Month: November 2008 Page 1 of 3

Niets recessie, enkel vooruitgang

Waar Wouter Bos eerder eens riep dat koopkrachtplaatjes weinig zeggend zijn én er een recessie aan komt, verkondigde hij vandaag blijkbaar dat de koopkracht in 2009 een ‘dikke plus’ zal laten zien. We zouden er tussen de een en anderhalf procent op vóóruit gaan. Welliswaar betalen we de eerste maanden wat meer aan energie, maar allee, daarna gaan de energieprijzen vast lekker omlaag (ja vást). En aan de pomp is het al genieten geblazen. Dat komt plotseling helemaal goed. Volgens Wouter Bos en de nog geheime cijfers van het CPB dan dus.

Ik verwacht dan ook dat er aanstaande maandag een geldboompje voor op balkon afgeleverd zal worden, met complimenten van het huidige kabinet. Want ok, de WW-premie gaat eraf. Maar dat scheelt voor mij en vele anderen slechts enkele euro’s. Part-timers schijnen er zelfs wat op achteruit te gaan. Daar staat dan tegenover: de supermarkt-tax, stijgende lokale belastingen, de reclame-tax, stijgende kosten kinderopvang, een hoger eigen risico, stijging aanvullende verzekeringen en eigen bijdragen in de zorg, uit het raam gesmeten vergoedingen van AWBZ-middelen en/of medicijnen, genoemde hogere energieprijzen waarvan nog maar te bezien is hoe fors die omlaag gaan vanaf 1 juli, een fikse versobering in aftrekposten ziektekosten en gerommel in de pensioenfondsen. Kan iemand de plus nog ontdekken?

Ok, laat ik een zonnige bril opzetten. Wellicht bent u niet pensioengerechtigd, heeft u met gezondheidszorg niets vandoen, zijn er geen kinderen, betaalde u voorheen behoorlijk wat WW-premie en tankt u zich te barsten aan goedkopere benzine. Dan klinkt het allemaal toch heel aardig, in tijden van economische crisis nog een plus op de balans vinden…

Hoewel, is het dan niet een kleine compensatie voor de achteruitgang van 2008?

Comments (6)Den Haag verkapt rookverbod op straat?

Mensen die in Den Haag zomaar een sigaret of kauwgom op straat gooien, riskeren binnenkort een boete van 95 euro. (…) Ook wil zij door heel de stad nieuwe afvalbakken plaatsen, allemaal om Den Haag schoner te krijgen. Verder ..

Want het is veel beter om een vuilnisbak in de fik te steken met je sigaret, dan hem op straat uit te maken, dat begrijpt u. Het grapje mag wat kosten, er zullen ‘bijzondere opsporingsambtenaren’ ingeschakeld worden om dit beleid te ‘handhaven’. Ze zullen echter hun geld dubbel en dwars opbrengen vermoed ik, nu iedereen op straat wordt gezet om te roken…

Comments (8)Burger melkkoe

Voor de mensen die hoopten dat de afvalstoffenheffing omlaag zou gaan omdat er inmiddels verpakkingsbelasting is ingevoerd, helaas. We gaan juist dubbel betalen en fors ook. Want hoewel er met de verpakkingsbelasting vooralsnog niets gebeurd, gaat de afvalstoffenheffing volgend jaar nog eens omhoog. Ontroerend zaak belasting en Rioolstoffenheffing blijven daarbij natuurlijk niet achter. Daarnaast gaan we ook betalen aan de supermarkt-tax, om inspecties van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) op te hoesten. Met een beetje pech, lopen we dan nog tegen een nieuw in te voeren reclame-taks aan, want gratis en voor niets zien dat er ergens een fyiotherapeut huist of een huis te koop staat, dat kan natuurlijk niet meer in deze tijd.

Ben benieuwd wanneer we belast gaan worden voor het belopen van stoeptegels of ademen van zuurstof …

Comments (7)Big Brother geen probleem voor Tweede Kamer

Gisteren was het debat over het de verstrekkendheid van het Electronisch Kind Dossier (EKD) met ter illustratie het schaamhaardebacel. Tot mijn verbazing en ontzetting wonden kabinet als oppositiepartijen zich echter absoluut niet op over het EKD maar vielen slechts massaal – met uitzondering van D’66 – over de VVD heen. Aanstichtster van ‘al het kwaad’ Ineke Dezentjé Hamming werd weggezet als ‘geobsedeerd door Rouvoet’ en iemand ‘die werkelijkheid naar eigen hand zet’.

Nog verbazingwekkender was de uitleg die werd gegeven. Zo beweert Rouvoet dat we allemaal nog wel herinneren hoe er genante momenten bij de schooldokter waren en nog belangrijker, dat de gegevens die in het EKD geregistreerd zullen worden niet anders zijn dan nu op papier reeds zijn opgenomen.

Nou herinner ik me de schooldokter ook nog wel, de duizendpuntenlijst (PDF) toch écht niet. Er werd destijds niet bekeken of mijn gegevens wel of niet naar de kerk (!!) mochten, wat het intelligentie- en opleidingsniveau van mijn ouders was en of we ‘risico’s’ liepen een probleem gezin te worden door langdurig werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid, roken in huis, scheiding of dat er wellicht open water in de buurt te vinden was. Voor mijn holvoeten was het niet belangrijk hoe hoog de criminaliteitscijfers van mijn woonplaats waren en mijn lengte of curve van de ruggegraat werd niet afgemeten aan aanwezigheid of gebrek van het sociale netwerk van mijn ouders, laat staan wélk sociaal netwerk het dan om ging. Nog belangrijker, werden die gegevens ook niet van nul tot negentien bewaard en al helemaal niet beschikbaar gesteld aan iedereen die ook maar met jeugd of zorg te maken had.

Echter, vooral verbazingwekkend is hoe de voltallige Tweede Kamer vergeten lijkt te zijn met wel doel het heeft ingestemd met dit EKD. Het is immers niet bedoeld om de medische gegevens van onze kinderen zo goed bij te houden, het is in het leven geroepen om probleemgezinnen in spé op te sporen en zo het ontstaan van moeilijke tot mishandelde jongeren te voorkomen. Met als schrikvoorbeeld het meisje van Nulde, om de weerbarstige mens over te halen vooral de fantasie van George Orwell te gaan leven.

Het zal de Kamer blijkbaar worst wezen. VVD en D’66 zijn getikt, de burger is reeds te laat met massaal protest en zo zitten we met het zoveelste monster opgescheept. Het enige wat nu rest is vooral antwoorden op vragen te weigeren en zo goed of kwaad als het zal gaan gebruik te maken van verschonings- en vernietingingsrecht.

En uw kinderen uitleggen hoe papa en mama lagen te slapen toen Big Brother werkelijkheid werd …

(Met dank aan Frans54 die mij van vele links en informatie voorzien heeft)

Comments (11)Big Brother is watching the little ones some more ..

Waren alle politieke partijen voorheen nog enthousiast over het Electronisch Kind Dossier (EKD), begint dat inmiddels rap om te slaan in verontwaardiging. Zo struikelt de VVD toch wel over het registreren van soorten schaamhaar bij pubers in de classificaties: ‘geen schaamhaar’, ‘lichte of donkere beharing’, of ‘gekrulde beharing’. Volgens Rouvoet belangrijk, want stel je toch eens voor dat een 16-jarige nog geen schaamhaar blijkt te hebben. Voor je het weet heb je een probleemgezin te pakken!

Wordt het spontaan opnieuw 1984

Comments (10)Sneeuwmaaien

Staat er werkelijk waar een gemeentewerker hier met een grasmaaiertje sneeuw en ijs te maaien?!?!

Comments (11)VVD wil WAO verder slopen

De VVD wil uitkeringsinstituut UWV opheffen. Volgens het liberale Tweede Kamerlid Stef Blok kunnen gemeenten de taken overnemen op het gebied van de WW en Wajong-uitkeringen voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn. Regelingen voor arbeidsongeschikten kunnen bij private verzekeraars ondergebracht.

Ach ja. Gemeenten hebben al lang en breed bewezen een zootje te maken van elke maatschappelijke regeling die zij in de schoot geworpen krijgen, de WAO is reeds behoorlijk afgebroken in de laatste herziening en commercialisering in de zorg plus een scala aan bezuinigingen heeft menig arbeidsongeschikte met een fikse koopkrachtachteruitgang maar zonder hulp of hulpmiddelen in de kou gezet. Dus is het wel weer tijd voor een stelselherziening om het restje ook maar af te breken nietwaar…

Frappant is overigens dat de parlementaire WAO regeling nog altijd onaangetast is. De parlementariër die wat mankeert wordt slechts eenmaal gekeurd en kan vervolgens een leven lang rekenen op 100% van het laatst verdiende salaris.

Comments (8)Leonardo 'Big Brother' Geluk

,,Wiet blijft drie dagen in je bloed, het beïnvloedt de leerprestaties. Wij accepteren niet dat leerlingen onder invloed naar school gaan.’’ 

En Big Brother kan niet vér genoeg gaan tegenwoordig, dus testen inmiddels vier Rotterdamse middelbare scholen hun leerlingen op drugs, waarvan een school zelfs stelselmatig álle leerlingen als delinquent in een afkickkliniek behandeld. Wethouder van onderwijs Leonardo Geluk kan zijn achternaam niet op, als het aan hem ligt is binnenkort elke leerling bij voorbaat verdacht van een doodzonde. Ongetwijfeld bij elkaar bedacht onder het genot van de vrijdagmiddelborrel…

Hoe lang zal de burger dit nog pikken eigenlijk?

Comments (11)Dure baan

Tegenwoordig moet iedereen koste wat het kost aan het werk. En het mag wat kosten duidelijk. Zo bleek vandaag dat bemiddeling om een werkeloze aan een baan te helpen, ruim een half miljoen kost. Dat zijn heel wat uitkeringen bij elkaar!

Of dat niet knullig genoeg klinkt, de kans op werk stijgt voor mannen met slechts drie procent. Bij vrouwen, jongeren en ouderen werkt een integratietraject zelfs nadelig, zij komen vaak minder snel aan een betaalde baan.

Ok, er zit natuurlijk iets meer werkverschaffing aan vast, de reintegratiedeskundige en alles wat er om heen hangt, verdienen ook aan deze gebakken lucht. Maar toch ..

Comments (13)'Swordstone geeft Engel Kaakslag'

‘Swordstone geeft Engel kaakslag’ kopt Robert Engel op Lucas Was Hier. En inderdaad is het verhaal zo weinig gezelig als de kop doet vermoeden:

Om met de deur in huis te vallen. € 1.920,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 23 mei 2008 tot aan de dag van algehele voldoening. Betaling van de proceskosten bestaande uit dagvaarding groot € 71,80, Vastrecht € 201,00 en salaris gemachtigde €1.1130,00. Om nog verder met de deur in huis te vallen. De vorderingen van Schuld en Swordstone inzake smadelijke uitlatingen en belediging worden doorverwezen naar de civiele rechter, zitting 17 december 2008. Bovendien vonnist de rechter een rectificatie inzake het plaatsen van een foto van Johan Cruijff die door Guus de Jong is gemaakt. Verder ..

Robert gaat in beroep, dat in elk geval. En er lijken ook aardig wat merkwaardigheden in het vonnis te zitten. Om te beginnen de manier waarop ‘schade’ is bepaald. Niet. Zonder enige onderbouwing wordt een honorarium plus verhoging billijk geacht, blijkbaar hoeft er nog geen schatting van geleden schade aan te pas te komen. Bovendien: “Over het niet vermelden van de naam van De Jong zegt de rechter dat hij mogelijkerwijs schade heeft geleden.” Mogelijkerwijs, en dat is goed voor 480 euro. Dat een van de twee foto’s onder citaatrecht gebruikt is, is zelfs helemaal uit het vonnis verdwenen.

En dan de rectificatie, wat is dat? De rechter zegt ‘foei, dat had u niet mogen doen’ dus of u zich even zelf aan een schandpaaltje wil nagelen? Zo gek hebben we het nog nooit gezien in een auteursrechtenzaak.

Komen we aan het laatste en in mijn ogen meest absurde punt: de proceskosten.  Want hoewel Robert Engel inzake de niet kloppende machtigingen inzake Swordstone en De Jong, de bewijsvoering en de foto in zijn recht stond en vond dat eisers te snel naar de rechtbank gingen, bleek dat de partijen te ver uit elkaar stonden zodat een rechterlijke uitspraak noodzakelijk was. Oftewel, dat hadden eisers niet moeten doen maar betaalt u toch de proceskosten inclusief honorarium van juridisch adviseur aan diezelfde eisers maar(?).

Enfin, zulk onderbouwing doet het rechtsgevoel geen goed meen ik ..

Comments (8)Page 1 of 3

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft