Month: September 2010 Page 1 of 2

Tee dee hee, kabinet Rutte gepresenteerd

Ons Henk en Ingrid moesten het ook goed kunnen volgen, de presentatie van kabinet Wilders Rutte. Dus werd het gezellig ‘Mark’, ‘Maxime’ en ‘Geert’, werd er enthousiast verhaald over ‘eindelijk lekker bezuinigen op cultuurbobo’s’ en zijn we ‘gekke Henkie’ niet. Er werd tandpasta wit gelachen en er werd op schouders geslagen want jawel, bezuinigen kan heus heel leuk zijn. 

Ook heersde er een beetje zenuwen denk ik. Mark Rutte sprak alsof hij voor een VVD congres in verkiezingstijd stond. Maxime Verhage keek streng rond alsof hij verwachtte dat er elk moment een CDA-dissident vermomd als journalist kon opspringen. En Geert Wilders likte als een alcoholist die net niet bij zijn fles kan, voortdurend zijn tanden en lippen af.

Het is ernstig maar dit is zo’n beetje het enige wat ik heb onthouden van de persconferentie vanmiddag. Ter verdediging, het was inhoudelijk dan ook niet veel. Geen fikse hervormingsplannen, alleen een beetje weinig concreet  kaasschaven en enkele symbolische besluiten waarvan de vraag is of die uberhaupt mogelijk zijn. Dan raakt een mens ook makkelijk afgeleid nietwaar?

Zal later vanavond het akkoord wel gaan lezen, wie weet wordt dan alles zonneklaar…

Comments (2)Sociale Dienst verklaart alle chronisch zieken genezen

Als je wordt afgekeurd voor WIA of WAJong wil dat zeggen dat je ongeschikt bent geacht om te kunnen werken. Het heet dan ook niet voor niets ‘afgekeurd’ zijn. De branchevereniging Sociale Diensten Divosa denkt daar blijkbaar heel anders over. Zij hebben vandaag het absurde plan opgevat om arbeidsgehandicapten te laten werken voor hun uitkering.  Oftewel, gooi mensen vanuit de arbeidsongeschiktheidsuitkering de bijstand in en laat ze van daaruit niet werken naar arbeidshandicap – zoals nu mogelijk – maar naar vermogen. Dat wil zeggen dat er gekeken wordt hoeveel procent van het minimumloon er verdiend wordt om de resterende procenten bijstand te verstrekken. Optimistisch gaat Divosa uit van een voorbeeld waarin een arbeidsgehandicapte zestig procent minimumloon verdient en veertig procent bijstand bij krijgt.

Mocht het hiermee nog niet helemaal duidelijk zijn dat Divosa meent dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering niet verstrekt wordt vanwege arbeidsongeschiktheid maar puur voor de lol, dan spreekt het volgende wel boekdelen:

Volgens voorzitter van Divosa René Paas wil nu geen baas mensen met een arbeidshandicap hebben, omdat ze meer kosten dan ze opleveren. Meestal zitten ze daarom met een uitkering thuis.

Enfin, Divosa doet dit voorstel natuurlijk niet uit goedheid van het zakelijk kloppende hart. Volgens eigen berekeningen kan dit onzalige plan jaarlijks één tot drie miljard euro opleveren. En vooral “Met het voorstel wil Divosa een alternatief bieden voor mogelijke bezuinigingen op de re-integratiebudgetten en een verlaging van de bijstand.”

De branchevereniging is duidelijk bang voor het eigen hachje, dus dan maar opnieuw chronisch zieken naaien waar ze bij staan…

Comments (16)Wilders, heilige der schijnheiligheid

De president komt natuurlijk niet als hier iemand in het kabinet zit die de islam achterlijk noemt. Ik wil niet dat mijn president hier als een clown wordt neergezet”, aldus de ambassadeur van het grootste moslimland ter wereld [dhr. Habibie] in het FD. „Misschien hebben Wildersstemmers last van een angstpsychose”, zei hij ook. (Bron)

En toen voelde Geert Wilders zich ineens zwaar op zijn pik getrapt. Het kan niet, het mag niet, het is schandalig en of demissionair minister van Buitenlandse zaken Verhagen deze ambassadeur wél even snel op het matje wilde gaan roepen. Want vrijheid van meningsuiting – of beter gezegd vrijheid om alles en iedereen uit te kafferen in zowel binnen- als buitenland – geldt natuurlijk alleen voor Geertje. Niet voor anderen en toch zeker niet voor een vertegenwoordiger van een moslimland!

Is dat nog om over te gniffelen, de reactie van demissionair minister Maxime Verhagen doet het lachen wel vergaan. Want al meent hij dat ook dhr. Habibie vrij is om zijn mening te uiten, zal er toch een gesprekje plaats vinden. Omdat ‘de minister de termen die de ambassadeur heeft gebruikt, niet verstandig vindt’. Het geeft wel aan hoeveel de gedoogsteun van Wilders waard is en hoe VVD en CDA zich laten gijzelen door de PVV.

Ben benieuwd hoe dat gesprekje zal gaan. “Hee Habibie, ja ik ben het eigenlijk helemaal met je eens hoor. Maar ja, gedoogsteun en imago enzo he? Dat begrijp je toch wel? Is er nog thee?”

Comments (5)Afschaffen, de gesubsidieerde kinderopvang

“Het demissionaire kabinet werpt met zijn aangekondigde bezuinigingen vrouwen terug in de tijd. Dat komt vooral door het korten op het budget voor de kinderopvang, (…) Door de bestaande rolverdeling is de kans groot dat vooral werkende vrouwen hun werk opzeggen, als kinderopvang te duur wordt. ”Het is een bekend gegeven dat de kosten van de kinderopvang nog vaak worden afgezet tegen het salaris van de moeder. Als de vrouw niet werkt, zou de kinderopvang ook geen uitgavenpost zijn, is de gedachte daarachter”, aldus het kenniscentrum.” (Bron)

In een grijs verleden leerde ik dat emancipatie inhoud dat mensen gelijk zijn en gelijke rechten kennen. Dat vrouwenemancipatie betekent dat vrouwen vrije keuzes en gelijke rechten hebben gelijk aan de vrije keuzes en rechten van mannen. Rolpatronen werden bestempeld als  beknottend zo niet discriminerend, vrouwen hoefden niet thuis te blijven voor kinderen en aanrecht maar konden kiezen voor studie en werk. Daarbij mocht ook de man wel geëmancipeerd worden, die hoefde niet per se de kostwinnaar te blijven maar mocht gerust achter de stofzuiger en bij de kinderen. Wij hoefden niet te kijken naar ‘man’ en ‘vrouw’, we waren mens!

Ergens is dat blijkbaar geheel verkeerd gegaan. Een geëmancipeerde vrouw is tegenwoordig slechts een ‘werkende vrouw’, een geëmancipeerde moeder is een’ gesubsideerde werkende vrouw’. Wordt er niet gewerkt, sta je als vrouw maar mooi in de middeleeuwen rond te gapen en dat is vanzelfsprekend not done. Weg vrije keuze en gelijke rechten.  Over de emancipatie van mannen hoeven we het helemaal niet meer te hebben, ‘wie is die vreemde man die op zondag het vlees komt snijden?’ is verworden in ‘wie is die man die me met de auto naar de kinderopvang brengt?’.

En er zit meer scheef in de gesubsidieerde kinderopvang. Vaak wordt gezegd dat de opvoeding van kinderen een hele samenleving aan gaan. Echter heeft deze subsidieregeling niets te maken met het opvoeden van kinderen. In tegendeel, de belastingbetaler verschaft moeders (en vaders) een leuke aanvulling op inkomen waarbij de opvoeding van het kind juist uitbesteed wordt.

Vandaar dat ik denk dat het een zeer wel plan is om te korten op de potjes voor kinderopvang. Mensen die willen werken kunnen dat doen en een heel stuk geëmancipeerder als het niet indirect gesubsidieerd wordt. Thuisblijven wordt eveneens weer een serieuze keuze en wie weet, wordt de vrouw of man die vrijwillig thuis blijft dan ooit weer als even zo geëmancipeerd bekeken als de werkende vrouw of man. 

En er zijn meer voordelen. Klagen we niet al jaren steen aan been dat kinderen tegenwoordig niet meer opgevoed worden? Tee dee hee, met een stel ouders die wat vaker thuis zijn dan alleen bij het eten en bewuster om gaan met de keuze opvoeding/werk, moet dat toch vanzelf beter gaan. Wie weet hoeveel jeugdzorg dat zal schelen trouwens. Om het niet te hebben over het aantal overspannen ouders omdat een carriere en kinderen toch niet zo goed bleek samen te gaan als geidealiseerd.

Het grootste voordeel is wellicht dat het de samenleving zal dwingen terug te keren naar normalere principes. Kosten voor kinderopvang zijn belachelijk gestegen, ik vermoed zomaar omdat het toch gesubsidieerd wordt oftewel, omdat het kán. Haal de subsidie weg en de beroepsgroep zal zich gedwongen zien normalere prijzen te gaan hanteren, willen ze zichzelf draaiende houden. Hetzelfde laken een pak wat betreft inkomensverhoudingen. De vrouwen die daadwerkelijk ontslag zullen nemen omdat ze minder verdienen dan kinderopvang moet kosten, zullen hoogstwaarschijnlijk ook in verhouding weinig verdienen. Wellicht zal dit een impuls vormen voor werkgevers om gelijker te gaan betalen of kinderopvang op te nemen in secundaire arbeisvoorwaarden.

En dan hebben we nog het kind zelf. Die het vaak een stuk leuker en veiliger vindt bij de ouders thuis dan op de kinderopvang. Misschien zal het kind uiteindelijk nog wel het meeste baat hebben van deze bezuiniging.

Comments (8)Nekschot niet vervolgd

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat cartoonist Gregorius Nekschot niet vervolgen voor discriminatie. Justitie meent wel dat zeven spotprenten en twee losse teksten van zijn hand strafbaar zijn, maar seponeert de zaak. (…) Justitie vindt de cartoons en teksten discriminerend ten opzichte van onder anderen moslims. Het heeft echter besloten niet tot vervolging over te gaan, omdat Nekschot ze al geruime tijd geleden van zijn website heeft gehaald en hij een dag en nacht in voorlopige hechtenis heeft gezeten. Ook speelt mee dat de zaak lang heeft geduurd sinds er in 2005 aangifte werd gedaan en er geen nieuwe klachten meer over Nekschot zijn binnengekomen. (Bron)

Vermoedelijk is Gregorius Nekschot de enige Nederlander die ooit door acht man politie van zijn bed werd gelicht als was hij een doorgewinterde crimineel om vervolgens zijn zaak geseponeerd te zien worden omdat ‘de aangifte toch alweer een tijdje terug is’. Fijn voor Nekschot dat hij niet voor de rechter hoeft te verschijnen en zijn anonimiteit beschermd blijft. Jammer voor Nederland dat in het luchtledige blijft hangen hoe een rechter geoordeeld zou hebben. Dit geeft immers wel een erg vervelend signaal aan iedereen die een vorm van satire bedrijft. Je zou zomaar van je bed gelicht kunnen worden door de politie en ‘veroordeeld’ kunnen  worden door het OM, ook al is het uiteindelijk om niets.

En dan te bedenken dat er nog steeds een voorstel van Hirsch Ballin op tafel ligt, om het OM de bevoegdheid te geven zonder tussenkomst van een rechter sites op zwart te gooien.

Comments (0)Zorg struikelpunt in formatie

De onderhandelingen over een nieuw kabinet zijn in woelig vaarwater terechtgekomen. CDA, VVD en PVV liggen met elkaar in de clinch over de invulling van de voorgenomen 18 miljard euro aan bezuinigingen. (…) PVV-leider Geert Wilders wil vooralsnog niet bewegen op het gebied van de WW en het ontslagrecht. Hij vindt dat hij met het accepteren van een verhoging van de AOW-leeftijd al voldoende heeft toegegeven op het vlak van de sociale zekerheid. (…) Over de zorg zijn er eveneens grote meningsverschillen. (…) De PVV is sowieso tegen harde ingrepen in de zorg.

Eerlijkheidshalve moet ik erbij vermelden dat ook het CDA zich niet kan vinden in de harde bezuinigingsdrift die de VVD voorstaat. Echter niet omdat zij vrezen dat ziekte en ouderdom onbetaalbare luxe dreigen te worden voor de burger. Welnee, zij maken zich slechts zorgen om hun ‘sociale imago’.

Dat maakt dat de PVV – ondanks een keihard immigratiebeleid – als enige partij nog oog lijkt te hebben voor meer dan begrotingstekorten en bezuinigingen. Als enige partij lijkt te kijken naar de maatschappij als geheel en de burger in het bijzonder. En plotsklaps hoop biedt aan elke linkse stemmer die met vrees een rechts minderheidskabinet afwacht.

Wie had toch gedacht dat ik als linkse stemmer mijn hoop ooit nog zou vestigen op de PVV?

Ik in elk geval niet …

Comments (6)Ziekte een keuze

U heeft zich vast al druk gemaakt om de goed gevulde ideeënbus van Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Een stappenplan om Big Brother stevig te verankeren in uw leven en daarbij over uw rug de schatkist aan te vullen. Komt het immers niet van de banken, dan van de (chronisch) zieke.

Nog griezeliger vind ik echter de sfeer die dit advies ademt. Het RVZ noemt het “De accentverschuiving van zorg voor ziekte (zz) naar gedrag en gezondheid (gg)” Feitelijk wordt u wijs gemaakt dat gezondheid en ziekte een keuze zijn. Úw keuze wel te verstaan. En zorgt u er voor dat u ziek wordt, dan hoeft er voor u niet gezorgd te worden

Oud worden is overigens ook niet aan te bevelen ..

Comments (5)De eenzame fietser

Ergens rond mijn veertiende keek ik op een middag mijn vader aan en zei “maar jij bent óók gewoon een kapitalist geworden”. Waarom ik het zei, herinner ik me niet goed meer. Waarschijnlijk stoorde ik me weer eens aan ouderlijk gezeur over generatie niks of x of noppes en hoe ik een voorbeeld moest nemen aan zijn hippie generatie van bloemenkinders en protestzangers (op de drugs na dan). Niet dat hij zo veel predikte overigens, ik was gewoon een opstandige puber die alles beter wist. Het raakte hem in elk geval duidelijk in hippie hart- en nieren en het is een van de zeer zeldzame momenten geweest dat we slaande ruzie kregen.

Een slordige twintig jaar later kwam hij ineens terug op dat incident van toen. Biechtte op dat hij alleen maar boos was geworden omdat hij wist dat er een kern van waarheid in mijn woorden zat. Dat alleen niet had willen toegeven aan zichzelf, laat staan aan zijn eigenwijze puber. Waarmee hij in mijn ogen stiekem mijn ongelijk van destijds bewees.

Moest er aan denken toen ik vanavond honderden kapitalistisch geworden babyboomers de woorden:

… Maar liever dat nog,
dan het bord voor zijn kop,
van de zakenman,
want daar wordt hij alleen maar slechter van …

van Boudewijn de Groot hoorde zingen.

Jimmy (de eenzame fietser). Mooi nummer.

Comments (9)Ze bestaan nog, redders in nood!

De auto die langzaam langs me reed viel me wel op, maar toch niet echt. De man die uitstapte en wat raar naar me keek, maakte me ongemakkelijk maar hield ik niet echt goed in de gaten. Pas toen ik aan het eind van een fietspad merkte dat de man achter me aan was komen lopen omdat ik zijn adem in mijn nek voelde, ging er een alarmbel af. Terwijl ik me afvraag of ik spoken zie, besluit ik stil te gaan staan om hem te laten passeren, zodat ik meer overzicht op de situatie kan krijgen. Hij passeert ook wel maar vreemd, alsof hij treuzelt en in mijn buurt probeert te blijven. Ondertussen zie ik in mijn ooghoek een enorme gezinswagen stoppen met een wat ouder stel. De vrouw roept me vanaf de passagiersstoel naar het raam, alsof ze me kent. Eigenlijk twijfel ik om er op af te stappen, ik ken haar helemaal niet, wat een rare vrouw. De man loopt echter weer mijn richting op dus ga ik naar de auto om te kijken waarom ze roept.

Denkend dat ze de weg wil vragen hoor ik haar plots fluisteren ‘ken je die man?’. Dom verwonder ik me over haar rare vraag terwijl ik mijn hoofd ‘nee’ schud. Plots zegt ze dat ik meteen in moet stappen. Vraagt ze waar ik woon. Zegt ze dat ze me veilig thuis gaan brengen. Dat ik gevolgd wordt. Even schiet door mijn hoofd dat dit een raar stel is wat me wil ontvoeren en weet ik niet wat ik moet doen. Ze blijft haar woorden herhalen terwijl ik besluiteloos en paniekerig om me heen kijk. Dan zie ik dat de man een klein stukje verderop in de schaduw is blijven staan. Dat hij strak naar me staat te staren. Is dat bovendien niet dezelfde auto die ineens aan het einde van de straat staat te wachten? Het dringt tot me door dat ze gelijk heeft. Dat dit niet kosjer is. En dat dit het meest geweldige stel in de wereld is die me alleen liefdevol veilig thuis willen krijgen. Dat ik gewoon in moet stappen en wel meteen!

In de auto vertelt het stel dat de donkere auto me een straat lang gevolgd heeft. Dat ze dat niet vertrouwden en me ook waren gaan volgen om het in de gaten te houden. Toen ik in de buurt van een fietspad kwam waar de auto niet verder kon, is de auto langs me heen gereden en stapte er een man uit, die me te voet verder volgde. Ze zagen dat de auto wegreed om een straat verderop weer te voorschijn te komen en daar te gaan staan wachten. Op dat moment besloten ze voor de zekerheid in te grijpen. Door te doen alsof ze me kende hoopte ze de man weg te jagen en toen dat niet hielp besloten ze dat ik in moest stappen zodat ze me thuis konden brengen. Ze zijn zelfs met me omgereden om de indruk te geven dat ik met hun mee ging naar ver weg, zodat de mannen niet zouden zien waar mijn huis woont. En hebben voor de deur gewacht tot ik veilig binnen was.

Gelukkig bestaan ze nog, lieve mensen die zich bekommeren om anderen en de wereld een klein stukje veiliger maken. In elk geval mijn wereld!

Comments (14)Koninklijke veronwaardiging?

Koningin Beatrix heeft dinsdagavond verrassend Herman Tjeenk Willink opnieuw benoemd als informateur voor een ‘korte tussenronde’.

Eerlijk gezegd lijkt dit nieuws me geheel niet ‘verrassend’. Had er ook maar iemand gedacht dat koningin Beatrix het zou waarderen buitenspel gezet te worden door Mark Rutte én dat te moeten vernemen via politiek24??

Comments (12)Page 1 of 2

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft