Gemeente heeft geen clue

Vandaag kwam naar buiten dat gemeenten veelal geen clue hebben hoe burgers hun dienstverlening gebruiken, laat staan of de dienstverlening wel enige nut of toegevoegde waarde heeft. Eigenaardig genoeg heerst tegelijkertijd de gedachte dat deze hulpverlening prima in orde zal zijn en de burger niets anders nodig heeft. Zo wordt bijvoorbeeld aangenomen dat elk stukje informatie wel online te vinden is. Dat is niet zo, maar ja als het geen zak interesseert is het makkelijk ‘goed’ funtioneren nietwaar.

Grizelig genoeg eindigde het artikel met:

Vanaf 2015 moeten de gemeenten zelfs het voorportaal van de landelijke en provinciale overheid vormen. De burger moet dan met al zijn vragen bij de gemeente kunnen aankloppen.

Dat voorspelt weinig goeds. De Haagse politiek is nu al zo onbereikbaar, de provinciale politiek staat zo mogelijk nog verder weg. Hoe moet dat verlopen als we er nog een stelletje nitwits tussen gaan plaatsen die nu al niet weten waar ze mee bezig zijn?

Comments (11)Previous

Leerplicht 2.0?

Next

Macht van de zorgverzekeraar

11 Comments

 1. En als ze dan al eens een onderzoek doen naar de wensen en ervaringen van de burger (hun klanten) gebeurd dat op zo’n manier dat het resultaat wel positief móet zijn. Zo houden ze hier al een aantal jaren een onderzoek naar de tevredenheid van de klanten van het WMO- loket. Die blijken zeer tevreden te zijn. Niet zo vreemd: het onderzoek vind plaats onder degenen die een voorziening gekregen hebben, wie ze niet heeft kunnen vinden of niets kreeg maakt geen deel uit van de groep die onderzocht wordt.

 2. renald

  Een mooie weergave van gebrek aan eigen competenties die ze aan ‘burgers’ en dergelijke van harte en bij voorkeur wettelijk voorschrijven.

  Uit eerste hand heb ik vernomen dat financiële rapportages, waarvan ondernemers geacht worden te leveren voor datum X, bij lokale overheden met het grootste gemak een jaartje achterlopen. Dan nog maar te zwijgen over de alles behalve compleetheid.

  In Almere wordt politiek ernstig geknutseld aan het imago. City marketeers (externen) mogen het een en ander uitwerken. Dan gaan gemeentemedewerkers daarover oordelen: medewerkers die hebben meegewerkt aan het resultaat tot dusver. Probeer het dan nog maar eens anders en goed te doen.

  Er zijn in Nederland tientallen politieke mastubatie projecten waar de politiek direct betrokkenen op basis van prestige en hun eigen dunk enorm op geilen. Ze worden eenvoudig vervreemd van ‘burgers’ op grond van lange termijn visie. Hoe komt het dat deze visies op het eind meestal een factor 2 meer hebben gekost dan de visie bij aanvang? Burgers vragen zich met enige regelmaat af wat het nut danwel de toegevoegde waarde van dergelijke projecten voor de lokale gemeenschap zijn, maar vinden enkel politieke dovemansoren gevuld met de lange visie wattenstaafjes.

  Nu.nl presenteert een onderdeel van de enorme kloof die er bestaat tussen politiek/ambtenaren en kennis van de maatschappij waarbinnen ze leven. Als je als moet afvragen wat toegevoegde waarde is van de eigen dienstverlening, en je geen idee hebt wat het tot dusver eigen was en hoe je dat moet realiseren, het eenvoudiger is het volgende initiatief te nemen omdat het altijd zo gedaan wordt en werd, realiseer men eens te meer de beeldvorming van onnodige verkwisting. Les 1 is dan toch luisteren, en dan bedoel ik echt luisteren.

  Moeilijkheid is dat er wel degelijk mensen zijn aan de andere kant van de kloof, alleen die hebben inmiddels hun stembanden verknald of moeten boven menselijke capaciteiten hebben om zich verstaanbaar te kunnen maken
  a) vanwege de enorme afstand en
  b) het enorme politieke kakkelfestijn.
  Minimaal twee elementen die snelle verandering door werkelijk begrijpen ernstig in de weg staan.

 3. @Frans: ook dat is een veelgebruikte tactiek geloof ik, om tevredenheid hoog te houden. Kwam er ook achter dat je hier uit moet kijken dat een klacht indienen ook behandeld wordt als een klacht indienen en niet bestempeld wordt als ‘opmerking’ waar niemand iets mee hoeft te doen.

  @renald: amen

  Over de afhandeling van financieen, hoorde onlangs Balkenende opperen dat het voor de economische crisis een goed idee zou zijn om als overheeid op tijd te gaan betalen in plaats van maanden voorbij de uiterste betaaldatum. Dan sta je je toch plaatsvervangend te schamen gewoon!

 4. De betalingstermijnen die de overheid aanhoud zullen nog wel precies zo beroerd zijn als toen ik nog werkte. Normaal was betaling binnen dertig dagen, door het rijk en andere overheden werd sowieso aangenomen dat dit voor hen niet goldt en je werd dus geacht 60 dagen aan te houden. En zelfs die wisten ze vaker niet dan wel te halen, 90+ dagen was beslist geen uitzondering.

 5. Belachelijk! De burger wordt geacht zich aan elke termijn denkbaar te houden maar andersom gaat een ieder maar zitten wachten op zijn/haar geld. Er moeten toch ambtenaren zijn die hier zelf ook over struikelen?

 6. De meesten niet, die zetten als het hun een keer uitkomt een paraafje of stempel op de factuur of het bestelformulier en sturen het door naar de volgende die een paraaf of stempel moet zetten. De enige die zich er misschien nog wel eens druk over maakt is degene die uiteindelijk de betaling moet verrichten en terwijl hij op die factuur zit te wachten al die telefoontjes krijgt van bedrijven die willen weten waar hun geld blijft. Maar zelfs dat betwijfel ik. Het systeem regeert (of het werkt maakt daarbij niet zo veel uit)

 7. Verschrikkelijk. Het geeft wel de desinteresse aan denk ik, die in Nederland lijkt te heersen. Wat is er gebeurd met goed willen functioneren en je bekommeren om anderen (die op het geld zitten te wachten bv). Net als die diensverlening, als je geen benul hebt of de dienstverlening de juiste is, of mensen er gebruik van maken en of mensen er iets aan hebben, dan ben je toch totaal niet geinteresseerd in je eigen bezigheden of in de burger.

 8. Er is nog veel te doen. We moeten ons alleen realiseren dat “ambtenaren” gewoon mensen zijn zoals jij en ik. Het is geen apart soort. Het zijn werknemers die hun opdrachten krijgen van hogerhand en daar zit hem de kneep.

 9. @Cornette: als je het mij vraagt zit daar de kneep helemaal niet. De kneep zit hem er volgens mij meer in dat er veel te veel mensen zijn die denken dat het hun tijd wel zal duren. Inderdaad, dat gaat niet alleen op voor ambtenaren maar gewoon mensen in het algemeen. Het is toch niet te geloven waar je tegenwoordig tegen aan loopt, van hepldesks tot politiek en alles er tussen in.

 10. renald

  @Cinner: om dan nog maar te zwijgen over de termijnen die men hanteert als betaling een politiek twistpunt wordt. Dan kunnen ook relatief kleine bedragen zich terstond vermengen met allerlei politieke principes en persoonlijke voorkeuren, overlegje hier, uitgesteld beslingkje daar, ambtelijk molentje in en lekker lang wachten op je centjes…als je ze ooit nog krijgt.

 11. patchwork

  🙂 Je leert ermee omgaan, hoor! Om je geld op tijd te krijgen, moet je je even verplaatsen in hen. Inderdaad- allerlei bureaus moet zo´n factuur langs, ivm de door de burger gewenste ´transparantie´ moet het allemaal wel kloppen, anders zijn ze zo weer een geldverslindende onderzoekscommissieperiode verder. Dus presenteer je 2 opties: 1 aanbetaling waarbij je pas aan de klus begint als dat geld binnen is, 1 tussenbetaling waarbij je pas levert als je die binnen hebt en dan de eindbetaling- dat zijn dus 3 facturen en trage levering- òf 1 aanbetaling en 1 afrekening maar- ondertekend-binnen 30 dagen betaald. Kiezen ze natuurlijk de optie van maar 2 facturen – en als je bij de 2e ook nog een copietje voegt van de 1ste zodat de boekhouder meteen ziet waar het bij hoort, kunnen ze je wel zoenen en heb je binnen een week je geld. Is mijn ervaring.
  En renald- ondernemers mogen ook hun cijfers later inleveren hoor! Zeker als ze het via een officiële boekhouder laten doen.Die kan het namelijk wel eens te druk hebben om alles op tijd af te krijgen met al die late schoenendoosaanleveringen van de ondernemers en men wil die boekhouders het brood niet uit de mond stoten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft