Big Menzis zal over u waken

SamenGezond heet het programma van zorgverzekeraar Menzis. Een programma waar door het doen van door Menzis aangegeven ‘gezonde’ activiteiten en levenskeuzes, punten kunnen worden verdiend. Punten die vervolgens ingewisseld kunnen worden in de Menzis webshop voor  producten, dagjes uit, activiteiten of korting op de maandelijkse premie. In een reclame om van te janken roept Maarten van der Weijden – ‘als je kanker hebt maakt het echt niets uit of je positief of negatief denkt, wie geluk heeft wordt beter en wie pech heeft gaat er aan onderdoor’ – gelukzalig uit dat je niet gezond hoeft te zijn, alleen gezond hoeft te leven. Is het niet heerlijk!

Nee, dat is het niet. In Nederland bent u verplicht zich te verzekeren bij een zorgverzekeraar. Een verzekering voor als u zorg nodig heeft die in veel gevallen onbetaalbaar zou zijn, moest u deze zelf ophoesten. Niet alleen betalen we daar direct en indirect elke maand forse premies voor, daarnaast is er sprake van een stijgend eigen risico en allerhande eigen bijdragen. Allemaal bedoeld om betaalbare en kwalitatief goede zorg in te kopen. Zorg dus! Dat is noodzakelijke ziekenhuishulp, medicatie of medisch hulpmiddelen als stomazakjes. Dat is uitdrukkelijk niet korting verlenen op dagjes uit, leuke producten of gezellige cursussen.

En er zijn meer nadelen te ontdekken. Wat te denken van de privacy van verzekerden. Waar iedereen zich druk maakt dat we afgeluisterd worden in Verwegistan, is het de bedoeling uw zorgverzekeraar dicht bij huis te voorzien van allerhande gegevens. Graag wil men weten of u mantelzorger of vrijwilliger bent, gaat men er vanuit dat geregistreerd staat in het donorregister en af en toe een halve liter bloed afgeven levert u ook punten op. En vult u even een uitgebreide vragenlijst in over uw levensstijl en uw sportgedrag? Kunt u verder deelnemen aan cursussen van Menzis en sportieve activiteiten doorgeven om uw puntensaldo te doen groeien. Samen met uw declaraties, doorverwijzingen en eventuele medische verklaringen geeft u uw zorgverzekeraar een compleet beeld van uzelf op een presenteerblaadje. Zo houdt niet alleen Big Brother maar ook Big Menzis u met gemak in de gaten.

Natúúlijk geeft Menzis aan dat uw gegevens geheel nooit misbruikt zullen worden en ook niet verstrekt zullen worden aan derden. Sterker nog, ze controleren niet eens of u de formulieren naar waarheid invult! Vertrouwen is belangrijk nietwaar, Menzis gaat er prat op. Een klein puntje in de Algemene Voorwaarden wijkt hier slechts een ietsepiets vanaf maar goed, een mierenneuker die daar op let:

De persoonsgegevens die Deelnemer beschikbaar stelt via de SamenGezond punten website worden gebruikt om te controleren of de door Deelnemer ingevulde gegevens correct zijn, voor het via de e-mail bevestigen van bestellingen in de Webshop en om, indien noodzakelijk, SamenGezond punten toe te kennen op basis van de verschillende Spaarmogelijkheden. De gegevens van Deelnemer kunnen tevens worden gebruikt voor het aanprijzen van producten en diensten van Menzis en de labels van Menzis (AnderZorg en Azivo). Menzis kan voor commerciële doeleinden selecties op het Deelnemersbestand uitvoeren. Gegevens van Deelnemers kunnen worden geanalyseerd voor risicobeheersing en marketingactiviteiten. Menzis kan haar bestanden koppelen aan bestanden van derde partijen voor controledoeleinden en marketingactiviteiten.

Vooral de risicobeheersing en het koppelen van gegevens aan bestanden van derden, kunnen nog eens fijne taferelen opleveren. Ook leuk om te weten:

Menzis kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in het netwerk, hardware en software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegevens. Menzis is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan het SamenGezond spaarprogramma of gebruik of inzet van een met SamenGezond punten gekocht product of dienst. Menzis, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit SamenGezond spaarprogramma voortvloeiende (in)directe (gevolg)schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Groot gelijk Menzis. Als er gegevens verdwijnen kan niemand daar iets aan doen en een blessure oplopen is vanzelfsprekend op eigen risico á 360 euro in 2014).

En wat bestempeld Menzis dan als ‘gezond’?  Sowieso het standaard gereutel van niet roken tot lekker slank zijn. Een of nog beter twee slopende marathons lopen vindt Menzis ook zeer gezond. Maar wat te denken van deelname aan de verschillende cursussen die Menzis u aanbiedt! Wilt u zich jonger voelen, lekker in uw velletje zitten of hebt u altijd willen leren zingen? Dat kan bij Menzis allemaal. En waarom ook niet, binnenkort mogen zorgverzekeraars de AWBZ gelden tegemoet zien dus dan kan er wel een zanglesje of twintig vanaf nietwaar.

Wat me als laatste stoort aan dit gezellige puntensysteem is de suggestie die er vanuit gaat. De suggestie dat ziekte resultaat is van levensstijl en niet van leven en willekeur. De maakbare mens die met een beetje gezond rondhollen nooit serieus ziek zal worden. En als deze mens dan ziek wordt, herstel alleen mogelijk is onder invloed van ‘juist’ gedrag. Nu is het nog onder de noemer ‘beloning’ maar het zal niet lang duren of de negatieve prikkel zal zijn intrede doen.

Het ergste is, het gaat waarschijnlijk een zeer geslaagd project blijken. De Nederlander raakt ziende blind bij de woorden ‘gratis’ en ‘korting’. 

 

Comments (13)Previous

Waarom ik schrijf wat ik schrijf

Next

Big Menzis licht toe

13 Comments

 1. Ctje

  Ja achterlijk, ik geloof dat ik de gratis 100 condooms maar ga opeisen en die verkoop zodat ik mijn gemachtigde medicijnen die niet uitbetaald worden kan betalen…

 2. Ctje

  Ps andere zorgverzekering dan menzis…..allemaal is pot nat.

 3. thian

  mijn hemel wat willen ze allemaal weten en wie gaan er mee vandoor

 4. Ziekte verzekeren doe je om de kosten te spreiden, niet omdat je korting wilt, natuurlijk betaal ik al jaren voor nop, ben nooit/amper ziek en de kosten die ik heb gemaakt wegen geenszins op tegen de premies die ik betaal, maar ik doe dat niet enkel voor mezelf, we betalen allen mee omdat er iemand is die het wel heel hard nodig heeft en ziekenhuizen en artsen schrikbarend duur zijn als je echt wat mankeert.

  Het hele onderuithalen van dit systeem door kleingebruikers ook minder te laten betalen, zij het door een puntensysteem of het op behoefte inrichten van je polis is een doodsteek voor de echte zorgbehoeftigen, de premies gaan omhoog omdat de gezonden er alles aan zullen doen om meer punten te verzamelen of zoveel mogelijk uit de basiszorg te schrappen om hun premie maar zo laag mogelijk te houden, degenen die aan het kortste eind trekken hebben straks geen eind meer en gaan kopje onder

 5. Hallo Cinner,

  Op Twitter lazen we dit weekend over je blog. Fijn dat je ons de mogelijkheid geeft om te reageren.

  Je bent kritisch over de rol van de zorgverzekeraar en specifiek over ons programma SamenGezond. Zorgverzekeraars hebben van de overheid een rol gekregen in het betaalbaar houden van de zorg in Nederland. De Menzis missie is het garanderen van de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo het welzijn van al onze klanten te bevorderen. Met de premiegelden kopen wij dus zorg in. De gezonde acties in SamenGezond worden bijna volledig gefinancierd door de partners waarmee wij afspraken maken. Deze partijen zijn geïnteresseerd in het aanbieden van producten en/of diensten via SamenGezond, omdat ze daarmee een groot bereik aan potentiële klanten realiseren. Daardoor zijn ze bereid substantiële kortingen te verlenen, die wij één op één doorvertalen naar het het aanbod in SamenGezond. Bij een klein aantal acties doen we een financiële bijdrage. Als je inzicht wilt in waar wij ons geld aan besteden zou je deze infographic eens kunnen bekijken: http://www.menzis.nl/web/Consumenten/Zorgverzekering/Premies2013/HierGaatUwPremieNaartoe.htm

  Met het programma SamenGezond willen we verzekerden stimuleren gezonder te leven. Mensen die gezond leven zitten gemiddeld lekkerder in hun vel en zijn vitaler. Aan SamenGezond kan iedereen deelnemen: jong en oud, rijk en arm, ziek en gezond. Ook chronisch zieken kunnen een gezonde leefstijl hanteren door bijvoorbeeld gezond te eten en niet te roken. Zo kunnen er punten worden verdiend met het volgen van beweegkuren voor chronisch zieken. Om in aanmerking te komen voor punten is het niet van belang of je stopt met roken of begint met bewegen. De punten krijg je als je iets wel of niet doet dus, ook als je al je hele leven beweegt of nooit gerookt hebt.
  Maarten van der Weijden zegt over het programma: “Uit ervaring weet ik hoe belangrijk goede zorg is als je ziek wordt. Vaak overkomt een ziekte je. Een gezonde leefstijl draagt dan bij aan herstel en aan de kwaliteit van leven.”

  De titel van je blog is ‘Big Menzis zal over u waken’. Je maakt je zorgen over de privacy van de verzekerden. Met het invullen van vragenlijsten geven onze verzekerden inderdaad informatie over zichzelf prijs. Wij hebben hier oprecht positieve bedoelingen mee. De informatie die men deelt is informatie over ‘gezond’ gedrag dat men vertoont. Doordat men deze informatie deelt, zijn wij instaat dit te belonen en daarnaast het programma op basis van die informatie te optimaliseren naar de interesses van de gebruikers. We gebruiken de informatie ook om het effect van SamenGezond op de totale groep deelnemers te vergelijken met een vergelijkbare groep die niet deelneemt aan SamenGezond. Op die manier kunnen wij het programma bijsturen om het effect van SamenGezond op het realiseren van gezondheidswinst te verbeteren.
  Je maakt je zorgen over het koppelen van bestanden aan die van derden. Misschien behoeft die koppeling wat toelichting. Het houdt bijvoorbeeld in dat we deelnemers aan een hardloopevenement bij inschrijving vragen of ze beloond willen worden met SamenGezond-punten. Het bestand met inschrijvers die toestemming geven, wordt vervolgens naast die van de SamenGezond-deelnemers gelegd om zo de punten toe te kunnen kennen. Het artikel waarin wij ons vrijwaren van verantwoordelijkheid als het gaat om storingen in ons netwerk, verlies van gegevens en schade aan personen of eigendommen als gevolg van deelname aan SamenGezond is bedoeld om onvoorziene claims te verkomen. Dit is slechts bedoeld als risicobeheersmaatregel en is een standaard artikel. Uiteraard voldoet de opslag van persoonsgegevens aan de strengste eisen en is ons beleid erop gericht om dit te waarborgen. Menzis eist een niveau en aanpak in lijn met de ISO27001 en ISO27002.

  Wij realiseren ons dat wij als zorgverzekeraar niet de aangewezen partij zijn om ‘gezondheid’ te definiëren. Hierbij zoeken we de samenwerking met specialisten om op een geloofwaardige manier leden bewust te maken van wat voor hen kan bijdragen aan een gezonde(re) leefstijl. Ook impliceren wij absoluut niet dat ziekte de oorzaak is van een ‘ongezonde’ leefstijl. Iedereen kan ziek worden, ook mensen die altijd gezond hebben geleefd. Maar gemiddeld gezien resulteert het verbeteren van leefstijl in het verminderen van veel welvaartsziekten.
  Als laatste willen we duidelijk maken dat we absoluut niet van plan zijn ‘ongezond’ gedrag te bestraffen. Dat is nooit de bedoeling. Wij willen op een positieve manier bijdragen aan de gezondheid van onze leden en realiseren daarmee dat mensen zelf de verantwoordelijkheid blijven dragen voor de manier waarop zij leven.

  Een heel verhaal, maar er waren ook veel punten om op te reageren 🙂 Benieuwd of je door bovenstaande uitleg iets meer begrip hebt voor ons programma.

  Met vriendelijke groet,

  Antina van der Veen
  Menzis

 6. Hoeveel procent van onze premie wordt er eigenlijk besteed aan die zwakzinnige reclame 😉

 7. Met de reputatie bescherming van Menzis zit het wel snor, mooie marketing quotes van eigen bodem, wij van menzis-eend, adviseren menzis-eend 😛

 8. Lees net de pagina “Hoe spaar ik punten voor SamenGezond?” (hier: http://www.menzis.nl/web/Consumenten/Klantenservice/SamenGezond/HoeSpaarIkPuntenVoorSamenGezond.htm )

  Normaal ben ik snel geneigd om te protesteren tegen protesten. Als in: heeft iemand kritiek, dan maak ik er een punt van om goede dingen te vinden. Dat is overigens eerder koppigheid dan mijn o zo mooie hartje, er zit een zekere verbetenheid in: ‘oh ja? OH JA?? Echt helemaal niets goeds? Dat zullen we nog weleens zien!!’.
  Maar dat overzichtje van hoespaarikpunten; daar staat nou werkelijk helemaal niets bij waarvan ik denk: dat baat direct de gezondheid.
  Wel heel veel “dat baat Menzis”. Of de verzekeringsindustrie in het algemeen.
  Nee, tuurlijk blijf ik extra lang bij Menzis verzekerd (en spek daarmee jullie beurs)! Tuurlijk ben ik mantelzorger en vrijwilliger (en ontneem daarmee de zorg een hoop extra gedoe). Tuurlijk vul ik jullie vragentlijsten in (en geef jullie daarmee meer inzicht in mijn privéleven). En natuuuurlijk handel ik al mijn zaken digitaal af, zodat jullie niets meer hoeven in te voeren en geen moeizame papierwinkel meer hebben!

  Bij belonen van ‘goed gedrag’ op gebied van voeding, sporten en levensstijl zijn al vraagtekens te zetten. Maar daar zit tenminste nog enige logica achter. Maar dit lijstje… absurd. De klant is niet alleen geen koning meer, maar nu zelfs een heuse slaaf geworden. Taakjes opknappen en een aai over de bol als beloning.

  • Ja, ik ben ook eerst gaan lezen wat het dan inhield en ergerde me daarna nog meer groen en blauw dan ik bij de reclame al deed. Woensdag een nieuw logje met reactie.

 9. Ctje

  En wat nou zo lullig is, als zieke zou ik amper punten krijgen. Maar moet wel de volledige eigen bijdrage betalen plus alles wat uit de vergoeding is gehaald…
  Punten voor vrijwilligerswerk….te ziek
  Punten voor mantelzorg….te ziek
  Punten voor donor….mijn bloed willen ze niet, denk de rest ook niet,
  Punten voor beweging….te ziek
  Enz
  Voor wie is de zorgverzekering….

 10. CiNNeR

  @ctje: Maar Menzis blijft positief voor je. Je kan immers ál je gegevens aan ze schenken voor commercieel gebruik en risico analyses, dat levert ook punten op :/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft