Maatschappelijk verantwoorde post

“Zo hebben we vast personeel in dienst, we hebben de infrastructuur, we zijn goedkoper dan landelijke postbedrijven en rekenen op de bereidheid van bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.” Verder …

Aldus de VWS – uitvoerder van de wet sociale werkvoorziening – die staan te dansen op de tafel. Want terwijl TNT medewerkers een deel salaris in gaan leveren om uberhaupt een baan te houden, kan de sociale werkvoorziening geheel gesubsidieerd op belastinggeld de TNT-post kapot concurreren. Inderdaad, zulk overheidsmisbruik en concurrentievervalsing verwacht je toch eerder in een bananenrepubliek dan een westerse maatschappij. 

Uiteindelijk is niet alleen de postbode de dupe, ook de burger moet nog maar zien wat er terecht komt van de post. Eerder werd in deze regio al besloten de sociale werkvoorziening in te zetten, onder het mom dat arbeidsgehandicapten best ‘normaal’ werk kunnen doen. Dus verloor de vaste werknemer zijn baan en werd de mens die voorheen bezigheidstherapie kreeg plots postbode. En omdat post bezorgen toch wat anders is dan bezig gehouden worden, raken pakketten dan ook verkeerd bezorgd of worden gewoon op de gang gezet, verdwijnen brieven in het grote niets en is de term ‘aangetekend’ geen drol meer waard. Je moet ook niet raar opkijken als de postbode voor je ogen in een snotterende paniek stort omdat jij net niet zegt wat hij in zijn hoofd geprent heeft.

Ja ja, heel maatschappelijk verantwoord allemaal ..

Comments (15)Previous

Rydell

Next

'Oorlog' om vaccinatie baarmoederhalskanker

15 Comments

 1. Maak mij ook zorgen over TNT en dus vroeg ik aan Piet Klaver, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, hoeveel geld het management inlevert: http://vragen.blogspot.com/2009/03/tnt.html

 2. ton

  Dan kun je je in elk geval bezorgd maken over de post.

 3. Ik denk dat post op termijn grotendeels pakketpost wordt. Dat is een kwestie van voldoende techniek om informatie, verstuurd via Internet, voldoende betrouwbaar te kunnen beveiligen.
  Post is op afzienbare termijn geen communicatiemiddel meer.
  Op het moment dat dat een feit is, heeft de bezorging geen concurrentie meer van electronica, en is het een typisch lokale aangelegendheid geworden. Maar zijn er ook minder bezorgers nodig.

 4. Die lokale aangelegenheid: ik bedoel dat je dan ook geen concurrentie kunt hebben van lage-lonen landen, zoals met veel ander uitvoerend werk wel. Dat bezorgen zal toch echt hier moeten gebeuren.

 5. pjotr

  Het is mij nog steeds een raadsel hoe geleerde mensen (kabinet, kamerleden) kunnen beweren dat door de concurrentie de post goedkoper wordt. Vroeger was er één postbode, die alle brieven en kleine pakje rondbracht in mijn straat. Nu is er een postbode van TNT, een postbode van Sandd en een postbode van Selektmail en verder enkele aparte bezorgdiensten met kleine “milieuvriendelijke” bestelwagentjes, die op allerlei tijden allerlei post en pakjes rondbrengen.
  Zelfs in communistische heilstaten hadden ze het niet beter kunnen bedenken. Eerste gevolg: Het wordt zo steeds inefficienter en dus duurder.
  Tweede gevolg: Postbodes krijgen steeds minder betaald, dus steeds meer tijdelijke en uitzendkrachten. Verder gevolg: Er raakt steeds meer zoek en de post wordt steeds slordiger in of naast de bus gedaan. Ander gevolg: Als ontvanger weet je niet meer hoe je een verkeerd poststuk terug moet sturen.
  Leve de marktwerking.

 6. @Terrebel: zag het, ben benieuwd of je antwoorden krijgt. Met name op de vraag of het management ook vijftien procent inlevert voor baangarantie.

  Vraag me af hoe lang de baangarantie in stand blijft, zodra de concurrentie heviger word.

  @ton: ik doe mijn best om me maar weer ook druk te maken om voor mij onbenulligere dingen. Houdt enigzins zinnigheid in mijn hoofd. Toch, ook geen behoefte me telkens druk te maken om de post. Er zijn ook wat emotioneel gevoelige brieven verdwenen.

  @Laurent: wellicht dat papieren post zal verdwijnen, ik weet het niet. heb het idee dat er nog altijd erg veel papier misbruikt wordt. Maar kan niet helemaal volgen wat je bedoelt met ‘lokale aangelegenheid’. De postbedrijven verdwijnen nu toch ook niet naar lage lonen landen. Ze gebruiken gewoon de sociale werkplaats als goedkoop alternatief.

  @pjotr: het is me sowieso een raadsel hoe het in zijn werk gaat, al die bedrijven die strijden om dezelfde brief. Is dat een regioverdeling zoals kabelmaatschappijen vooralsnog te werk gingen?

  En idd. Kan me ook voorstellen dat de vaste medewerker er met de pet naar gaat gooien. Een teruggang van vijftien procent voor een toch al niet zo’n geweldig verdienend beroep .. daar wordt je vast niet werklustig van.

 7. Laurent

  @Cinner: ik bedoelde dat als je valse concurrentie als sociale werkplaatsen buiten beschouwing laat, het bezorgen van pakketten altijd iets zal blijven dat door mensen hier gedaan zal moeten worden voor een enigszins redelijk salaris omdat je het door niemand anders kan laten doen.
  Maar die sociale werkplaatsen zijn wel valse concurrentie inderdaad.

 8. Alsof we nog niet voldoende slechte ervaringen hadden met marktwerking.
  We leren het ook nooit.

 9. Zul je zien dat als de sociale werkplaatsen een leuk pakketjes aan “gaten in de markt hebben opgebouwd, de hele sociale werkvoorziening ook geprivatiseerd gaan worden.

 10. HKH

  Zo wel het CDA dat we ons huis weer gaan delen met de gehele familie: heel verantwoord!

 11. jsmn

  niet om het een of ander, maar de sociale werkvoorziening is geen bezigheidstherapie. nooit geweest ook. de sociale werkvoorziening levert al jaren prima diensten. ik heb zelf erg goede ervaringen met een drukkerij. de mensen die er werken, kunnen misschien een stapje minder hard lopen, letterlijk of figuurlijk. dat wil nog niet zeggen dat ze niet functioneren.

 12. @Cornette: nee, fouten in het verleden zijn geen garantie voor welk leermoment ook geloof ik.

  @Peter: dat gevoel heb ik nu wel al eens. Enkele jaren terug werden mensen waar het voor bestemd was en die zich heel goed thuis voelden in de sociale werkvoorziening, weggezet om er mensen uit de bijstand te gaan plaatsen f ontslagen van vaste werknemers mee op te vangen. Toen kwamen al snel de veranderingen en bussiness plannen.

  @HKH: moeilijk onderwerp, in nederland staan we soms wel erg ver van familie af denk ik wel eens hoewel het geen reden is om problemen in de zorg ermee te ondervangen of onmogelijke situaties te creeren.

  @jsmn: ik moet toegeven dat het erg denigrerend klinkt: bezigheidstherapie. Terwijl ik absoluut niets tegen een sociaal werkplaats heb overigens. Maar flink wat jaren terug waren er verschillende soorten werkvoorzieningen en afhankelijk van de handicap, zat er meer of mindere mate van dagregulering in zo’n werkplaats. Inmiddels is er voor de zwaar gehandicapte niet veel meer en wordt de sociale werkvoorziening – in elk geval in deze regio – behoorlijk misbruikt. Bijvoorbeeld om mensen in de bijstand werk te levere, een heel ander doel dan waar de sociale werkvoorziening (met nadruk op sociale) voor bedoeld is.

  Wil het nog steeds niet zeggen dat deze mensen nergens op functioneren. Maar óók niet dat ze voor elke functie geschikt zijn. De eerste keer dat ik hier een pakketje voor de buurman weigerde (omdat die buurman regelmatig tegen mijn boxdeur aanpist en veel overlast geeft), stond ik plotseling tegenover een postbode die volledig in paniek raakte. Hij had namelijk geleerd ‘iemand niet thuis, afgeven bij buren’ en wist simpelweg niet wat hij moest doen bij een weigering. Ik ben een kwartier bezig geweest te proberen hem gerust te stellen. Dat het niet erg was om het pakje mee terug te nemen en dat de buurman het dan later op kon halen bij het postkantoor. Uiteindelijk vertrok hij dan toch maar, behoorlijk van slag. Op dat moment funcioneert dat dus geheel niet.

  Buiten dat, is het voor ons knap vervelend om brieven nooit te krijgen of te merken dat een pakketje is afgeleverd alleen niemand weet waar.

 13. renald

  Ik stel voor dat marktwerking ook wordt geintroduceerd op werkvoorziening. Het heeft tot dusver vele positieve effecten gehad in andere sectoren. Zo is de gezondheidssector veel efficienter geworden. Ook sociale werkvoorziening kan efficienter, immers de beschikbare middelen worden hoofdzakelijk beschikbaar gesteld voor het primaire proces. Honderden mensen zijn succesvol aan een positie geholpen die nagenoeg 100% te vergelijken is met een reguliere baan. Voor veel van hen betekent het eindelijk een hoger inkomen en een volwaardige positie in de maatschappij. Een goed voorbeeld van nuttige besteding van subsidie voorzieningen. Ook het management in deze sector verdient een pluim als het gaat om het afleggen van rekenschap, de meeste van hen verdienen ver beneden de maat in vergelijking met posities in het commerciele bedrijfsleven. Uiteraard is het vervelend dat TNT als bijna monopolist een concurrent ziet in de sociale werkvoorziening.

 14. @renald: Die mensen waar we het hier over hebben, worden helemaal niet aan een positie geholpen die ook maar neigt naar een reguliere baan. Zij moeten regulier werk doen en blijven zo voor eeuwig in de sociale werkvoorziening zitten. Ook de betaling blijft horende bij de werkvooziening, niets reguliers aan.

  En wat heb je aan een efficiente organisatie als dat betekent dat de sector volkomen naar de maan geholpen wordt? In de zorg werken ze efficienter, maar van de kwaliteit is bedroevend weinig over en zowel werknemer als patient raken er steeds ongelukkiger mee.

 15. @Renald: “nagenoeg 100% vergelijkbaar met een reguliere baan”: het doel van de sociale werkvoorziening was nu juist mensen die niet in staat waren om een reguliere baan uit te voeren en vol te houden aan nuttige ontplooiing te helpen. Die mensen kunnen een reguliere baan nog steeds niet aan dus wat denk je dat er van het helpen van die mensen tegenwoordig nog terecht komt?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

 

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft