Verkeer en Waterstaat over zelfmoord

Zelfmoord op spoor vaakst in Nederland, kopte de Volkskrant afgelopen week (in een overigens erg lelijke kop, maar dat terzijde). Want in verhouding op het aantal verreden kilometers, blijkt dat in Nederland vaker voor de trein gesprongen wordt dan in omringende landen.

Je zou denken – tenminste, ik wel – dat na zo’n schrikbarend feit diepgravend onderzoek gedaan wordt naar de reden van deze zelfmoorden. Is het niet om te achterhalen waarom deze mensen zelfmoord plegen, dan toch om er achter te komen waarom het onder suicidalen zo populair is een machinist een trauma te bezorgen. Zo niet voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Zij gissen op dat departement gewoon een eind weg naar de redenen en die kunnen ook niet oppervlakkiger. Alsof het aanwezig zijn van de mogelijkheid noopt tot zelfdoding:  

“De Inspectie Verkeer en Waterstaat verklaart de koppositie uit het fijnmazige spoornetwerk in Nederland. ‘Je zit bij ons altijd dicht op het spoor, dat trekt mensen aan die suïcidaal zijn . In landen met minder rails kiezen zelfmoordenaars voor een flatgebouw om vanaf te springen’”

Vervolgens wordt een en ander verder weggemoffeld met de uitspraak dat Nederland een ongeluk op het spoor ‘sneller als zelfmoord registreert’ en dat we dát zien in de eigenlijk te hoge statistieken. Ach ja, een ongelukje of een zelfmoord, wie ziet het verschil?!

Eigenlijk denk ik dat uit dit onderzoek vooral blijkt hoe vreemd er in Nederland omgegaan wordt met zelfmoord. Terug te herkennen in de ‘oplossingen’ die de NS heeft gezocht. Zij menen zelfmoord op het spoor tegen te gaan met hekwerken, struiken, lampen en camera’s. Alsof de suicidaal zal denken ‘oew een hekje, laat ik dan maar kiezen voor het leven’.

Comments (5)Previous

(Niet) praten over dood

Next

Jaloeziebelasting op erfenis?

5 Comments

 1. Merkwaardige conclusie dat die statistieken “dus” in Nederland te hoog zijn. De conclusie dat ze in andere landen te laag zijn lijkt mij gezien de voorafgaande mededeling dat het daar minder snel als zelfmoord geregistreerd wordt logischer.

 2. En in landen me minder spoorweg springen meer mensen van de daken…Hoogbouw verbieden dan maar? Ik denk dat het zinniger is naar de oorzaken van zelfmoord te kijken.

 3. @Frans: dat het een eigenaardige conclusie is ben ik met je eens, maar voornamelijk omdat cijfers die een vastgesteld aantal aangeven, nooit ‘te laag’ of ‘te hoog’ kunnen zijn als in dat de cijfers niet zouden kloppen. Dat ze in andere landen te laag zijn omdat de registratie daar juist beter is, lijkt me een verkeerde conclusie. Een accuratere registratie levert eerder een juist beld op dan een vertekening. dat hier ongelukken en zelfmoord al snel op een hoop zouden komen te liggen, duidt dan eerder op vertekening in cijfers. Al moet ik zeggen dat ik er geen geloof aan hecht. Het zal vrij zelden voorkomen dat een ongeluk of een zelfmoord onduidelijk blijft en dat niemand dat zo helder mogelijk wil krijgen.

  @Terebel: precies, het zijn toch niet de bielsen of de hoogbouw die zelfmoordgedachten veroorzaken.

 4. @Cin: dat de registratie ervan in het buitenland minder snel als zelfmoord plaatsvindt lijkt mij eerder een gevolg van ontzien van nabestaanden e.d. dan van accuratesse, ik heb niet de indruk dat in Nederland gevallen waar het geen zelfmoord betreft door slordigheid toch als zodanig aangemerkt worden.

 5. @Frans: zo wordt het in het artikel gebracht, letterlijk staat er:

  “Zij benadrukt ook dat Nederland sneller een ongeluk op het spoor als zelfmoord registreert. ‘In verschillende EU-landen moet zoiets eerst wettelijk overtuigend bewezen zijn. Dat zie je terug in lagere statistieken.’”

  Kan me voorstellen dat het de indruk kan geven dat in andere EU-landen soms een zelfmoord niet als zodanig geregistreerd wordt, omdat er niet voldoende overtuigend bewijs is. Maar ik verwacht eigenlijk dat dat zelden gebeurd. De woordvoerster van VWS geeft door de zinsbouw in elk mij de indruk dat Nederland er slordiger mee om gaat waardoor ongelukken als zelfmoord geregistreerd kunen raken, wat ik eigenlijk te absurd vor woorden vind (waarom niet in elk pogen dat goed te onderzoeken).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

 

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft