Beneficiair aanvaarden: haken en ogen

Maar hoe moet het dan met de lopende kosten van het appartement zoals hypotheeklasten of servicekosten vroegen we de notaris eind januari. “Daarvoor doe je beneficiair aanvaarden he” zei hij met een glimlach over zoveel dommigheid van onze kant. “Die rekeningen worden op halt gezet tot de nalatenschap is afgewikkeld.”

Helaas, zo dom waren we niet blijkt nu. Want dat op halt zetten van lopende rekeningen tot de nalatenschap is afgehandeld, gaat puur bij de gratie van de facturerende organisatie. Wil deze organisatie meteen al geld zien dan is de erfgenaam – beneficiaire aanvaarding of niet – gewoon verantwoordelijk. Omdat het kosten zijn ‘die de erfenis in stand houden’.

Persoonlijk vind ik dat een volslagen bezopen regeling. Het betekent plat gezegd dat je alsnog failliet kan gaan. Niet aan de nalatenschap zelf maar aan de kosten bij de afwikkeling ervan. Het nut van beneficiaire aanvaarding ontgaat me dan ook in deze gevallen. Ok, sec krijg je geen schulden geërft, je maakt alleen verplicht nieuwe.

Nog erger vind ik het dat deze informatie werkelijk nergens te vinden is. Elke site die informatie geeft over ‘beneficiair aanvaarden’ of  ‘aanvaarden onder boedelbeschrijving’ vertelt slechts optimistisch dat je nooit opgezadeld kan raken met schulden als je voor deze methode van erfen kiest. Sommige sites stellen zelfs dat het afwikkelen ‘hooguit een lichte belasting vormt voor de nabestaande’.

Nou, deze nabestaande ervaart het niet bepaald als lichte belasting maar als allesverslindende stress die mijn oren uit spuit. Het appartement van mijn vader komt binnenkort te koop en dan is het maar te hopen dat ik schuldeisers van lopende kosten ondertussen van mijn rug af weet te houden. Gaat het te lang duren voor de boel is verkocht, zou de bank zelfs kunnen besluiten om het appartement terug te nemen voor executieverkoop en blijf ik achter met de schulden die deze maanden ontstaan.

Het lijkt overigens een typisch nederlands denken te zijn: de erfgenaam als hebberig mens die vanzelfsprekend het onderste uit de kan wil. Zo mag je geen stap verzetten voor de verklaring voor beneficiaire aanvaarding door de rechter is toegekend. Onder het mom dat elk afzeggen van zelfs maar de tv-gids een teken is dat je als erfgenaam probeert de erfenis zo groot mogelijk te houden. Het resultaat is het omgekeerde: op het moment dat de verklaring op de mat ligt, wordt deze bedolven onder facturen waarvan de meeste niet meer ongedaan gemaakt kunnen en betaald moeten. Hetzelfde laken het pak wat betreft de lopende kosten.  En ik moet zeggen, bedrijven gedragen zich er ook naar. Zodra de afwikkeling van de nalatenschap ter sprake komt, wil iedereen gisteren geld zien. En wordt simpel vergeten dat er ook nog verdriet bestaat om een overledene.

Ook belangrijk om aan te denken in geval van beneficiaire aanvaarding, is de erfbelasting. De erfbelasting wordt namelijk berekent over de waarde van de nalatenschap op de dag van overlijden. Dat betekent dat als in het gunstige geval blijkt dat de nalatenschap een positief saldo heeft maar gedurende de afhandeling kosten zijn gemaakt, het zou kunnen voorkomen dat er na afhandeling/vereffening van de nalatenschap minder overblijft dan aan erfbelasting betaalt dient te worden! Iets om rekening mee te houden.

Comments (23)Previous

Lost u even de problemen van Balkenende op?

Next

Definitief

23 Comments

 1. desiree

  Met dit probleem werd ik ook geconfronteerd met betrekking tot mijn vader.
  Alleen mijn stiefzus wilde samen met half broers en zussen de volledige erfenis aangaan en mijn broer en ik beneficiar.
  Maar zij probeerde eerst ons ook volledig mee te laten doen.
  Dus voor ons was beneficiar wel de oplossing in dit geval.
  Vooral ook omdat mijn stief moeder een jaar eerder overleden was dan mijn vader kregen zij eerst het erdeel van hun moeder, en wat er over bleef konden broer en ik krijgen. Maar er was niets over omdat mijn vader in dat jaar een boot kocht via opgenomen hypotheek en na overlijden ineens snel verkocht moest worden ivm die door blijven lopende kosten, en na alles wat er gebeurd was mbt situatie overlijden van mijn vader, heb ik gedacht dat als ze de lusten wil hebben ze ook de lasten kon krijgen…
  Ik hoop echt dat je het apartement snel verkocht krijgt, dat zou heel veel schelen, los van kosten, de enorme stress die het allemaal meebrengt.
  Is er geen kans om met bank te praten voor financiele ondersteuning ivm pand waarde, hypotheek verstrekking tijdelijk, of zijn dan sores helemaal niet meer te overzien?
  In dit ‘land van financiele situatie na erven’ is duidelijk nog een hoop grond te ontginnen.
  Naast alle rouw van het verlies geloof ik dat dit nog eens voor 80% het lijden extreem vergroot dan nodig zou hoeven zijn.
  Volhouden Cin, hoe kan ik je niet vertellen, kan alleen maar ‘luisteren’, maar alsjeblieft volhouden! 😡 @};-

 2. Die doorlopende kosten van b.v. het appartement vallen wel onder de zg boedelkosten en op het moment dat er geld is ben jij de eerste die die kosten terug krijgt, voor alle andere schuldeisers, je mag die kosten normaal gesproken ook verrekenen met wat er al aan middelen is of binnenkomt (sluit evt kort met rechtbank of het direct onttrekken van de boedelkosten aan de aanwezige middelen accoord is)

  Wat de bank betreft kan een goed gesprek misschien oplossing bieden: als de waarde van de woning duidelijk hoger is dan de er nog op rustende hypotheek is er vaak wel een regeling te treffen dat de lopende rente bij de schuld gevoegd wordt zodat jij niet direct geld op hoeft te hoesten. In tegenstelling tot wat veel mensen denken zit een bank echt niet te wachten op verkoop bij executie: daar zit ook voor hen een behoorlijk risico in, zeker bij de huidige markt. Gezien de verzekering waarover je het eerder had moet volgens mij de ruimte daarvoor zeker aanwezig zijn. Let wel: zo’n regeling is geen recht maar “service” van de bank, maar nee heb je, ja kun je krijgen.

 3. Dat “niets doen wat zelfs maar de schijn kan wekken dat je de erfenis hebt aanvaardt” is inderdaad een probleem waar veel mensen mee te maken krijgen (ik had het voordeel dat ik ook bij testament tot executeur was benoemd, daardoor kon ik door mij steeds nadrukkelijk als “executeur van de nalatenschap van …” te melden mij iets meer veroorloven mbt tot opzeggingen e.d. – dingen als ontruimen van de woning of te gelde maken van goederen blijft echter een ander verhaal waar ik ook mee moest wachten tot de ben. aanvaarding rond was. Gelukkig ging dat toen in Amsterdam heel vlot en was het in anderhalve week geregeld.

 4. Opa-Buiswater

  Ik ben in civiel recht een nitwit, maar misschien is het handig om wbt de lopende hypotheekkosten even na te vragen bij de belastingdienst?
  😉

 5. @desiree: er zit gewoon een hypotheek op het huis, die vormt juist een deel van de lopende kosten waar ik zelf verantwoordelijk voor blijk. Er valt voor mij verder niets te doen, ik heb feitelijk niet geërft tot de nalatenschap is afgewikkeld en ik vereffend heb. Het betekent ook dat als er niet voldoende geld uit het huis komt, ik met restschulden blijf zitten door de lopende kosten die niet in de erfenis horen blijkbaar. Dus het blijft gewoon stress en dat is het dan.

  @Frans: ik heb juist begrepen dat de lopende kosten, kosten zijn die horen tot ‘kosten die de erfenis in stand houden’ en daarom ongeacht wat voor mij zijn. Dus dat ik die niet alvast mag betalen met inkomsten van de erfenis van bv verkoop van de inboedel. Buiten dat staat de ervenrekening rood omdat de bank vier maanden te laat heeft geblokkeerd dus alles wat binnenkomt verdwijnt in de roodstand.

  Met de bank ben ik al eerder in gesprek gegaan en ze zijn nu aan het bepalen of de kosten op halt kunnen. Waarschijnlijk gaan ze daar de eerste maanden nog mee akkoord omdat er een flinke overwaarde is nog. Maar die slinkt natuurlijk naarmate de rente van de aflossingsvrije hypotheek niet betaald wordt. Verder gaat het om lokale belastingen, waterschap, vastgoedkosten van de energierekening en waterrekening (kan die niet laten afsluiten, dan bevriezen straks de leidingen) en de servicekosten van de vereniging voor eigenaren. Die laatste wil vooralsnog niets op halt zetten maar willen gewoon 100 euro per maand zien.

  Verder is het zo dat de erfgenaam als allerlaatste ‘betaald’ wordt. Dus elke schuldeiser heeft voorrang op mij. En het zijn geen kosten die op de boedellijst mogen voorkomen, ze zijn niet van voor het overlijden. Kortom als het appartement te lang te koop staat of als d ebank een ander besluit neemt verderop in tijd, dan geraak ik simpelweg flink in de financiele problemen hierdoor.

  Daarnaast ging het regelen van de beneficiaire anavaarding al waardeloos, er is een kleine vier maanden over gedaan. Met als gevolg dat er bijna 3000 euro aan afschrijvingen zijn geweest in die tussentijd die niet meer teruggedraaid kunnen.

  @Opa: ik erf het huis niet, ik erf hoogstens wat overblijft na verkoop en vereffening. Dus heb ik ook geen recht op teruggaaf of wat dan ook. Denk niet dat de belastingdienst ook maar iets kan betekenen.

 6. @Cin: juist omdat het geen kosten zijn van voor het overlijden zijn het z.g. boedelkosten (wat jij noemt “kosten om de boedel in stand te houden”) en die krijg jij als eerste terug. Die kosten maak jij ook niet als erfgenaam maar als vereffenaar van de nalatenschap (dat die twee in dit geval een persoon zijn maakt wat dat betreft niet uit)Andere kosten zijn gewoon schulden die op de boedellijst zouden moeten omen en pas betaald hoeven te worden als de uiteindelijke staat van de nalatenschap vast staat. Volgens mij horen gemeentelijke lasten (en waterschap) daar ook toe, die worden opgelegd naar de situatie op 1 januari en zijn dus vlg mij wel van voor het overlijden.

  Nu ik er verder over na denk kan volgens mij de bank ook eigenlijk niet vorderen in een ben. aanvaardde nalatenschap, ze hebben alleen een voorrangsrecht op de opbrengst van de woning en kunnen je flink onder druk zeggen omdat ze natuurlijk wel altijd het recht hebben de woning te verkopen ter voldoening van de schuld. Hoe dat precies wettelijk zit weet ik zo snel ook niet, in mijn geval was er geen koopwoning bij betrokken.

  Jij bent in ieder geval als erfgenaam niet verplicht wat dan ook te betalen. Als vereffenaar ben je echter wel weer verplicht de kosten te maken die noodzakelijk zijn om de nalatenschap goed te beheren, maar voor die kosten heb je altijd recht op voorrang bij de afrekening. Ik mocht in Amsterdam dergelijke kosten zelfs rechtstreeks betalen uit de reeds aanwezige opbrengsten. Als er geen middelen aanwezig zijn en er nog geen opbrengsten zijn waarmee je deze kosten kunt verrekenen is er echter inderdaad een probleem want dan zul je ze in eerste instantie voor moeten schieten.

 7. Overigens had ik begrepen dat er op die hypotheek ook een (overlijdensrisico) verzekering van toepassing was waarvan de bank de begunstigde is en die via de bank afgesloten is en via en door de bank afgewikkeld moet worden. Naar mijn mening is de bank dan ook zelf verantwoordelijk voor de trage afhandeling en de daardoor doorlopende rentekosten en mogen ze daarom wel een toontje lager zingen. Ze horen mijns inziens niet van jou te verwachten dat jij wel even opdraaid voor de gevolgen van hun traagheid/onbenul.

 8. @frans: Kom er net achter dat je hemelzijdank gelijk hebt. De lopende kosten moeten wel door mij betaald worden maar vallen wel onder boedelkosten, mogen uit de erfenis komen en heb ik idd voorrang op. Dat lucht al een eind op moet ik zeggen, ik bouw in elk geval geen nieuwe schulden op, hooguit tijdelijke problemen. Dat is meer te overzien nietwaar.

  De bank zal best een regeling mee te treffen zijn verwacht ik, ze zijn nu de boel nog aan het uitzoeken, er moet een en ander rechtgetrokken worden en ze hebben het verzoek tot uitstel van betaling erbij in behandeling. Zouden zij niet akkoord gaan, kan ik nog naar de rechter stappen om om een regeling te vragen. Maar ik denk dat de bank dat ook niet zover wil laten komen eigenlijk. Heb bovendien een makelaar met contacten met de bank, die wil nog inspringen als het nodig is.

  Over de doorlopende rentekosten hoeven zij niet echt lager te zingen. De hypotheek was opgebouwd uit een spaardeel en een aflossingsvrijdeel. Het spaardeel is nu afgelost door de overlijdensverzekering, maar het aflossingsvrij deel moet nog afbetaald en moet uit de verkoop van het huis komen. Maar goed, als het huis zeg binnen een jaar verkoopt, komt dat prima in orde met terugwerkende kracht (anders ook maar dan wordt het voor mij lastiger). En ze hebben al een flinke hap binnen aan betaalde spaarpremies en de aflossing van de overlijdensverzekering, dus zoveel is er niet te klagen lijkt mij ook.

  Heb er in elk geval weer wat vertrouwen in dat het nog goed gaat komen. Al blijf ik erg nerveus voorlopig.

 9. Ah, ik had zo snel niet begrepen dat het met dat spaardeel en verzekering al opgelost was, eerder liep dat ook al wat moeizaam omdat ze bij de bank niet wisten hoe dat eigenlijk precies moest.

 10. Klopt maar toen dat eenmaal aan de orde was, was het binnen twee dagen geregeld.

 11. citrientje

  onbegrijpelijk dat dit zo moet gaan.

 12. pffff, wat een gedoe. Sterkte.
  Maar op je vraag waarom dit in stand gehouden wordt: het levert geld op.

 13. HKH

  Vreselijk als ik dit zo lees. Ik heb ook sterk het idee dat notarissen niet anders doen dan op nalatenschappen te leven. Wij hebben een aantal bezoekjes gebracht en iedere keer komt ter sprake of wij wel een goede nalatenschap hebben geregeld voor onze kinderen. Sterkte!

 14. @GobboE: Ja dat zal het wel zijn idd 🙁

  @HKH: Nou moet ik zeggen dat dat ook goed is om voor je kinderen te regelen. Maar idd, een notaris zal goed verdienen op die bussiness.

 15. Organisaties zijn gelukkig vaak wel bereid mee te denken, maar er hoeft er maar eentje moeilijk te doen en je hebt een flinke partij stress. Zo heb ik ooit vier maanden op een uitkering moeten wachten (!) en waren alle bedrijven en organisaties bereid nog even te wachten, behalve mijn bank die een inboedelverzekering van een schamele 20 euro per maand opzegde. Daarna was die bank – ABN Amro – mijn bank niet meer, dat mag duidelijk zijn…

 16. M. Brooijmans

  Indien ik een nalatenschap beneficiair heb aanvaard kunnen dan mijn medeerfgenamen de nalatenschap nog verwerpen?
  Nadat ik beneficiair heb aanvaard onstaan nieuwe kosten of voortzetting van reeds bestaande kosten, zoals gemeentelijke belastingen, notariskosten, woonhuurkosten, kosten gas, licht en water, herstel huurhuis in oude staat enz.
  Mogen deze kosten als eerste worden bestreden uit opbrengsten, zoals verkoop auto, boot enz?
  Zo niet, dan is beneficiair aanvaarden min of meer een farce en moeten al deze kosten uit eigen zak worden betaald, indien de nalatenschap per saldo negatief blijkt te zijn!

 17. CiNNeR

  @M. Brooijmans: Het is zo dat als een van de erfgenamen beneficiair aanvaard en de andere erfgenamen nog geen keuze hebben gemaakt, automatisch geacht worden ook beneficiair te aanvaarden. Deze mede erfgenamen kunnen echter aangeven te verwerpen (of zelfs zuiver te aanvaarden), dus als mede erfgenamen aangeven te verwerpen kunt u gewoon beneficiair aanvaarden. Zij moeten wel binnen een korte termijn besluiten. U bent dan wel ook solo verantwoordelijk voor de afwikkeling en eventuele vereffening van de erfenis.

  Verder heb ik destijds begrepen dat de lopende kosten na beneficiaire aanvaarding door de erfgenaam moeten worden betaald. De erfgenaam mag deze kosten wel als eerste uit de erfenis onttrekken maar pas bij het punt van vereffening. Duurt het echter lang voor de erfenis is afgewikkeld, kunnen lopende kosten u wel in de problemen brengen daardoor, u schiet tenslotte de kosten voor. Blijft er van de erfenis niets over, is het mij onduidelijk gebleven of de kosten nog ergens verhaald kunnen worden. Ben het met u eens dat beneficiair aanvaarden wat dat aangaat een farce is. Het gaat immers puur om eventuele schulden van de overledene, de lopende kosten worden daar niet in meegenomen.

  Verder een belangrijker punt, de erfbelasting. Erfbelasting wordt geheven over de waarde van de erfenis zoals die was op moment van overlijden. Is er een negatief saldo, dan zal er geen belasting geheven worden en is er niets aan de hand. Is het saldo op moment van overlijden positief (zogenoemd fictieve erfenis) maar na aftrek van lopende kosten negatief, dient u nog steeds de erfbelasting te betalen!!!! Zeker als het gaat om ontroerend goed met hoge doorlopende kosten, kan het gebeuren dat er uiteindelijk niet voldoende overblijft maar er een aanzienlijk bedrag erfbelasting over de fictieve erfenis betaald dient te worden. Het is goed om daar rekening mee te houden als u besluit beneficiair te aanvaarden.

  Notariskosten zijn altijd voor eigen rekening, deze kosten hebben niets met de nalatenschap te maken maar worden door u gemaakt.

  Hoop dat u hiermee iets verder geholpen bent.

 18. Robert

  Zelf ben ik beide ouders verloren in 4 maanden tijd. Mijn vader had een schuld van meer dan 100.000 en hij had een eigen zaak. Wij wilden de erfenis verwerpen, bleek dus dat we de begrafenis niet mochten regelen. Ja weet ik veel…moet ik mn pa dan gewoon op de brandstapel gooien? Zo respectloos die Nederlandse wet.

  En dan nu benificiair aanvaarden. Volgens mij heeft mijn vader zoveel achterstanden en schulden dat er niks over zal blijven behalve de kosten die nu nog openstaan.

  Mijn vraag is dan ook. Moet ik nu de huurkosten en andere kosten gaan betalen? Ik word af en toe helemaal gek van al die websites die halve informatie geven. Het erge is zelf zit ook diep in de shit, dus ik heb geen geld door al die problemen. Mijn vader is namelijk voordat hij doodging 4 maanden arbeidsongeschikt geweest door herseninfarct en beenamputatie. We hebben financieel moeten steunen en vaak heen en weer rijden naar Amsterdam kost ook een hoop benzine. Verder door alle stress ben ik ook half gaan presteren met mijn eigen bedrijf, dus ook minder inkomsten. Ik maak me elke dag druk dat ik financieel kapot ga aan al dit. Ik heb inmiddels door alle stress allemaal infecties en ziektes door mijn lage weerstand ook. Ik kan amper mn bed uitkomen sochtends. Het leven en de wet is zo oneerlijk en zo moeilijk allemaal.

 19. Karin

  Goed dat ik dit allemaal lees….Mijn broer is (op de leeftijd van slechts 49 jaar) in augustus overleden. Hij was ZZP-er. Met zijn ouders, die allebei 84 jaar zijn, gescheiden wonend, waar ik voor mantelzorg, had hij heel weinig contact mee. Met mijn vader al helemaal niet. Ik had ook weinig contact, omdat hij het heel erg druk had en bovendien niet veel met familie ophad (dingen ook gebeurd in het verleden, agressieve vader). Mijn vader is beginnend dementerend. Mijn moeder ook moeilijk, mantelzorgen valt me ook erg zwaar, heb ook een gezin met 16-jarig kind. Mijn man verliest volgend jaar zijn werk, na 40 jaar trouwe dienst.
  Goed, mijn ouders kunnen en willen de erfafwikkeling niet aan, dus hebben verworpen, temeer daar er volgens zijn vrienden (die hij op tijdens zijn ziekenhuisopname sleutels had gegeven en opdracht lopende zaken te doen, daar er nog werd verwacht dat hij eruit zou komen, dus het vertrouwen gegeven), weinig inkomsten waren. Wij hebben ons dus als erfgenamen verder niet mee bemoeid, maar ouders hebben dus bij de rechtbank verworpen, maar wij hebben een minderjarig kind, dus moeten daarvoor naar de kantonrechter, om namens hem te verwerpen. Meestal wordt je verplicht benifitiair te aanvaarden. We kregen van zijn vriendin/apart wonend, die de sleutel heeft, zijn post met een naheffing van 7500 euro van de belasting en zijn nog niet opgezegde huur(schulden), want de procedure bij de kantonrechter duurt nu eenmaal lang, en je kunt gewoon, mag gewoon niets doen…. Nu kregen we van de rechtbank te horen dat dit te weinig informatie is, en hopen we via de vriendin toch bij zijn rekeningafschriften te komen, te kopieeren en naar de rechtbank te sturen. Als hij alles bij de bank online regelde, kunnen we niet bij de informatie, want dat kunnen alleen wettige erfgenamen, die er dus niet zijn. Dus zitten we klem. Dit hangt als een zwaard van damocles over ons heen. We kunnen niets voorschieten, we weten niets. Mijn vader deed het af dat benifitiaire aanvaarding (we moeten zowiezo al twee keer leges betalen, een keer de kantonrechter en na zijn besluit naar de rechtbank) een fluitje van een cent is, want hij had die informatie ingewonnen en mijn info was verkeerd (ik moet zeggen dat ik ook veel verschillende informatie had gehoord, maar ook erachter ben gekomen, dat deze (voor ons wellicht verplichte!) aanvaarding, aanzienlijke kosten met zich mee kan brengen). Gevolg ruzie met mijn vader. Gvd, het is zijn kind, die dood is gegaan. Alles wordt op mijn rug gegooid, mantelzorgen, mijn ouders financieel ondersteunen, omdat ze zelf niet meer rond kunnen komen en dit erbij …. nee … dit gaat niet meer. Ik maak met heel erg veel zorgen, omdat ik weet dat ik dit niet goed kan handlen. Heb ik ook aan de kantonrechter geschreven. Kan dan niet meer voor mijn gezin zorgen. Sta nu al stijf van de stress (want ben al een overbelaste mantelzorger) en mijn gezondheid holt achteruit, ook snel infecties en moe. Nu weer achter mijn moeder aanrennen, ligt in het ziekenhuis… mijn vader regelmatig aan de telefoon (die woont elders in het land), die mij wel eens gaat zeggen hoe ik moet handelen, want zelf (zo is hij altijd al geweest) wil hij dat soort lasten niet… Zijn vriendin heeft hem onlangs uit huis gezet, omdat hij ook agressief deed tegen haar (slaan)… Nou, en daar mag ik, ten koste van mijn kind, mijn man, de kastanjes uit het vuur voor halen… dus daar wordt ik dan een beetje boos over… Vooral nu ik toch lees welke gevolgen benifitiaire aanvaarding kan hebben, gevolgen die ik, mijn gezin absoluut niet zal kunnen dragen. Weet je, het zit in de familie, hartkwalen, mijn broer is overleden ten gevolge van een acuut hartinfarct… tja, dan weet je, dat je zelf ook dat risico gaat lopen …. helaas kunnen we het eigen risico niet meer ophoesten volgend jaar, laat staan de kosten die dus benifitiar aanvaarden, hoe moet je dat trouwens doen, vereffenen, snap er niks van, moeten we uitbesteden, van welke centen? Kortom, het bezorgd me nu al slapeloze nachten…. laten we hopen een verstandige, menselijke rechter te hebben.
  De uitvaart (de dienst) van mijn broer is door zijn vrienden geregeld, via zijn uitvaartpolis kon hij net gecremeerd worden.

 20. CiNNeR

  @Karin: Gecondoleerd met jullie verlies. Kan je alleen heel veel sterkte wensen met wat er allemaal op je pad is gekomen. Hopelijk kan je soms ergens momenten voor jezelf nemen, het is anders niet vol te houden. Maar ik weet hoe makkelijk dat gezegd is.

  Vereffenen betekent niet meer dan dat alle positieve bedragen en alle negatieve bedragen uit de erfenis tegenover elkaar worden gezet. Dan is zichtbaar of de erfenis positief is of bestaat uit schulden en of je dus uiteindelijk erft of indien er schulden zijn, verwerpt. Ben je niet naar een notaris gegaan? Ik weet dat dat ook kostbaar is maar deze kan helpen bij de gang naar de rechter en kan alle gegevens opvragen die belangrijk zijn. Misschien kan je hulp vragen bij een juridisch loket, dat is de eerste keer gratis en zij kunnen je adviseren hoe je het kan aanpakken.

  Nogmaals veel sterkte hiermee.

 21. Omgekeerdewereld

  Goedendag,
  Nadat er onenigheid in de familie was (na overlijden moeder), heeft mijn zus verworpen en kwamen haar kinderen voor haar in de plaats, die hebben beneficiair aanvaard en mij werd geadviseerd, dit ook te doen.
  Bij ons is er, terwijl moeder op sterfbed lag, het hele spaartegoed weggesluisd door zus/zwager. Er wordt beweerd dat dat op wens van ouder was, maar dat klopt niet. We zijn al bijna drie jaar verder, want toen moeder was overleden, wilde ik inzage in de financieën en dat is lange tijd door zus geweigerd, omdat zij en haar man aangaven, hier geen behoefte aan te hebben. Dus advocaat ingeschakeld. Die heeft brieven geschreven en kreeg uiteindelijk een hele sumiere inzage. Dan maar naar de Rechter, maar die had er niet veel zin in en vond dat we maar naar een mediator moesten gaan. Dat liep op niets uit, dus weer terug naar de Rechter. Die heeft zijn uitspraak maandelijks verschoven en dat een jaar lang, totdat hij vond dat ik in mijn verzoek niet ontvankelijk was en er maar een vereffenaar aangewezen moest worden, maar dat doet hij dan niet direct, dat moet de advocaat dan weer verzoeken. Het verzoek is eind vorig jaar ingediend en de zitting zou begin maart van dit jaar zijn, maar plotseling neemt de advocaat van de tegenpartij contact op met onze advocaat. Zij hebben samen besloten, om de zitting aan te houden en maar eens met zn tweeën rond de tafel te gaan zitten. Is misschien op zich niet zo’n slecht idee, maar de twee kennen elkaar en dan krijg je toch het gevoel, dat ze het snel op willen lossen en elkaar niet willen kwetsen. Ze zijn even vergeten, dat wij er ook nog zijn. Maar nu komt het. Onze eigen advocaat heeft verteld dat wij maar beter om een vrijstelling van de verplichting om te vereffenen moeten vragen bij de Rechtbank, want er zou geen geld meer zijn. Nee, inderdaad, dat is allemaal door zus/zwager toegeëigend en wie weet is het al op. Het was een hoog bedrag, dus het was er wel, maar is er niet meer. Het is niet eerlijk dat wij dit zomaar moeten pikken. Maar goed, onze advocaat zei dat ze geen bewijs heeft dat moeder dit niet wilde (er is namelijk op een bepaald moment het gehele spaartegoed overgeboekt naar privé rekening van zus/zwager). Dit klopt toch niet?
  Nu wordt ons verteld, dat ze met deze aangelegenheid de Rechter niet “lastig” kan vallen, die zou haar vragen, of ze niets beters te doen heeft. En onze advocaat vertelt, dat omdat de nalatenschap leeg is, er geen vereffenaar te vinden zou zijn en als die al te vinden is, hij een voorschot van € 10.000,00 zou willen hebben en wij dat moeten betalen.
  Ik dacht dat de Rechter een vereffenaar aan zou wijzen en dat de Rechter het loon van de Vereffenaar bepaalt?
  Ik weet het allemaal niet meer, maar beneficiair aanvaarden is niet echt het beste, wat je kunt doen, maar inderdaad wordt alles rooskleurig geschetst, als het om beneficiair aanvaarden gaat.

  Met vriendelijke groet

 22. peter

  Ook ik heb een nalatenschap onder beneficiaire voorwaarden geaccepteerd. Ik kreeg enorme stress met de gedachte wat mij allemaal te wachten stond. Ben er een tijdje van in de ziektewet geweest. Heb daarom de gehele afwikkeling van de nalatenschap overgedragen aan de notaris. Moest wel een voorschot betalen van € 3.000,–. Maar heb geen stress meer en voel mij prima.
  Ik kreeg na ontvangen van de verklaring van erfrecht met de vermelding van beneficiaire aanvaarding ook allerlei rekeningen toegestuurd. Al snel bleek de nalatenschap negatief uit te pakken. De rekeningen heb ik doorgegeven aan de notaris en er is volgens mij niet een rekening betaald totdat alles duidelijk is. Het is inderdaad een heel specialistisch werk, zo’n nalatenschap afhandelen met alle procedures die daar bij horen.Daarom bij een volgende keer (wat ons nog kan overkomen) gelijk met de notaris gaan praten en hem de nalatenschap te laten afhandelen. Misschien gaan we dan wel verwerpen, is ook een gedachte.
  En om je kinderen of partner t.z.t. niet in dezelfde stress te laten schieten lijkt mij een goed testament laten opmaken toch wel verstandig. Als de nalatenschap helemaal is afgehandeld, gaan we dat zeker doen.

 23. Wim

  Peter, is de eindafrekening van de notaris nog verder opgelopen ? Alvast dank voor je reply.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft