Month: July 2010

Peter-Vincent Schuld verliest hoger beroep tegen Maroc.nl

Het is wel bekend dat ik me niet erg meer bezig houd met auteursrecht zaken. Maar deze zaak is de moeite van het vermelden zeker waard:

Beroepsfotograaf Peter-Vincent Schuld c.s. verliest ook in hoger beroep zijn rechtszaak tegen Stichting Maroc.NL. Schuld vond dat Stichting Maroc.NL zelf aansprakelijk is voor het handelen van de bezoekers op haar forum.

Schuld eiste daarom schadevergoeding voor het gebruik van een van zijn foto’s door bezoekers van Maroc.NL. Het gerechtshof kwalificeert nu het gebruik van de foto als toegestaan citaatrecht in de zin van artikel 15a Auteurswet. Schuld, die zich ook beroepsmatig bezig hield met ‘copyright enforcement’ via Stichting Swordstone Foundation is veroordeeld in de proceskosten, begroot op ruim 5.000 euro. Lees verder …

Comments (6)Spreek je uit tegen Hirsch Ballin

Vandaag heeft de minister van Justitie Hirsch Ballin een wetsvoorstel voor het aanscherpen van de regels voor de aanpak van computercriminaliteit openbaar gemaakt. Op zich niets mis mee, de burger mag best beschermd worden. Alleen zit er een wat merkwaardig onderdeel in: “De officier van justitie wordt zelfstandig bevoegd om strafbare gegevens van het internet te laten verwijderen. […] de officier kan opdracht geven omstreden informatie op het internet ontoegankelijk te maken. Hij kan daarbij zo nodig een dwangsom opleggen.”

Let wel, nu komt er nog een rechter aan te pas om sites op zwart te gooien. Zou dit wetsvoorstel doorgang vinden, dan kan de officier van justitie dit willekeurig doen en wordt achteraf eens bekeken of die beslissing een juiste was of dat de burger onterecht gedupeerd is. Nogal wat macht voor een oficier van justitie maar buiten dat, riekt het lichtelijk naar censuur zonder dat de burger hier iets aan kan doen.

Nu is er een mogelijkheid om uw geluid te laten horen over dit wetsvoorstel. Niet alleen is het voorstel verstuurd naar de Eerste en Tweede Kamer maar teven is het gepubliceerd op overheid.nl voor ‘internetconsultatie’. Er wordt dus naar uw mening gevraagd. Of het iets zal uithalen is een tweede, maar het is de moeite van het proberen waard nietwaar …

Comments (4)Zilver

Gek. Bij de Olympische Spelen zwellen we al van trots bij brons. Dat ligt voor voetbal blijkbaar heel anders ..

Comments (4)Misselijke regeltjes

“Als [basisschool] kinderen vanwege bijzondere omstandigheid – zoals huwelijk of overlijden – een dag van school gehaald worden, moet er bewijs zijn. Dat betekent dat als bijvoorbeeld oma overlijd, er verplicht een akte van overlijden overlegt moet worden”

Aldus een spijbelambtenaar in 1Vandaag over ‘de harde aanpak van spijbelaars‘.

En terloopse opmerking uit een item wat eigenlijk verhaalde over ouders die hun kind eerder van school halen in verband met vakantie. Maar evenwel een opmerking die precies aangeeft hoe er tegenwoordig met ons omgegaan wordt in dit land. De burger wil ten alle tijden de boel oplichten, zal per definitie over alles liegen dat ‘ie barst en is schuldig tot onschuld is bewezen. Aldus onze overheid. En ‘wij’ pikken het als lamme schaapjes.

Persoonlijk word ik daar kots- en kotsmisselijk van ..

Comments (6)Powered by WordPress & theme based on Lovecraft