Fiscaal partnerschap

Vanaf 1 januari 2011 kunnen samenlevende partners niet meer kiezen voor fiscaal partnerschap. “Wie in 2011 toch in aanmerking wil komen voor de belastingvoordelen van fiscaal partnerschap moet trouwen of een samenlevingscontract tekenen. Een kind krijgen of een huis kopen geeft ook recht op de regeling.

Daar stond vast als eerste de handtekening van het CDA onder …

Comments (6)Previous

Veranderangst

Next

Oud & Nieuw

6 Comments

 1. Ik had het ook al gehoord en heb al wat mensen die daarmee te maken krijgen geïnformeerd. Ik vermoed dat het te fraudegevoelig was en in plaats van de fraude/fraudegevoeligheid dan aan te pakken kiest men voor de simpele oplossing: we schrappen het gewoon.

 2. CiNNeR

  Wat is er zo fraudegevoelig aan dan?

  Heb het voordeel nooit helemaal begrepen. Sinds het fiscaal partnerschap krijgen we ineens niets meer terug, de drempel voor aftrek wordt immers hoger. Het zal wel voordelig worden als er veel aftrekposten zijn zoals een huis of iets?

 3. Voordeel zit onder meer in de teruggave algemene heffingskorting aan de minst/nietverdienende, en als de minstverdiener degene is met de hoogste aftrekbare ziektekosten kan fiscaal partnerschap ook een aanzienlijk voordeel opleveren door die kosten in aftrek te brengen bij de meestverdiener, dat kan ruimschoots opwegen tegen de hogere drempel (is tegenwoordig 1,65% van het gezamenlijk inkomen, dat telt niet zo heel hard meer aan) en zo zijn er nog wel wat puntjes waarmee hier geld uit te halen valt.

  Fraudegevoeligheid zit hem er in dat enige wat nodig is op hetzelfde adres ingeschreven staan is. Dat is simpel te regelen, zelfs als in de praktijk niet daadwerkelijk op hetzelfde adres gewoond wordt. En mensen die in b.v. een studentenhuis wonen konden simpel, afhankelijk van of het gunstig uitpakte, voor fiscaal partnerschap kiezen terwijl er feitelijk helemaal geen sprake was van partners.

 4. CiNNeR

  Dankjewel voor de uitleg. Jammer dat het bij ons vooralsnog geen voordeel maar enkel nadeel heeft opgeleverd.

  Fraudegevoelig zit wat in. Aan de andere kant, bij de zorgtoeslag is het plots verplicht, wie er dan ook bij je in huis woont of huurt. Beetje dubbel.

 5. Tja, de Belastingdienst moet nu (in opdracht van de regering) doen wat belastingplichtigen altijd al deden (en mochten doen): zoveel mogelijk kijken wat het gunstigst voor henzelf uit komt. Voor iemand die geen of weinig inkomen heeft maar wel aftrekbare kosten (b.v. ziekte, studie) kan het af kunnen trekken bij een “partner” die wel /een hoger inkomen heeft aardig wat voordeel opleveren, dus wil men het “oneigenlijk” gebruik er uit halen. Waarbij de goeden maar onder de kwaden moeten lijden en mensen die wel degelijk partners zijn maar dat niet zo nodig op papier hoeven ook de pineut zijn.

  Bij de zorgtoeslag kan het overigens ook anders uit pakken: de maximale zorgtoeslag voor twee is (iets) hoger dan 2x de maximale zorgtoeslag voor 1.

 6. Cinner

  De gezamenlijke zorgoeslag kan wel hoger zijn maar dan moeten beiden een laag inkomen hebben Dat is weer zelden zo, veelal verdient een partner beter en krijgen ze samen dus niets meer. Anders had de overheid het vast ook niet zo gedaan

  Bij ons is het goed merkbaar Ik heb een minimaal inkomen maar door het samengaan met mijn partner, heb ik nergens recht op, zowel financieel als op andere gebieden. Dat is voor veel dingen niet erg natuurlijk, maar heb daarom nooit hulp kunnen krijgen en word nooit gecompenseerd voor welke achteruitgang (voor chronisch zieken) dan ook Daardoor blijven we wel erg achteruit gaan gezamenlijk (en alles wat hij vooruit gaat aan CAO etc, ga ik minstens drie keer achteruit)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft