater zal in de toekomst zeker fors gaan stijgen.

  Overigens, heb ik ook grote twijfels bij de effectiviteit van deze maatregelen. Ook al heeft iedereen zo’n put. In de praktijk zie ik mensen die dingen niet zo snel gebruiken. Auto wassen doen we graag met een tuinslang. Door het ontbreken van waterdruk zullen mensen toch de kraan gebruiken.

  Daarnaast is autowassen op straat in nieuwbouwwijken helemaal niet gewenst. In nieuwbouwwijken worden gescheiden stelsels aangelegd, waarbij hemelwater (en daarmee tevens het water waarmee de auto gewassen wordt) naar het oppervlaktewater wordt geleid. Door de vrijkomende verontreinigingen is dit helemaal niet gewenst en dienen auto”s in wasstraten gewassen te worden.

  Bovenal, maar dat is gevoelsmatig, is het een druppel op een gloeiende plaat.

 5. Hier hebben we al een subsidieregeling voor het gebruik van regenwater voor tuin, auto wassen, wasmachine, toiletspoeling e.d..Het feitelijk milieueffect lijkt mij ook nogal beperkt, hoewel Arlo wel een paar denkfoutjes maakt.

  Ten eerste is het verbruik dat in dat onderzoek wordt genoemd per persoon, het totaal per gezin ligt derhalve nogal wat hoger. Bovendien is het verbruik voor de tuin beperkt tot woningen die een tuin hebben. Doordat er nogal wat woningen zijn die geen tuin hebben drukt dat het gemiddelde per persoon aanzienlijk, het gebruik bij een huis met een tuin zal aanmerkelijk hoger zijn. Bovendien wordt in dit artikel de mogelijkheid van gebruik voor toiletspoeling en wasmachine niet genoemd, en dat zijn nu net twee posten die flink aantellen (totaal circa 50 liter per persoon per dag). Daardoor ontstaat totaal een besparing van ca 18 m3 per jaar en wordt de terugverdientijd al een stuk overzienbaarder. Bij een gezin van 2,4 personen kom je dan al uit op een periode van ca. 15 jaar.

  De opbrengst van een opvangsysteem kan hiervoor zeker voldoende zijn,. De gemiddelde neerslag in Nederland ligt rond de 700 mm per jaar, dat betekend dus 700 liter per vierkante meter dakoppervlak. Zelfs bij een platdak levert dat bij een woning van gemiddelde oppervlakte al snel tussen 40 en 50 m3 per jaar op, voor een pannendak gaat dat door de grotere oppervlakte al snel richting 60-70 m3.

  Als de benodigde pomp op zonne-energie zou werken wordt het verhaal nog wat gunstiger.

  Toch blijft het effect minimaal, zie voor wat er aan water nodig is voor wat we verder zoal gebruiken dit overzicht. Alleen al de 25.700 liter die per dag nodig is om het voedsel van een gemiddeld gezin te produceren doet de besparing op huishoudelijk gebruik behoorlijk verbleken.

  De winst van het invoeren van een dergelijk systeem moet dan volgens mij meer gezocht worden in het op gang brengen van een bewustwordingsproces dan in de feitelijk te realiseren besparing.

 6. En vervolgens dan je kinderen in mag dumpen?

 7. Opa-Buiswater

  *heele diepe zucht*

 8. @Leibele: nee kalveren, daarna mag de put weer gedempt worden 😉

 9. patchwork

  Als de waterschapsbelasting dan ook verdwijnt, dan heb ik die put alleen al daaraan er in mijn uppie in nog geen 10 jaar uit! Zonder auto!
  * zit nog te shaken van de rekening- mijn waterverbrúík kost me minder dan de belasting erop!*

 10. citrientje

  ik heb geen tuin. en ik zucht ook maar mee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft