Zorgtoeslag afschaffen

De zorgtoeslag is bedacht door het CDA. Bij de invoering van het zorgstelsel, in 2006 wilde die partij dat iedereen de volledige zorgpremie ging betalen. Zo zouden mensen zich bewuster worden van de hoge kosten. ,,Dit systeem is onnodig duur en ingewikkeld,”  (AD.nl)

Aldus de PvdA die gemakshalve maar achterwege laat dat zij zelf hebben ingestemd met dit onnodig dure en ingewikkelde zorgsysteem. Vandaag zal de partij bij Ab Klink pleiten voor afschaffing van de zorgtoeslag en inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie.

Iets waar ik overigens geheel voor ben.  Gebruik maken van zorg is tenslotte voor vrijwel niemand hobby en het enige wat dit huidige stelsel veroorzaakt lijkt te hebben is meer en kostbare  bureaucratie, nog duurdere zorg, een puinzooi bij de belastingdienst en een fikse achteruitgang in koopkracht voor de ongezonde mens die al niet in staat is het eigen inkomen te verbeteren. Het lijkt mij bovendien dat er geen bewustwording van kosten hoeft te worden gekweekt, zieken zijn zich zeer wel bewust wat verlies van gezondheid inhoudt.

Comments (12)Previous

Daar is Joop

Next

Vergeet de Q-koorts niet

12 Comments

 1. ton

  Kan ik het dan eindelijk weer eens met de PvdA eens zijn?

 2. De gemiddelde regelneef bidt dagelijksglijks:
  “Geef mij ons heden ons dagelijks subsidieregeltje en breng ons niet in verleiding nuttig werk te doen…”
  Deze mensen hebben binnenkort misschien wel psychische sten nodig 😉

 3. Dat zei iedereen al van begin af aan, dat dat toeslaggedoe onnodige bureaucratische rompslomp was.

 4. @ton: Ja, dat is lang geleden he ..

  @Henk: op de wachtlijst bij het GGZ net als iedereen hee 😉

  @Laurent: Ja, op een of andere manier voelt men de behoefte tussendoor eens wat af te breken om het daarna weer op te bouwen.

 5. Eens heel diep en creatief nadenken over een gratis gezondheidzorg voor iedereen is blijkbaar, ook voor de PvdA, een defintief taboe geworden.

 6. ik ben benieuwd

 7. De zorgtoeslag op zich zou niet afgeschaft moeten worden, aangezien mensen met een minimuminkomen dat geld echt wel nodig hebben…
  Maar een inkomensafhankelijke premie is wel beter…. zeker beter dan de eigen bijdrages die we nu hebben, want die zorgen dat mensen de zorg mijden, ten koste van de eigen gezondheid…

 8. @Peter: tja, denk dat het ook tot de onmogelijkheden behoort met ons begrotingstekort en vele bezuinigingen in het verschiet.

  @GobboE: me too

  @Paul: het zit aan elkaar vast, de premies inkomensafhankelijk zodat de zorgtoeslag overbodig is. De eigen bijdrages zullen wel blijven vrees ik.

 9. Ik denk dat het nogal kort door de bocht is en dat het helemaal niet eenvoudiger wordt. De zorgtoeslag is niet veel anders dan de huurtoeslag die ook door de belastingdienst uitgekeerd wordt. Die belastingdienst weet dan ook de financiele situatie van degene die de toeslag krijgt. Als je dat verandert naar een lagere premie, dan moet je je financaiele situatie ook bij de zorgeverzekeraar aanmelden, wat voor hen extra werk is. En bedenk maar eens dat je het met de huurtoeslag zo uitvoerd. Dus ook maar even aan de verhuurder doorgeven wat je jaarinkomsten uit arbeid, zodat je een lagere huur krijgt.

  Zelf weet ik hoe het fout ging met de particuliere ziektekostenverzekering voor deze zorgoplossing. Met hetzelfde lage inkomen betaalde ik voor een kale verzekering met hoog eigen risco 110 euro per maand. Nu betaal ik voor hetzelfde 80 euro per maand en krijg ik 58 euro zorgtoeslag.

 10. @Xiwel: in het vroegere ziekenfondssysteem werkte het anders prima, waar de werkgever ook aangaf wanneer je boven een zekere grens uitkwam of in een bepaalde situatie zat. Jij zat wellicht in een bijzondere situatie. Zelf behoor ik tot het gros van de mensen die van een ziekenfondsbijdrage van tegen de zestig euro per maand zonder eigen risico, in het nieuwe systeem steeg naar 120 euro per maand met een eigen risico van 150 (komend jaar 165). Hetzelfde voor mijn partner, waardoor we samen 120 euro per maand hebben ingeleverd. Bovendien moet ik elk jaar weer meer zelf betalen. De zorgtoeslag is dan weer gebaseerd op gezinsinkomen, is anders begrenst en samen met mijn partner komen we er net wel/net niet voor in aanmerking. Het eerste jaar compenseerde het nog niet een kwart van onze premiestijgingen. Omdat de zorgtoeslag telkens wordt ingeschat op het inkomen van het jaar ervoor moest ik verder telkens weer terug betalen – want de belastingdienst heeft de gegevens wel, maar doet daar in feite niets mee – en heb hem uiteindelijk maar helemaal afgezegd.

  Korter gezegd ben ik vele malen duurder uit en krijg ik er minder en slechtere zorg voor terug en met mij velen.

  De huurtoeslag staat hier buiten, die is niet gekoppeld aan de zorgtoeslag. Buiten dat melde je vroeger ook zowel inkomen als huurbedrag aan maar dan bij de gemeente in plaats van de belastingdienst. Waarbij hetzelfde vreemde fenomeen is gaan spelen bij de zorgtoeslag, gebaseerd op een oud inkomen moeten velen ook ieder jaar weer terug betalen. Blijkbaar is d ebelastingdienst er nog altijd niet goed genoeg op uitgerust.

 11. HKH

  Toevallig hadden we thuis onlangs ook een discussie hierover het wordt idd. weer tijd voor de ziekenfonds, of anders gezegd de inkomensafhankelijke zorgpremie. Jammer alleen dat het naar voren wordt gebracht door de hypocriete PvdA maarja met een mogelijk vertrek van Bakellende naar Europa is de kans op ‘versnelde’ verkiezingen. Tja de PvdA heeft zijn schaapjes nog niet op het droge.

 12. @Xi: je hoeft helemaal niets aan je zorgverzekeraar door te geven, een inkomensafhankelijke premie kan simpel door de werkgever/uitkeringsinstantie ingehouden worden (of door de belastingdienst – zoals nu ook voor zelfstandigen e.d. gebeurd voor het inkomensafhankelijke deel van de premie) waarna het ziekenfonds ipv een deel van jou en een deel uit de totale premiepot alles uit die pot krijgt. Het is zeker niet de bedoeling dat een ziekenfonds dat veel verzekerden heeft met een lager inkomen minder geld krijgt (eerder andersom zou ik zeggen) dus die inkomensgegevens horen voor hen in het geheel niet van belang te zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft