Dag Respect

“De film Fitna van Geert Wilders of het boek Mein Kampf van Adolf Hitler, zijn gebaseerd op eenzijdige denkbeelden. Gelukkig zijn er ook een heleboel boeken, musea en toneelvoorstellingen die juist respect tonen voor mensen die anders denken, anders geloven of er anders uitzien.”

Prima binnenkomer zo in het Lesboek van de Dag van Respect. Even Wilders en Hitler in een zin om de kinders daarna het wonder der respect bij te brengen. Respect voor vrijheid van meningsuiting hoort daar blijkbaar niet bij en respect voor andersdenkenden wordt per ongeluk meteen al discutabel. Directeur van de stichting Corinne Bierman probeert nog respectvol te reageren in de media. Ze spreekt over een “ongelukkige formulering” en “verontschuldigt zich tegenover mensen die zich door de formulering van de zin beledigd voelen.” Ja ja, we kunnen wel zien dat ze met het concept ‘respect’ in het achterhoofd zorgvuldig heeft gewerkt aan dit lesmateriaal.

Enfin, de uitgebroken politieke rel genereert wél meteen voldoende actueel lesmateriaal met betrekking tot het onderwerp en laat en passant zien dat ‘iedereen verdient respect’  moeilijker in stand te houden is dan je op het eerste gezicht zou denken …

Comments (10)Previous

Gezondheid in de aanbieding

Next

Barack Obama elected President

10 Comments

 1. desiree

  Ze weten zelf niet precies wat respect is, maar geven er een intuitieve invulling aan die ze niet kunnen onderbouwen met argumenten of in een conceptueel kader kunnen plaatsen.
  In de jaren zestig had je een enorme ontwikkeling in de maatschappij.
  Toen werd er enorm afgezet tegen de dominerende partij in de maatschappij (zowel stand, functie als titel) men wees dominerende hierarchien af, maar inpassant in de jaren zestig werden ook functionele hierarchien afgewezen.
  Veel mensen doen dit nog steeds omdat het in onze cultuur nog gewoon is dit te doen.
  En daar zit een aspect in wat mis gaat in de discussie ‘respect’ en onderwerpen als vrijheid van meningsuiting, gelijkheid en andersdenkenden.
  Men had het boek zorgvuldiger kunnen schrijven door perspectieven te plaatsen in een hierarchie. Deze kun je onderbouwen met gegevens en voorbeelden van onderzoek die tot conclusies van onderverdeling hierarchien zijn gekomen en dat hier zienswijze/perspectieven uit voort komen.
  Dan blijken er niet alleen functionele hierarchien te zijn maar bijvoorbeeld ook hierarchien hoe men perspectieven/wereldbeeld ziet aan de hand van diens ontwikkelings niveau.
  ‘Wij Hollanders’ houden er niet van om iets in hokjes te plaatsen of geplaatst te worden, maar ook dat is een perspectief/wereldbeeld, mijn inziens beperkt, men hoeft namelijk niet af te wijzen dat er hierarchien van denken, perspectief en wereldbeeld bestaan, alleen maar zoeken naar goede literatuur en het waarom dat we dit afwijzen…
  Goed werk is het integrale werk van Ken Wilber en Don Beck met zijn Spiral Dynamics die dit al grotendeels doen.
  Het is niet eenvoudig om mensen te respecteren als je weet en voelt dat ze veel mensen afwijzen om een aantal redenen die ons volstrekt onreeel lijken.
  Het gaat er dan om dat men onderscheid maakt tussen de mens als individu/persoon en diens persoonlijke denkwijze en ideeen.
  Een voorbeeld: een rascist is hopelijk ooit in staat om op een dag zijn angst voor andere mensen te overstijgen en te ervaren dat ze hoe dan ook allebei een mens zijn en dat wat de ander ‘kleurt’ te maken heeft met cultuur, religie, uiterlijkheden en gewoontes enz.
  Het respect wat we moeten hebben als we zelf deze angst niet hebben is dat we respecteren dat de ander angst ervaart, ontkennen heeft geen zin, voor die rascist is die angst helaas heel echt.
  Het is aan mensen de taak die geen angst op dit gebied hebben aan die mensen te laten zien dat die angst niet nodig is, en niet de taak om te vertellen dat mensen die angst hebben vreselijk fout zijn, dat getuigt namelijk niet van respect…

 2. christinA eijkhout

  Elders heb ik al gezegd wat mijn mening is en waarom ik geen problemen met het voorbeeld heb,juist geen problemen.
  Zowel fitna als mk tonen geen “respect”whatever this may be, voor andere mensen.
  De redenen en mate zijn dan irrelevant.
  Jammer dat de boel va een “inlegvel” zogenaamd geregeld is.

 3. @Desiree: maar is het niet irreëel te denken dat iedereen altijd respect verdient? Waarom zou dat altijd zo moeten zijn eigenlijk ..

  @christinA: het is hoe je zelf tegen het concept respect aankijkt denk ik. Ik ga er niet vanuit dat je ten alle tijden alles moet respecteren en dan is genoemde zin eigenlijk weinig problematisch. Maar wil je kinderen leren altijd respect te tonen, dan is het een verdomd ongelukkige zin.

 4. christinA eijkhout

  maar wil je kinderen leren altijd respect te tonen,

  Dus eigenlijk staat daar: wil je de hypocrisie stimuleren.

  Het leven bestaat niet uit respect. Je kunt bijvoorbeeld kinderen niet leren respect te tonen aan mensen die respectloze dingen doen.
  Dan stimuleer je hypocriet denken,.

 5. desiree

  @Cin, goede vraag. Als Wilders voor me in het water verzuipt zou ik hem toch als mens los van zijn ideeen gaan redden, als Hitler voor me in het water verzuipt zou ik toch eerst heel goed moeten nadenken of ik dat zou willen doen als ik zou weten wat hij van plan is in de tweede wereldoorlog…
  Of het irreeel is dat iedereen respect zou moeten krijgen, denk ik niet, als eerste uitgangspunt is het hebben van respect in ieder geval wel zo fatsoenlijk.
  Als we dat verwachten voor onszelf zal je dat in beginsel ook voor de ander moeten hebben of in ieder geval tonen.
  Wat daaruit uiteindelijk weer voortkomt is de vraag of het mogelijk is dat er respect kan blijven bestaan, en wanneer het verloren is moet het ook mogelijk zijn om weer opnieuw respect te gaan verdienen.

 6. Waarom moet een mens altijd respect tonen? Ik heb dat niet voor de Marokkaan die op de straathoek daar om vraagt, ik heb dat niet voor zich Willem Jansen noemende idioten, ik heb dat niet voor Ajax, ik heb dat niet voor Rouvoet en zijn plannen en zo kan ik nog wel even doorgaan. Zo zullen er ook veel mensen zijn die geen respect voor mij hebben. Jammer, maar zo is het leven.

 7. Ik kan iemands andere mening respecteren zonder er respect voor te hebben. En ik denk dat waar over respect gesproken wordt vaak eigenlijk respecteren wordt bedoeld.

 8. @christinA: dat is inderdaad wat ik uit dat soort dagen en lesboeken meen te halen. Dat men hypocrisie stimuleert of een irreeel doel stelt. Dat makat de ongelukkige zin dan ook meteen duidelijk, het is onmogelijk respect voor alles en iedereen te hebben.

  @Desiree: iemand uit het water vissen is misschien respect voor het leven hebben, niet zozeer respect voor die persoon in kwestie. En waarom zou het onfatsoenlijk zijn geen respect te hebben voor iemand of diens ideeën? Je kan heel fatsoenlijk mededelen dat je ergens geen respect voor hebt.

  @Robert: mijn idee.

  @frans: en zelfs dat hoeft niet altijd het geval te zijn, een mens hoeft niet alles te respecteren en ken denk ik niemand die dat doet.

 9. Meneer Dick

  Veel mensen weten niet dat het Nederlandse woord respect twee betekenissen heeft. Er is een groot verschil tussen de twee betekenissen.
  1. Zoals de leraar door leerlingen, de rechter in de rechtbank, de badmeester in het zwembad gerespecteerd hoort te worden. Er is in bepaalde situaties een gezagsverhouding. de gerespecteerde is superieur.
  2. Men hoort o.a. vrouwen, homosexuelen en de natuur te respecteren. De gerespecteerde moet hier ook weer niet menen, dat hij net als bijvoorbeeld een rechter boven degene, die respecteert, verheven staat.

  Nieuwe medeburgers, die de taal nog niet goed begrijpen, vragen naar de betekenis van het woord respect. Zij horen steeds dit woord als de ene groep autochtonen, die zich correcter voelt, de andere groep autochtonen vermanend toespreekt. Nieuwe burgers zijn vervolgens stomverbaasd, omdat zij abusievelijk veronderstellen, dat autochtonen zelf roepen, dat mensen met een niet-westerse cultuur en religie gerespecteerd behoren te worden in betekenis 1. Een misverstand is ontstaan. Het gevolg is, dat allochtonen het overnemen en meteen klagen over gebrek aan respect en zelfs over discriminatie als zij bijvoorbeeld in een winkel niet snel genoeg worden geholpen. Terwijl de eerste generatie zich nog rustig en bescheiden gedroeg, is bij de volgende generaties hoogmoed en arrogantie ontstaan.

  Als ik beschuldigd wordt van gebrek aan respect, omdat ik iemand even niet vriendelijk genoeg aankijk, is mijn repliek het volgende. Ik heb wel degelijk respect voor vrouwen, moslims, varkens, marokkanen, honden, turken en homo’s. Wie heeft eigenlijk lesboeken in respect nodig? Nederland is misschien wel het meest tolerante land. Ik heb zojuist in de krant gelezen: gemeente in turkije gaf opdracht om een gewonde, aangereden hond met vuilniswagen af te voeren naar vuilnisbelt.

 10. Geloof daar niet al te erg in, dat allochtonen abusievelijk zich arrogant of verheven gaan voelen. Denk dat een groep allochtonen als autochtonen zich nogal debiel gedraagd en dat is dat. Maar om nu respect in een lesboek te duwen als een begrip wat altijd en eeuwig moet zijn, raakt in mijn ogen net zo goed kant nog wal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft