Wie 'verdient' de beste zorg?

Binnen een jaar zag de bejaarde haar rollator, de ADHDer zijn coaching en huiswerkbegeleiding, de chronisch zieke zijn thuiszorg en de gehele groep haar koopkracht ontnomen worden. Want zieken en krakkemikkigen, dát zijn de parasieten in deze samenleving. Vol enthousiasme werd het kinddossier ingevoerd. Want ouders, díe leveren alleen maar zorgenkindjes af dus dienen bij voorbaat op voorwaardelijk. Elke uitkering denkbaar moet in herhaling op de schop. Zeg nu zelf, werkelozen zijn hufters die niet willen werken en arbeidsongeschikten, daar zullen we het maar niet eens over hebben. Enfin, u heeft het plaatje voor zich?

Lees dan deze quote uit de Volkskrant even:

Geen lik-op-stuk maar meer zorg en begeleiding, voorwaardelijke straffen en betere samenwerking tussen alle instanties. Daarmee willen minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Albayrak van Justitie in zeven jaar de recidive (herhaling van een misdrijf) met 10 procent terugdringen. Verder …

Vanzelfsprekend. Criminelen hebben wél alle zorg en begeleiding nodig, de burger wordt ter compensatie reeds bestraft. En let wel, er wordt een terugdringen van recidive van maar liefst tien procent verwacht. Tien procent! Wat een prachtplan.

*Ik ben even een overvalletje plannen*

Comments (12)Previous

René Froger nog steeds in de bijstand

Next

Asielaanvragen en inburgeringsperikelen

12 Comments

 1. Recidieve… alles stroomt, alles komt weer terug, niets is blijvend.

 2. Brood en spelen, om het volk zoet te houden, dat hadden de romeinen al door,
  soms denk ik dat onze regering gewoon wil dat we ze echt letterlijk omverwerpen, niets geen overval, maar gewoon wat explosieven op het binnenhof (spreekwoordelijk dan)

 3. Je verbindt twee dingen met elkaar die niets met elkaar te maken hebben. De reclassering is de afgelopen jaren afgebroken, blijkbaar komen ze erachter dat dat niets oplost. Voor de zorg gaat hetzelfde gelden, vrees ik. Iedereen die ermee te maken heeft ziet het al, alleen de dikbetaalde directeuren en de beleidsmakers nog niet.

 4. @Kurai: ik vrees juist dat ze er echt in geloven allemaal ..

  @Eric: Zelfde maatschappij, zelfde burgers, zelfde organisaties, zelfde belastinggeld. Alleen een andere keuze waar op ingezet wordt. Op de crimineel in plaats van op de maatschappij.

  En waarom die keuze?

 5. @CiNNeR: ik ben met Eric eens dat we er niets mee opschieten door de ene groep af te zetten tegenover de andere. Ik ben er meer voor om naar gelijkwaardigheid en kansen voor iedereen te streven. We moeten onze bejaarden, gehandicapten en werklozen maar ook onze delinquenten niet wegstoppen als afgeschreven voor de maatschappij. Daar worden niet alleen die groepen maar ook de maatschappij als geheel een stuk armer van.

 6. citrientje

  misschien moeten ze eerst hogerop es een beetje samenwerken ipv van ieder zijn ding doen.

 7. @Metabool: In mijn ogen vergeet je dan dat bejaarden, gehandicapten, werkelozen en meer groepen al enkele jaren alles fors achteruit zien gaan en daar alleen bezuinigingen en afkalvingen in de pijpleiding zitten. Al lange tijd afgeschreven zijn. Op het moment dat er dan gekozen wordt om delinquenten wél een zekere zorg te bieden, zet niet ik maar de overheid die groepen fors tegenover elkaar.

  Let wel, senioren die met spoed in een verzorgingshuis opgenomen zouden moeten worden, staan met alle urgentie nog zo’n anderhalf jaar op een wachtlijst. De zieke burger die zorg van een ziekenhuis nodig heeft, ziet wachtlijsten in de zorg met maanden oplopen. Er zijn rechtzaken gaande in verband met de zogenoemde werkverschaffing omdat werkelozen die een opleiding met toekomstperspectief kunnen doen dat niet mogen, maar in plaats daarvan in het park papier moeten prikken voor veertig uur per week. Er zitten zelfs groepen kinderen in een gevangeniscel voor maanden en soms jaren omdat ze opname in jeugdzorg nodig hebben maar daar is geen plek. Hoe zuur is het dan dat delinquenten die wel in de cel thuis horen geen lik-op-stuk beleid meer hoeven te verwachten maar zorg, begeleiding en coaching vanaf de deur krijgen omdat ze zogenoemd een prachtkans in de maatschappij ‘verdienen’.

  Wat is dat voor prioritering? Dat vind ik gewoon te bezopen voor woorden.

  @Citrientje: ook dat zou een goed plan zijn.

 8. CiNNeR: er is een goede reden om wel geld aan reclassering te besteden, namelijk dat je daarmee recidive deels kunt voorkomen. Dat scheelt op lange termijn kosten en maatschappelijke onrust.

  Je zet toch ook niet de aanleg van een kruispunt tegenover het geld wat er in de zorg wordt gestoken? Beide zaken – reclassering en zorg – zijn belangrijk, voor beide zaken hoort geld beschikbaar te zijn. Van beide soorten uitgaven profiteren we allemaal – goede zorg en een zo normaal mogelijk leven voor mensen die ziek of gehandicapt zijn enerzijds en minder criminaliteit door daadwerkelijke steun om een nieuw leven op te bouwen anderzijds.

 9. @ CiNNeR en Eric: Ik denk echt dat we beter af zijn als we dat ‘of het een of het ander’ loslaten. De VS sluit steeds meer van haar onderklasse – lees de arme zwarte bevolking – in de gevangenis op maar is er ook maar iets van een teken dat dit leidt tot een betere maatschappij? Integendeel, dunkt mij. Ook in Nederland is het langzamerhand even ‘done’ als ongegrond om te roepen om meer en langere straffen. Ik word vrijwel dagelijks geconfronteerd met mensen die heel hard thuiszorg nodig hebben maar het niet krijgen of er veel te lang op moeten wachten. Dat is schandalig maar moeten daarom delinquenten veroordeeld worden tot water en brood en een kerker waar ze op het einde der dagen mogen wachten? Laten we eerst eens een ander probleempje aansnijden. Wat mij betreft mogen alle bestuurders die van publiek geld betaald worden en meer dan een modaal salaris verdienen kiezen. Of als maximum dat modale inkomen of opkrassen naar het bedrijfsleven waarvan ze zeggen dat ze daar veel meer kunnen verdienen. Ga daar dan lekker je heil zoeken! Hoezo, Balkenende-norm? Mijn zegen hebben ze.

 10. @Eric: maar prioritering en keuzes maken zijn in de politiek natuurlijk orde van de dag. Vandaar dat Jet Bussemaker de chronisch zieken niet kan compenseren voor de draconische fiscale maatregel die in 2010 effect krijgt maar enkele weken later wel potjes hier en daar wist vrij te maken om topsport te bevorderen. Dat de hondenbelasting zelden gebruikt wordt om hondenpoep op te ruimen en een deel wegenbelasting bestemd is voor de provincies.

  Wat jij dan aandraagt is hoe het in jouw ogen zou ‘horen’ te gaan, voldoende financiele middelen om al wat mooi is te bereiken. Mooi streven maar dat is toch zeker niet de realiteit waar je tegen aan zit te kijken op het moment. Want de politiek heeft de keuzes al gemaakt en door die keuzes raken bijvoorbeeld gehandicapten, senioren en werkelozen al lange tijd gedupeerd en zet dat voorlopig nog door waar de delinquent verbetering krijgt toebedeeld op hetzelfde vlak.

  De boodschap die de politiek ermee afgeeft is dat degene die rottigheid uithaalt zorg krijgt die degene die het nodig heeft vanwege ziekte, ouderdom of pech in het leven niet krijgt. Als je op dit moment werkeloos raakt dan stuurt het CWI je richting werkverschaffing voor bijstand, kom je uit de bak omdat je iemand hebt neergestoken gaat het CWI je begeleiden naar een baan die bij je mogelijkheden past. Als die werkeloosheidsuitkering te lang tijd in beslag neemt en je kan je huur niet betalen, raak je je woning kwijt maar ben je delinquent en moet je een maandje of drie zitten, gaat de overheid kijken hoe de woning behouden blijft. Heb je psychische problemen, moet je naar een verzogingshuis of heb je thuiszorg nodig, kijk je aan tegen wachtlijsten van maanden tot jaren, heb je een straf uitgezeten dan krijg je die hulp en begeleiding reeds voor de straf is afgelopen om de overgang zo geweldig mogelijk te maken. Persoonlijk vind ik dat een volslagen achterlijke keuze.

  Buiten dat kan je je afvragen of de kosten de baten overstijgen. Dit plan mag wat kosten en ze hopen op een slagingspercentage van tien procent. Waarbij je ook nog kan afvragen of het uberhaupt werkt.

  @Metabool:

  Dat is schandalig maar moeten daarom delinquenten veroordeeld worden tot water en brood en een kerker waar ze op het einde der dagen mogen wachten?

  Dat is echt klinklare onzin. Criminelen zitten hier niet op water en brood en er is geenzins een voorstel om dat wel te gaan doen. Net als dat delinquenten nu niet met een tasje de poort uit geschopt worden en het dan maar uitzoeken, daar hebben we een omvangrijk reclasseringsapparaat voor.

  Ik begrijp ook echt niet de weerstand hier. Je ziet zelf dat mensen geen thuiszorg krijgen of er veel te lang op moeten wachten. Mensen die niets meer misdaan hebben dan ziek worden en toch geen zorg kunnen krijgen. Wat maakt dat de crimineel ‘bestraft’ moet worden met onmiddelijke hulp of zelfs voorwaarderlijke straffen maar die burger die ziek wordt bestraft wordt door diezelfde zorg niet te ontvangen?

 11. @CiNNeR: Goed, ik chargeerde natuurlijk met ‘water en brood’. Feit is dat de straffen in Nederland de afgelopen decennia stukken strenger geworden zijn en dat we echt niet onderdoen voor de meeste andere Europese landen, i.t.t. wat vaak gedacht en gesuggereerd wordt. Bij discussies over straf vind ik dat je moet kijken naar het doel. Dan kom je uit op correctie, genoegdoening, bescherming voor de maatschappij, afschrikking en dat soort zaken. Ik vind dat in ieder geval een straf in redelijke verhouding moet zijn met het vergrijp. Ook met de gevolgen van een straf mag best rekening worden gehouden en dan zijn we bij het punt waar het om gaat. Werk en relaties (c.q. een gezin) zijn uitstekende middelen om recidives te voorkomen. Zoveel stelt dat nu niet voor nadat de reclassering tot op het bot wegbezuinigd is. Wat mij betreft mag dat voor een groot deel weer teruggeschroefd worden. We zullen het hierover misschien niet eens worden en dat hoeft ook niet maar jouw punt, de tekortkomingen waar degenen die niet in staat zijn om in hun eigen (levens-)onderhoud te voorzien onder lijden, is gewoon een ander punt. Oftewel, er is nog veel meer onrecht dat uiteraard bestreden dient te worden. Wat er nodig is aan sociale voorzieningen in een zichzelf respecterende maatschappij moet er gewoon komen en niet het ene ten koste van het andere.

 12. Gekke is dat het argument dat ‘het ene niet ten koste moet gaan van het andere’ alleen gebruikt wordt om de maatregelen van justitie te verdedigen. Andersom zoals ik het weergeef gaat de vlieger plotseling niet op. En ik heb nog niet uit de discussie kunnen halen waarom het dan plotseling niet zou gelden.

  Daarnaast denk ik dat het argument verkeerd wordt in gezet als het om justitie gaat. Het gaat daar immers niet om een verslechtering en ook niet om een correctie om reclassering weer terug te brengen naar wat het moet zijn. Het gaat om een geheel andere aanpak, indruizend tegen wat ‘we’ begin dit jaar nog wilden, namelijk : het lik-op-stuk beleid invoeren omdat al die zorg, voorwaardelijke straffen en coaching niet werkte. Vandaag werd dat opnieuw benadrukt, de sympathieke aanpak rondom probleemjongeren onder antillianen en surinamers blijkt evenzo niet te werken.

  We zijn het denk ik niet oneens dat verbeteringen op meerdere vlakken zou moeten gebeuren. Ik denk alleen zolang dat niet het geval is, de delinquent lagere prioriteit zou moeten krijgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

 

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft