Spreek je uit tegen Hirsch Ballin

Vandaag heeft de minister van Justitie Hirsch Ballin een wetsvoorstel voor het aanscherpen van de regels voor de aanpak van computercriminaliteit openbaar gemaakt. Op zich niets mis mee, de burger mag best beschermd worden. Alleen zit er een wat merkwaardig onderdeel in: “De officier van justitie wordt zelfstandig bevoegd om strafbare gegevens van het internet te laten verwijderen. […] de officier kan opdracht geven omstreden informatie op het internet ontoegankelijk te maken. Hij kan daarbij zo nodig een dwangsom opleggen.”

Let wel, nu komt er nog een rechter aan te pas om sites op zwart te gooien. Zou dit wetsvoorstel doorgang vinden, dan kan de officier van justitie dit willekeurig doen en wordt achteraf eens bekeken of die beslissing een juiste was of dat de burger onterecht gedupeerd is. Nogal wat macht voor een oficier van justitie maar buiten dat, riekt het lichtelijk naar censuur zonder dat de burger hier iets aan kan doen.

Nu is er een mogelijkheid om uw geluid te laten horen over dit wetsvoorstel. Niet alleen is het voorstel verstuurd naar de Eerste en Tweede Kamer maar teven is het gepubliceerd op overheid.nl voor ‘internetconsultatie’. Er wordt dus naar uw mening gevraagd. Of het iets zal uithalen is een tweede, maar het is de moeite van het proberen waard nietwaar …

Comments (4)Previous

Zilver

Next

Peter-Vincent Schuld verliest hoger beroep tegen Maroc.nl

4 Comments

  1. De oude christelijke driften richten zich nu niet meer op op de wicca en ketters, maar de r.k en de volgelingen van Luther richten de informatica-inquisitie >:)

  2. Dat lijkt wel waarschijnlijk ja 🙂

  3. En toch denk ik dat het zelden zal voorkomen dat een officier vJ een site op zwart zal zetten. We hebben immers ook nog de vrijheid van meningsuiting e.d.

  4. Cinner

    @Rian: vrijheid van meningsuiting is er en kan eventueel bevochten worden voor een rechter. Behalve dan bij een website, daar kan dan plots de OvJ – de aanklager – alvast besluiten en kan de aangeklaagde aanvankelijk alleen toekijken. Dat is in ons rechtssysteem toch juist een geheel verdraaid principe?

    Buiten dat stellen dat het ‘vast niet vaak zal gebeuren’ een slecht idee is om op te varen in wetgevinf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft