Category: Nee hier wordt je beter van

Nee hier wordt je beter van (3)

(Over ziek zijn en al wat daar, eventueel vaag, mee samenhangt)

ZIEKENHUISVERHALEN
Of: dit is ook een manier om geestelijk op de been te blijven

Na het vorige verhaal, dat gezien de reacties voor velen herkenbaar was (misschien een mooi speerpunt voor een gezamenlijke publiciteitsactie van diverse patiëntenverenigingen?) deze keer een verhaal met een wat makkelijker onderwerp: als ik teveel ‘serieuze’ onderwerpen achter elkaar afwerk blijkt het steeds moeilijker te worden de luchtige elementen er in te houden.

Ik schijn redelijk shockproof te zijn en zoals ik in deel 1 al meldde heb ik altijd humor gebruikt om tegen de stroom van negatieve berichten in te roeien. Mij beviel dat prima, maar een deel van de artsen en het verplegend personeel had er soms duidelijk moeite mee.

Comments (0)Nee hier wordt je beter van (2)

(Over ziek zijn en al wat daar, eventueel vaag, mee samenhangt)

SOMMIGE MENSEN!!

Als je een ziekte hebt die aan je uiterlijk niet duidelijk is af te lezen (je zit niet in een rolstoel, je vocabulaire is uitgebreider dan dadagoegoe en ook verder zie je er uit als een normaal mens (wat je natuurlijk ook bent, alleen: je hebt een handicap) kunnen mensen af en toe nogal dom reageren:

Mijn auto staat in een parkeerverbod. Als ik terugkom staat oom agent ernaast wat bedenkelijk te kijken en als hij doorheeft dat ik kennelijk naar deze auto op weg ben wenkt hij mij dringend om me bij hem te vervoegen. Het gaat hem blijkbaar niet snel genoeg want als ik er eindelijk ben begint hij met “kan dat niet een beetje vlotter”.

Gierend wijs ik hem op de invalidenparkeerkaart. Ja, die had hij gezien, maar aan de overkant is een enorm parkeerterrein en die kaart is toch echt niet bedoeld om de gulden van de parkeermeter uit te sparen en is die kaart wel van mij, ik zie er helemaal niet invalide uit. Wat ik daar wel op te zeggen heb. Eigenlijk een heleboel, maar ik moet eerst het zuurstofpeil in mijn lichaam weer enigszins op een aanvaardbaar niveau zien te krijgen en ik weet dat ik tot dat moment nauwelijks iets uit zal kunnen brengen, in ieder geval niet iets verstaanbaars.

Oom agent is duidelijk niet blij met me en begint maar vast om papieren te roepen.

Comments (0)Nee hier wordt je beter van!

(Over ziek zijn en al wat daar, eventueel vaag, mee samenhangt)

VOORAFJE

Cinner concludeerde uit mijn reacties dat ik veel ervaring had met ziekte, doktoren, medicijnen, GAK/UWV en dergelijke en dat ik in staat moest zijn om daarover stukjes te schrijven die serieus en luchtig tot een goede blend wisten te mixen. (typisch een kreet van een whiskyliefhebber maar -zie later in dit stuk). Ondanks mijn verweer dat ik als mij de vrije hand wordt gelaten de neiging heb om ofwel een boek te schrijven, ofwel een chaotisch verhaal (of een combinatie van beiden) bleef ze bij die overtuiging. Ik heb dus toegezegd een poging te wagen, nu maar hopen dat ze gelijk heeft.

Een stukje voorgeschiedenis en wat achtergrondinformatie lijkt me een goed startpunt:

Comments (0)Page 2 of 2

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft